:

Har man rätt till milersättning med elbil?

Innehållsförteckning:

 1. Har man rätt till milersättning med elbil?
 2. Vad händer om jag inte har körjournal?
 3. När behöver man inte föra körjournal?
 4. Måste man ha körjournal i förmånsbil?
 5. Måste man ha elektronisk körjournal?
 6. Vad kostar körjournal?
 7. Måste man ha körjournal enskild firma?
 8. Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?
 9. Hur ska alla ha råd med elbil?
 10. Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?
 11. Får arbetsgivaren kolla körjournal?
 12. Vad kostar en elektronisk körjournal?
 13. Hur länge spara körjournaler?
 14. Vilken elektronisk körjournal är bäst?
 15. Får min fru köra min förmånsbil?

Har man rätt till milersättning med elbil?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Vad händer om jag inte har körjournal?

Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

När behöver man inte föra körjournal?

Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

Måste man ha körjournal i förmånsbil?

För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

Måste man ha elektronisk körjournal?

En arbetsgivares bil ska främst användas i tjänsten. Därför är det både smart och smidigt att använda sig av en elektronisk körjournal för att få en bra överblick. Dock är det viktigt att tjänsten du använder kan leverera rätt information till Skatteverket. 

En körjournal finns till för att man ska ha möjlighet att styrka att man hanterar exempelvis bilförmåner, milersättning och drivmedelsförmåner i enlighet med gällande svensk skattelagstiftning. En korrekt iförd elektronisk körjournal kan bland annat vara en garant för att du ska kunna få sänkt bilförmån samtidigt som du slipper att förmånsbeskattas för drivmedlet som används  – givet att du uppfyller de krav som ställs. Du kan läsa mer om detta här.

Vad kostar körjournal?

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

Måste man ha körjournal enskild firma?

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

En körjournal är en sammanställning av uppgifter som visar hur en företagsbil används i den dagliga verksamheten. Journalen fungerar som ett styrkande dokument som visar att företaget hanterar bilförmåner och bilersättningar enligt gällande skattelagar.

Det finns flera tillfällen då det är extra viktigt att föra journal över din körning. Här kommer några exempel.

 • Anställda har möjlighet att använda företagsbilen skattefritt för privata resor vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd sträcka på högst 100 mil. Där ingår även resor till och från arbetet.
 • Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?

  • Elbilar är klimatvänliga, körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller andra farliga utsläpp, exempelvis kolmonoxid eller kväveoxider.
  • El som drivmedel är relativt billigt men beror på aktuellt elpris och var man laddar bilen.

  Hur ska alla ha råd med elbil?

  Även de billigaste elbilarna är fortfarande ganska dyra i inköp, miljöbilsbonusen på 70 000kr inräknad. Däremot är driftkostnaden betydligt lägre än traditionella bilar med förbränningsmotor. Drivmedlet är billigare, fordonsskatten lägre och dessutom kräver elbilar mindre service och reperationer.

  Det första du bör göra är att sätta upp en ordentlig kalkyl. Plita ner alla dina gamla kostnader för ditt nuvarande bilägande och jämför dessa med kostnaderna för din tänkta elbil. Ett bra verktyg är webbplatsen Teslakalkylen som trots sitt namn fungerar för alla bilar.

  Som alltid när man köper bil är det värt att läsa på ordentligt. Idag kommer elbilar i alla storlekar, allt från mindre elbilar som Renault Zoe till sjusitsiga SUV:ar som Tesla Model X. Bortsett från de normala sakerna, som praktikalitet, hantering och komfort, så kan det vara av intresse att fördjupa sig i vad du köper. Undersök vad som ingår i övrigt, som en laddbox till hemmet, tillgång till laddnätverk eller annat.

  Även räckvidden är att ta i beaktande. Handen på hjärtat, kör du 500 km om dagen eller är det snarare omkring 20-30 km om dagen? Räckvidd kostar pengar. Det kan löna sig att hyra en annan bil för längre resor.

  Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?

  Ja, du får köra firmabil till och från jobbet. Har du tillgång till en firmabil som du inte förmånsbeskattas för så får du använda bilen för privat bruk "i ringa omfattning". Kommer ditt arbete däremot kräva att det görs mer eller mindre regelbundet, så rekommenderar vi att du läser det längre svaret på denna frågan.

  Läs mer: Privat användning av servicebil - regler för firmabil

  Det finns många regler för firmabil som ska följas, och som man ska vara medveten om. Om du har tillgång till en firmabil som du inte beskattas för som förmånsbil bör du därför ha koll på vad som gäller. Det är nämligen som regel alltid ditt ansvar att kunna bevisa att du inte använt bilen för privat bruk "i mer än ringa omfattning". 

