:

Vad menas med permanent boende?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med permanent boende?
 2. Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?
 3. Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?
 4. Hur länge kan man få uppskov?
 5. Får man bo permanent i en sommarstuga?
 6. Kan man ha två permanentbostäder?
 7. Kan man slippa betala vinstskatt?
 8. Vad händer med uppskov när man dör?
 9. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 10. Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?
 11. Hur gör man om fritidshus till permanentboende?
 12. Får man bo i ett fritidshus året runt?
 13. Får man bo permanent i sitt fritidshus?
 14. Får man stå på 2 lägenheter?
 15. Vilka vinster är skattefria?

Vad menas med permanent boende?

Permanent boende standard betyder att man bor i byggnaden permanent och söker, eller har sökt och fått bygglov för permanent boende. I detta fall så köper man en villa (ett egnahemshus) som måste uppfylla alla de krav som bygglovet för permanent boende förutsätter. Det är köparens (byggherrens) ansvar att ansöka om ”rätt” bygglov.

Året runt standard betyder att man köper ett fritidshus med  året runt standard, inte ett hus med permanent boende standard.  Kontios fritidshus är inte avsedda för att säljas som permanent boende utan endast som fritidshus.

Måste man köpa en dyrare bostad för att få uppskov?

När du sålt en bostad måste du betala skatt för din vinst. Därför måste du räkna ut om din försäljning innebär en vinst eller en förlust.

Nu när uppskoven dessutom är gratis och ger dig en kostnadsfri skattekredit med upp till 660.000 kr, samtidigt som bolåneräntorna ökar, bör du se vad du kan få i uppskov också. Det är just för att uppskoven är så fördelaktiga som politikerna var tvungna att maximera dem till en reavinst på upp till 3 Mkr per bostad.  

Här får du hjälp att beräkna vinst eller förlust eller uppskov på Skatteverkets hemsida: Beräkningshjälp för din bostadsförsäljning 

Så här räknar du ut vinst eller förlust för fastighet (dvs villa):

Försäljningspriset  − försäljningsutgifter  − inköpspris och lagfartskostnad m.m.  − förbättringsutgifter / reparationer / underhåll  + återföring av uppskov  = vinst eller förlust

 Så här räknar du ut vinst eller förlust för bostadsrätt

Hur länge kan man skjuta upp skatten vid husförsäljning?

Du har bott i den sålda bostaden minst tre av de senaste fem åren. Femårsperioden räknas från den dag du och köparen skriver på köpekontraktet. Det behöver inte vara sammanhängande tid, men när du summerar bosättningstiden ska du ha bott i bostaden sammanlagt tre år under femårsperioden.

Du har sålt en bostadsrätt som du har ägt i mer än fem år och skrivit kontrakt med köparen den 1 december 2022. Under den tid du har ägt lägenheten har du bott både i den och på annan ort på grund av ditt arbete. Du har hela tiden haft för avsikt att bo i lägenheten igen.

Du flyttade in i den sålda bostaden den 1 januari 2017, flyttade ut den 1 januari 2020, flyttade in igen den 1 januari 2021 och slutligen ut den 1 oktober 2022. Eftersom du flyttade ut innan du skrev kontraktet med köparen, uppfyller du inte kravet på att ha bott i lägenheten sammanhängande minst ett år när kontraktet skrevs på. Du kontrollerar om du istället uppfyller kravet på att ha bott i lägenheten sammanlagt tre år under femårsperioden före kontraktsdagen, alltså under perioden 1 december 2017–1 december 2022.

Hur länge kan man få uppskov?

Du har bott i den sålda bostaden minst tre av de senaste fem åren. Femårsperioden räknas från den dag du och köparen skriver på köpekontraktet. Det behöver inte vara sammanhängande tid, men när du summerar bosättningstiden ska du ha bott i bostaden sammanlagt tre år under femårsperioden.

Du har sålt en bostadsrätt som du har ägt i mer än fem år och skrivit kontrakt med köparen den 1 december 2022. Under den tid du har ägt lägenheten har du bott både i den och på annan ort på grund av ditt arbete. Du har hela tiden haft för avsikt att bo i lägenheten igen.

Du flyttade in i den sålda bostaden den 1 januari 2017, flyttade ut den 1 januari 2020, flyttade in igen den 1 januari 2021 och slutligen ut den 1 oktober 2022. Eftersom du flyttade ut innan du skrev kontraktet med köparen, uppfyller du inte kravet på att ha bott i lägenheten sammanhängande minst ett år när kontraktet skrevs på. Du kontrollerar om du istället uppfyller kravet på att ha bott i lägenheten sammanlagt tre år under femårsperioden före kontraktsdagen, alltså under perioden 1 december 2017–1 december 2022.

Får man bo permanent i en sommarstuga?

