:

Hur fördelas arv utan testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fördelas arv utan testamente?
 2. Vilken lag reglerar arv?
 3. Hur mycket har barn rätt att ärva?
 4. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 5. I vilken ordning ärver man?
 6. Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?
 7. Kan man neka ett arv?
 8. Kan man ta bort barn från arv?
 9. Kan man ta bort sina barn från arv?
 10. Kan man ge bort hela sitt arv?
 11. Vem ärver först fru eller barn?
 12. Vem har rätt att gå in i ett dödsbo?
 13. När ska arvet betalas ut?
 14. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 15. Kan man avskriva någon från arv?

Hur fördelas arv utan testamente?

Arvet efter en avliden person, som inte upprättat ett testamente, fördelas enligt det ganska snåriga regelverk som framgår av ärvdabalken. Först på tur att ta emot arv är de så kallade bröstarvingarna (barn, barnbarn etc.). I de fall bröstarvingar saknas går arvsrätten vidare till andra släktingar enligt en viss rangordning. Även om man är nöjd med att ens arv fördelas enligt ärvdabalkens bestämmelser finns det ett stort värde i att upprätta ett testamente, eftersom man där kan förordna om att arvet ska vara så kallad enskild egendom.

I ärvdabalken finns regler om hur tillgångarna efter en avliden person ska fördelas. Reglerna, som bitvis är relativt krångligt formulerade, går i stor utsträckning att kringgå med hjälp av ett testamente. Om ett testamente inte upprättats ska hela kvarlåtenskapen (vilket är den juridiska termen för den egendom som den avlidne lämnat efter sig) delas i lika mellan den avlidnes bröstarvingar. Bröstarvingar är personer som är släkt med den avlidne i rakt nedåtstigande led (barn, barnbarn osv.). Ett adoptivbarn är en bröstarvinge på samma vis som ett biologiskt barn.

Vilken lag reglerar arv?

Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.

EU:s arvsförordning

Hur mycket har barn rätt att ärva?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att detta är mycket konstigt sagt av advokaten. Eftersom du skriver att sonen är ett gemensamt barn till makarna så går det nämligen inte att kräva ut hans arvslott direkt. Det är endast när det rör sig om särkullbarn, barn som endast är släkt med en av makarna, som det går att kräva ut sin arvslott direkt.

I vilken ordning ärver man?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Kan man neka ett arv?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag och min syster kommer i framtiden att få ärva 25% vardera efter en farförälder. Far är bortgången. I detta fall finns det en fastighet. Som vi förstått är helt osäljbar. Vi är oroliga att få ett hus runt nacken som inte går att bli av med. Hur går bouppteckning till i sånt här fall? Behöver man göra avsteg från arvet? I så fall behöver man avsäga sig hela arvet eller kan man avsäga sig delar? Vad händer ifall alla arvingar avsäger sig arvet?

Kan man ta bort barn från arv?

När min mamma dog visade det sig att hon skrivit ett testamente och i testamentet hade hon skrivit att allt hon ägde skulle ärvas av sin nye man som inte är min pappa. Jag och min bror skulle därför inte ärva någonting överhuvudtaget efter vår mamma. Detta verkar vara hur konstigt som helst då vi läst att barn alltid har rätt till arv från sina föräldrar. Vad kan vi göra? Hälsningar Lena

Kan man ta bort sina barn från arv?

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Kan man ge bort hela sitt arv?

Arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv frivilligt avstår från att ta emot arvet. För den som önskar avstå arv är det oftast inget problem, vilket kan ske till förmån för exempelvis en efterlevande partner eller en organisation som den avlidne tyckte mycket om. För hjälp och rådgivning – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via kontaktformuläret.

Det går att neka ett arv på olika sätt, vilka leder till olika konsekvenser. Det är speciellt vilka som blir dödsbodelägare som påverkas. Från vem arvet kommer ifrån benämns arvlåtare och den med rätt till arvet kallas för arvtagare.

Vem ärver först fru eller barn?

När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet. Om en förälder dör och lämnar efter sig make och barn under 18 år, ska i regel överförmyndaren förordna en god man som ska representera barnet vid till exempel bouppteckningen.

I regel är efterlevande make, registrerad partner, sambo, arvingar och universella testamentstagare (personer som enligt ett testamente ska få hela eller en viss del av boet) delägare i dödsboet. Delägarna ska gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning.

Vem har rätt att gå in i ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

När ska arvet betalas ut?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

Måste man ta upp arv i deklarationen?

1 §  Skatt till staten utgår enligt denna lag för egendom, som förvärvas genom arv eller testamente (arvsskatt) eller genom gåva (gåvoskatt).

För egendom, som förvärvas genom att arv eller försäkringsbelopp avstås enligt 24 eller 25 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, utgår arvsskatt till staten som om förvärvet skett genom testamente efter den avlidne. Lag (1994:244).

  Omfattning upph. 19 § 5 mom; ändr. 6 §, 11 § 1 mom, 12, 16, 17 §§, 19 § 1, 3, 4 mom, 20 §, 22 § 2 mom, 23, 28 §§, 29 § 1 mom, 30, 32, 36 §§, 37 § 2 mom, 39 §, 41 § 1 mom, 43, 46, 49, 52-54 §§, 55 § 1-3 mom, 56, 57, 59, 68 §§, 71 § 2 mom

Kan man avskriva någon från arv?

Juridik vid dödsfall

Det är något fel på lagen att föräldrar kan göra vad de vill med sina pengar så länge de är i livet. Kan de göra slut på allt så det inte finns något arv till mig eller är det brottsligt och göra så mot sitt barn?