:

Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?
 2. Får man milersättning för elbil?
 3. Hur fungerar det med elbil som tjänstebil?
 4. Har elbil lägre förmånsvärde?
 5. Hur ska man ha råd med en elbil?
 6. Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?
 7. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 8. Vad kostar elbil som förmånsbil?
 9. Vad kostar en elbil som tjänstebil?
 10. Får man 70 tusen om man köper elbil?
 11. Är det lönt att köpa elbil?
 12. Hur mycket kostar privata mil med tjänstebil?
 13. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?
 14. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 15. Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?

Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?

För elbilar gäller i dagsläget att om en arbetstagare får ladda sin bil på arbetsplatsen ska arbetstagaren förmånsbeskattas för kostnaden som uppstår för arbetsgivaren, inklusive moms. Men det är skillnad mellan privatägda bilar och förmånsbilar. När en privatägd bil laddas på arbetsplatsen ska marknadsvärdet beskattas. För en förmånsbil ska marknadsvärdet multipliceras med 1,2.

För att gynna arbetsresor med laddbara fordon har regeringen föreslagit att förmånsbeskattningen för laddel slopas från den 1 juli och tre år framåt.

Får man milersättning för elbil?

Sedan den nya regeringens budget trädde i kraft den 1 januari gäller nya regler för reseavdraget – regler som kan bli ett bakslag för de som kör en eldriven förmånsbil.

För de som använder sin egen, privata bil i tjänsten har den skattefria milersättningen höjts från 18,5 till 25 kronor per mil – oavsett vilken biltyp det gäller.

Hur fungerar det med elbil som tjänstebil?

Förmånsvärde för elbil, likt alla typer av tjänstebilar, är ett värde som Skatteverket sätter på förmånen att använda tjänstebilen för privat bruk. Använder du bilen privat vid mer än 100 mil eller 10 tillfällen per år räknas bilen som en förmån som du måste skatta för.

Förmånsvärdet för elbilen beräknas utifrån ett schablonbelopp där bland annat bilens nyvärde, extrautrustning och fordonsskatt påverkar. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön när din skatt räknas ut.

Elbilar har generellt sett lägre förmånsvärde än fossildrivna bilar. Detta är delvis på grund av att regeringen vill uppmuntra användningen av elbilar för att minska utsläppen av växthusgaser. Förmånsvärdet görs i form av ett schablonbelopp på upp till max 50 procent av bilens nyvärde.

För miljöbilar, alltså elbilar och gasbilar, som tas i trafik efter den 1 juli 2022 ska förmånsvärdet sättas ned med ett schablonbelopp istället för till närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

Har elbil lägre förmånsvärde?

För dig som kör tjänstebil till jobbet, kan det vara fördelaktigt att veta hur förmånsvärdet skiljer sig för dig som kör elbil eller bil som drivs på fossila bränslen som bensin eller diesel. Många använder tjänstebil i arbetet för att ha möjlighet att ta sig främst till jobbet eller till och från möten, därför erbjuder många arbetsgivare tjänstebil. Med en förmånsbil finns möjligheten att använda bilen både i arbetet och i privat bruk, vilket är den största skillnaden mellan tjänstebil och en förmånsbil. Arbetsgivaren står som ägare för en tjänstebil och betalar samtliga kostnader för fordonet. Det finns undantag i reglerna för att köra en tjänstebil privat, men körsträckan får inte överskrida 100 mil eller 10 körtillfällen per år, enligt Skatteverket. 

För det mesta har det ansetts vara fördelaktigt för den anställda att köra en förmånsbil istället eftersom företaget står för kostnaden av bilen och den anställde endast för beskattningen av den. Om den anställde har behov av en bil i privatlivet är en förmånsbil ett mindre kostsamt alternativ än att ha både tjänstebil och privatbil.  

Trots att den mest körde tjänstebilen idag är en fossildriven bil, så kan man se en tydlig och fortsatt minskning av detta. Allt fler väljer att hellre köra en elbil som tjänstebil. Från föregående år har det redan skett en 10% förändring i hur många som väljer en dieselbil före en miljöbil och i år 2022 är det nere på 40% enligt LeasePlans årliga tjänstebilsundersökning. Från 2015 då 90% av tjänstebilarna var dieselbilar har det skett en tydlig förändring på marknaden. Volvo är fortfarande den populäraste tjänstebilen men Tesla tar hem en första plats när det kommer till nöjdaste förarna, med 4,4 i helheltbyg av 5 ligger de i toppen för tredje året i rad.

Hur ska man ha råd med en elbil?

Vid årskiftet 2013/14 gjorde vi familjen ett arbete där vi definierade vad som var viktigt för oss.

Vad det var som vi verkligen ville göra och få råd till och vad vi kan välja bort?

En oerhörd hjälp för att kunna säga nej till många saker och hur val vi gör som påverkar att vi kommer närmre det liv vi verkligen vill uppnå.

