:

Kan man ombilda enskild firma till aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ombilda enskild firma till aktiebolag?
 2. Kan man omvandla enskild firma till AB?
 3. När ska man ha aktiebolag istället för enskild firma?
 4. Kan jag fakturera från min enskilda firma till Mitt AB?
 5. Varför är aktiebolag bättre än enskild firma?
 6. Hur tar man bort enskild firma?
 7. Varför aktiebolag istället för enskild firma?
 8. När är det mer lönsamt med aktiebolag?
 9. Är AB bättre än enskild firma?
 10. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 11. Vad är nackdelar med enskild firma?
 12. Vad kostar det att avregistrera enskild firma?
 13. Måste en enskild firma gå med vinst?
 14. Vad är nackdelen med aktiebolag?
 15. Vad händer när man avslutar enskild firma?

Kan man ombilda enskild firma till aktiebolag?

Det är möjligt att byta från enskild firma till aktiebolag. Processen är relativt vanlig och inte allt för svår att genomföra. Har du växt ur din enskilda firma? Då kan det vara dags att ta nästa steg och ombilda din enskilda firma till aktiebolag! Men vad är fördelarna med att göra det? I den här artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på för att ombilda din enskilda firma till aktiebolag. Processen kräver viss administration. Därför har vi satt ihop handlingsorienterad guide som tar ditt företag från enskilda firma till aktiebolag.

Kan man omvandla enskild firma till AB?

Att ombilda en enskild firma innebär i praktiken att du startar ett aktiebolag som sedan köper upp de tillgångar som finns i den enskilda firman. Du skapar alltså ett helt nytt företag som tar över den enskilda firmans verksamhet och egendom. Det går inte att bara byta bolagsform på den enskilda firman. Istället ska du följa ett par steg för att göra ombildningen.

Det första steget när du ska ombilda en enskild firma till ett aktiebolag är att starta ett aktiebolag. Det kan du göra på hemsidan verksamt.se. Hela registreringsprocessen går att göra online när du har bekräftat din identitet med bankID. Du behöver alltså inte skicka in några fysiska pappersblanketter om du inte vill. Det är väldigt enkelt att göra registreringen på nätet.

För att kunna starta ett aktiebolag behöver du uppfylla vissa krav. Dessa är lagstadgade och går inte att komma ifrån. Innan du ska ombilda en enskild firma till aktiebolag behöver du därför gå igenom vilka förändringar det innebär för dig som företagare och fundera över om de är lämpliga och kommer underlätta din verksamhet.

När ska man ha aktiebolag istället för enskild firma?

Att ha en enskild firma är kanske det lättaste valet du kan göra när du ska starta en småskalig verksamhet. Om du väljer att ha en enskild firma finns det ett par saker som är extra viktiga att du känner till:

 • I en enskild firma separeras inte din privata ekonomi från företagets. Det betyder att du kan bli personligen betalningsskyldig för skulder i företaget. 
 • Du behöver inte gå in med ett eget kapital för att du ska kunna starta en enskild firma. Vem som helst kan starta en och det är en process som går snabbt att utföra. 

Kan jag fakturera från min enskilda firma till Mitt AB?

om du ombildar den enskilda näringsverksamheten till ett aktiebolag, om bolaget fortsätter att driva verksamheten. Överlåtelse av en hel verksamhet eller en verksamhetsgren är momsfritt.

Om du är frivilligt momsskyldig för uthyrning av lokal tar bolaget normalt över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga momsskyldigheten.

Varför är aktiebolag bättre än enskild firma?

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

 • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
 • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
 • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Hur tar man bort enskild firma?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Varför aktiebolag istället för enskild firma?

Den vanligaste bolagstypen i Sverige är aktiebolag. Både mindre företag som endast drivs av en person och stora börsnoterade företag med många anställda kan registreras som aktiebolag. För att du ska kunna starta ett aktiebolag måste du gå in med ett eget kapital. Publika aktiebolag kräver en insättning på som minst 500 000 kronor medan privata aktiebolag kräver en insats på minst 25 000 kronor. Den egna insättningen kan du använda till att köpa aktier i företaget.

Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse. Den behöver bestå av som minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Det är styrelsen som företräder bolaget. Vem som sitter i styrelsen väljs under bolagsstämman. Alla som äger aktier har rätt att rösta. Om det inte är önskvärt att ha en styrelse som företräder företaget går det istället att välja att ha en verkställande direktör. VD:n ska ändå alltid utses av aktiebolagets styrelse. En grundregel är att även fast det bara är en person som startar aktiebolaget måste styrelsen minst ha två ledamöter varav en ska vara ordinarie och en ersättande.