Att flytta ut och bosätta sig permanent i fritidshus blir allt vanligare. Med tanke på de stigande fastighetspriserna, speciellt i storstadsregionerna, är det svårt för unga familjer att skaffa sig en egen villa i hemkommunen. Att istället köpa ett fritidshus och bygga om det för permanentboende kan då vara en lösning. Så gjorde familjen Strandell.

Det cirka 70 m2 stora fritidshuset är byggt 1962.

Kan man ha två permanentbostäder?

Det ställs vissa krav på den avyttrade bostaden för att den ska räknas som en ursprungsbostad.

Bostaden ska vara av ett visst slag; ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet. Bostaden ska uppfylla kraven för att vara en privatbostad och även villkoren för att räknas som en permanentbostad. Den ska också vara belägen inom Sverige eller inom övriga EES-området.

Begreppen småhus och ägarlägenhet, har samma innebörd i inkomstskattelagen som i fastighetstaxeringslagen (2 kap. 15 § IL).

Kan man slippa betala vinstskatt?

EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) består av de 27 EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Du kan inte få bostadsuppskov om du säljer eller köper en bostad i Storbritannien efter utgången av år 2020.

Vad händer med uppskov när man dör?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Omden nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Vad kostar det att ha ett slutligt uppskov?

Kalkylatorn hjälper dig att räkna ut hur stor del av din vinst du kan skjuta upp och hur mycket som måste beskattas.

Tänk på att vinst + eventuellt gammalt uppskov uppgå till minst 50 000 kr för att uppskov skall kunna göras.

Tänk även på att uppskovstaket är på 3 miljoner kr per bostad. Omden nya bostaden ägs ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. I stället för att betala in hela skatten direkt kan du skjuta upp det till ett senare tillfälle. Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas alltså som en skatteskuld. Sedan uppskovsräntan togs bort får man dock ha den skatteskulden helt räntefritt vilket såklart är mycket fördelaktigt.

Hur gör man om fritidshus till permanentboende?

Om ditt hus inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp, kolla av med kommunen vad de har för planer. Kanske området planerar för just detta inom en snar framtid? Om inte behöver du få en enskild brunn installerad.

Kontrollera också vilket slags avlopp du har och att det har ett tillstånd. Annars betraktas det som att avlopp ”saknas”.

Anlita gärna en firma som på samma gång kan planera borrningen av brunnen och placera avloppet. Du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. På Avloppsguiden.se kan du ”testa” ditt avlopp, hitta information om företag som erbjuder lösningar och kontaktuppgifter till din kommun.

Gamla fönster är ofta både vackra och kan vara en del av husets personlighet.

De allra äldsta fönstren är också gjorda i virke av extremt hög kvalitet så det lönar sig att först titta på möjligheten att renovera och täta innan du funderar på nytt.

Om huset är gammalt kan englasfönster förbättras med upprustade, gamla innerfönster som sätts in på vintern eller genom en extra innerglasruta i själva fönstret.

Får man bo i ett fritidshus året runt?

Var ditt fritidshus befinner sig geografiskt är avgörande för flera faktorer.

 • Pris. Den kanske allra största faktorn som påverkar priset är just läget. Ett fritidshus som ligger i norra Sverige och djupt ute i skogen är ofta betydligt billigare än ett som ligger kring Stockholms skärgård.
 • Preferenser. Geografiskt läge är för många köpare mycket viktigt, bestäm dig därför redan innan hur mycket du är beredd att betala för ditt drömläge.
 • Får man bo permanent i sitt fritidshus?

  • Krav på byggnader
  • Vad är ett fritidshus?
  • Undantag från kraven för fritidshus
  • Vad händer om man bor permanent i ett fritidshus?
  • Relaterad information

  Får man stå på 2 lägenheter?

  Bostad & Fastighet

  Jag har ett förstahandskontrakt och har nu fått chans till ett korttidskontrakt i en ort centralt i Stockholm. Jag vill självklart inte släppa förstahandskontraktet för ett korttidskontrakt. Är det möjligt att kunna skriva under korttidskontrakt utan att man gör något fel gentemot hyresvärdarna? Tänkte hyra ut mitt förstahandskontrakt isåfall under ett år med 3 månaders uppsägningstid. Och hur blir det med adresserna. Kommer jag ha två då?

  Vilka vinster är skattefria?

  Den 1:a januari 2019 fick Sverige en helt ny spellag för allra första gången i historian. Sen dess har jakten på skattefria casinon fortsatt att växa här hemma eftersom det även är möjligt och lagligt att spela på de icke skattefria casinon.

  Tycker du att de casino föreatg som är verksama i Sverige bör betala skatt för sin verksamhet här hemma i Sverige och tycker du att vinster ska vara skattefria?

  Då ska du precis som vi stötta och välja att spela på casinosidor som har får en giltig spellicens från Spelinspektionen.

  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • 18+ år | Spela ansvarsfull| Regler & villkor gäller | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se
  • Reklamlänk |
  • Villkor gäller |
  • Reklamlänk | 18+ | Välkomsterbjudanden gäller nya kunder | Spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se