Holistic Management är ett verktyg för att hjälp dig att ta beslut även om situationen kan se komplex ut, för att kunna göra rätt prioriteringar utan ifrån hur du vill leva ditt liv.

I den modellen skall du ta hänsyn till hur ditt tänkta liv ser ut ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Du skriver upp genom en rad punkter och berättelser hur ditt liv ser ut och när du ska ta ett beslut så tittar du om det stämmer överens med dina kriterier eller inte.

Eftersom vi hade med en hel del självhushållning den där gången vid årsskiftet så hade vi hade vi med ett ekologiskt perspektiv redan då. När vi sedan fick upp ögonen för det här verktyget så passade mycket av det vi ville göra väl in.

Det oavsett om det är en Tesla eller en Volvo med förbränningsmotor.

Så klart har vi försökt räkna på det för att få ett hum och i vilken härad kostanden ligger på. När vi fått det klart för oss har vi funderat på hur vi skall få råd till det. Vilka val vi ska göra och analysera hur valen påverkar oss på olika sätt.

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Förmånsvärde är enkelt förklarat ett värde som en anställd får i förmån av sin arbetsgivare. Det kan exempelvis vara en bil, friskvård, mobiltelefon eller något annat som den anställde får istället för pengar.

Har du en förmånsbil så ägs eller leasas bilen av din arbetsgivare men du får använda den även privat. Detta räknas då som en förmån och därför behöver du betala skatt. Betalar företaget även kostnader för bensin ska även detta förmånsbeskattas.

Förmånsvärdet på en bil baseras bland annat på följande faktorer:

 • Vad bilen kostar som ny
 • Om bilen har någon extrautrustning
 • Om det är en elbil
 • Om du som anställd kör mer än 3 000 mil i tjänsten
 • Fordonsskatt

Vad kostar elbil som förmånsbil?

Aldrig tidigare har orättvisan varit större mellan den som äger sin bil privat och den som har tjänstebil. En exakt likadan Tesla Model Y blir 8 500 kronor dyrare per månad för den som brukar bilen via privatleasing. Staten subventionerar tjänstebilar med miljarder – medan privatpersoner som vill köpa elbil får betala 101 000 kronor mer varje år. 

Kostnaden för att köpa en ny bil med billån eller via privatleasing har rusat i höjden det senaste året. Orsaken är del den skenande räntan, där Riksbankens styrränta gått från noll till 3,50 procent på ett år. Dessutom har klimatbonusen på 50 000 kronor tagits bort för den som köper en elbil. 

Vad kostar en elbil som tjänstebil?

Hej!

Jag kör mellan 3-4000 mil per år i tjänsten. I början av nästa år så kommer min nya tjänstebil, en Mustang Mach E. Tidigare har jag kört en dieselbil och haft ett tankkort där fakturan går direkt till företaget. Sedan har jag rapporterat in hur många mil jag kört privat och det har dragits på lönen.

Får man 70 tusen om man köper elbil?

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2023 att klimatbonusen ska avvecklas. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Styrmedlet har därför bedömts ha uppfyllt syftet att främja marknadsintroduktionen av mer miljövänliga bilar.

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Är det lönt att köpa elbil?

Pris 28 %Har inte laddmöjlighet hemma 16 %Kort räckvidd 12 %Avvaktar teknikutvecklingen 10 %Dålig infrastruktur vid långfärd 9 % 

Argumentet att elbilar inte skulle vara miljövänliga finns inte med på topplistan i Sverige.

Kanske kommer prisargumentet att tappa i takt med att det kommer ut allt fler billiga elbilar som Dacia Spring som lär kosta runt 200 000 kronor i Sverigeutförande, eller MG-suven som kan privatleasas för 2 000 kronor per månad? 

Hur mycket kostar privata mil med tjänstebil?

Förmånsvärde och beskattning. Bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag? Att ha tjänstebil – eller förmånsbil som det egentligen heter när du använder din tjänstebil privat – påverkar plånboken på olika sätt.

En tjänstebil räknas som en förmån om en anställd får använda bilen privat. Den förmånen beskattas utifrån en rad olika faktorer som utgör förmånsvärdet på bilen.

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Vilka bilar har lägst förmånsvärde 2023?

Förmånsvärde är enkelt förklarat ett värde som en anställd får i förmån av sin arbetsgivare. Det kan exempelvis vara en bil, friskvård, mobiltelefon eller något annat som den anställde får istället för pengar.

Har du en förmånsbil så ägs eller leasas bilen av din arbetsgivare men du får använda den även privat. Detta räknas då som en förmån och därför behöver du betala skatt. Betalar företaget även kostnader för bensin ska även detta förmånsbeskattas.

Förmånsvärdet på en bil baseras bland annat på följande faktorer:

 • Vad bilen kostar som ny
 • Om bilen har någon extrautrustning
 • Om det är en elbil
 • Om du som anställd kör mer än 3 000 mil i tjänsten
 • Fordonsskatt