  Får arbetsgivaren kolla körjournal?

  Statistik. Chefer med högre utbildning och inkomst lever generellt längre än arbetare med kortare utbildning och lägre lön. Kvinnliga och manliga tidningsbud, liksom manliga återvinningsarbetare, ligger i riskzonen för kortare liv, enligt en rapport från SCB

  Reklamutdelning. I somras sa Transport upp avtalet som kallats Sveriges sämsta. Och uppmanade medlemmar att söka andra jobb. Nu har parterna mötts igen men utsikterna till framgång är små, enligt fackets förhandlare.

  Trafik. Natten till i lördags rasade stora delar av E6:an utanför Stenungsund i ett jordskred. Vägen är nu helt avstängd och trafiken leds om via riksväg 650 över Ucklum. Men Trafikverket vill att tung trafik i stället ska gå via Trollhättan på E45:an.

  Vad kostar en elektronisk körjournal?

  En körjournal är ett sätt att för journal över hur ett fordon används. Även om körjournaler kan kopplas till alla sorters fordon används det framför allt på bilar och tunga fordon som används i tjänst.

  Det finns i huvudsak två anledningar till detta. För det första handlar det om skatt på fordonen och förmåner. En körjournal kan användas till att undvika att din verksamhet blir restbeskattad samt för att bevisa att de fordonsförmåner du får stämmer (exempelvis gratis drivmedel). Därför uppfyller alla våra körjournaler Skatteverkets riktlinjer för godkända körjournaler.

  För det andra är en körjournal ett bra sätt att hålla koll på att dina förare håller sig till sina rutter och arbetsuppgifter. Med hjälp av en praktisk kartvy kan du dessutom enkelt lista ut vilken av dina förare som befinner sig närmast nästa jobb. Körjournalen kan med fördel kombineras med en GPS-sändare med larm så att du alltid har koll på var alla dina fordon är, vare sig de står parkerade i maskinparken eller är ute på leverans.

  Vi är stolta över att kunna leverera en komplett körjournal där allt ingår för endast 149kr exklusive moms. Hårdvara, SIM-kort med datatrafik och tillgång till karttjänst och körjournal i app och webbläsare ingår. Inga dolda kostnader tillkommer. 

  Hur länge spara körjournaler?

  Idag finns flertalet leverantörer av digitala körjournaler att välja mellan. I Stora Körjournalsguiden har vi testat och jämfört elektroniska körjournaler från Abax, Auotmile, Infobric, Ringup Körjournal och Dialect Connected Car. Förutom funktionstest har vi har även använt oss av Offertway.se som är en oberoende offertjänst och gör det enkelt att jämföra priser och villkor för de olika körjournals-leverantörerna. 

  Vilken elektronisk körjournal är bäst?

  Idag finns flertalet leverantörer av digitala körjournaler att välja mellan. I Stora Körjournalsguiden har vi testat och jämfört elektroniska körjournaler från Abax, Auotmile, Infobric, Ringup Körjournal och Dialect Connected Car. Förutom funktionstest har vi har även använt oss av Offertway.se som är en oberoende offertjänst och gör det enkelt att jämföra priser och villkor för de olika körjournals-leverantörerna. 

  Får min fru köra min förmånsbil?

  Tjänstebil, förmånsbil eller personalbil? Är det olika namn på samma sak eller finns det någon skillnad? Jo, det finns vissa skillnader och de beror på hur bilen används. Enligt Skatteverkets definition är en tjänstebil som även används privat en förmånsbil (även om de kallas för något annat på arbetsplatsen).

  Det är möjligt att använda sin tjänstebil privat utan att den behöver beskattas, men bara om den används i “ringa omfattning”. Med det menas att du får använda bilen privat vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

  Även resor till och från jobbet räknas som privata resor. För att vara säker på att bilen inte används privat kan du parkera bilen på arbetsplatsen efter jobbet och lämna nycklarna på företaget.

  Om du kör tjänstebilen i mer än 100 mil räknas den som en förmånsbil och måste då förmånsbeskattas. Hur mycket skatt du ska betala beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. En bilförmån räknas ut enligt en schablon där bland annat bilens nyvärde, extrautrustning och fordonsskatten påverkar förmånsvärdet. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön när din skatt räknas ut. Du kan beräkna bilens förmånsvärde på Skatteverkets webbplats.