Om ett aktiebolag går i konkurs är det inte aktieägarna som blir skuldsatta personligen utan skulden tillfaller konkursboet. Det innebär att aktieägarna och bolaget behandlas separat. Detta gör att det är lätt att skilja på företagets pengar och de privata i ett aktiebolag.

Att starta en enskild firma är ett väldigt lätt sätt att börja verka som företagare. För att starta en enskild firma krävs endast att man lämnar in en ansökan om antingen FA- eller F-skatt till Skatteverket. Det som skiljer de formerna åt är om man endast tänker verka som företagare eller om man också kommer ha inkomst från en anställning. Har man inkomst både från anställning och företaget ska man ansöka om FA-skatt. 

I en enskild firma tillfaller alla pengar som tjänas in dig själv. De ska alltså ses som din egen ekonomi snarare än företagets. De pengar du tjänar kommer räknas som tjänsteinkomst och därför kommer de också beskattas på samma sätt som om de kom från en anställning. Den stora skillnaden är att du själv som egenföretagare har ansvar för att betala in skatter, moms och sociala avgifter på de pengar du har tjänat. 

I en enskild firma är det viktigt att tänka på:

När är det mer lönsamt med aktiebolag?

En enskild firma är ingen juridisk person vilket innebär att du själv ansvarar för verksamhetens eventuella skulder. Ett AB räknas däremot som en juridisk person som är skild från dig. Därför har du som ägare i princip inget ansvar för företagets skulder (Men märk väl, det finns undantag till exempel om du är styrelseledamot eller vd och bolaget inte betalar sina skatter).

 Å andra sidan ökar administrationen exempelvis för att du måste ha en bolagsordning, göra en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket för varje räkenskapsår. Du ska också hålla bolagsstämma och ha styrelsemöten som ska protokollföras. 

Är AB bättre än enskild firma?

 • Aktiebolaget är en egen juridisk person vilket gör det lättare, jämfört med enskild firma, att skilja på företagets ekonom och den privata ekonomin.
 • Om man inte åtar sig personligt ansvar genom borgensåtaganden för lån eller exempelvis missar skatteinbetalningar (eller andra skyldigheter som företaget har) riskerar man som regel enbart insatt aktiekapital och inte andra personliga egendomar såsom den egna villan eller bilen etc.
 • En annan fördel är att vissa kunder och leverantörer (t ex kommun, landsting, staten) kan kräva att du har ett aktiebolag.
 • Ett aktiebolags namn har skydd i hela Sverige. Enskilda firmans namn har endast skydd i länet.
 • Vinstuttag ur rörelsen i ett aktiebolag kan göras till lägre skatt än för enskild firma med exempelvis schablonbelopp för aktieutdelning.

Vilka är nackdelar med enskild firma?

__kuidBidtheatreThis cookie is used to collect information on a visitor. This information will become an ID string with information on a specific visitor – ID information strings can be used to target groups with similar preferences, or can be used by third-party domains or ad-exchanges.7 dagarHTTPads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixelcsiGoogleCollects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. SessionPixeliutkIssuuRecognises the user's device and what Issuu documents have been read.SessionHTTPbcookieLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 årHTTPlangLinkedInSet by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel.SessionHTTPlidcLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 dagHTTPpixel.gifUpsalesCollects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.SessionPixelmcQuantcastCollects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.13 månaderHTTP_fbc Meta Platforms, Inc.This cookie is used by Facebook to target advertisement based on user behavior and preferences across multiple websites. The cookie contains an encrypted ID which allows Facebook to identify the user across websites. 3 månaderHTTP_fbp Meta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 månaderHTTPsp_landingSpotifyUsed to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 400 dagarHTTPsp_tSpotifyUsed to implement audio-content from Spotify on the website. Can also be used to register user interaction and preferences in context with audio-content - This can serve statistics and marketing purposes. 400 dagarHTTPep#SurveyMonkeySaves user states across page requests when completing a web-based survey.3 månaderHTTPi/jot/embedsTwitter Inc.Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.SessionPixelRichHistoryTwitter Inc.Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website - This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. SessionHTMLWIDGET::local::assignmentsSoundcloudUsed by audio-platform SoundCloud to implement, measure and improve their embedded content/service on the website - The collection of data also includes visitors’ interaction with embedded content/service. This can be used for statistics or marketing purposes. PersistentHTMLLAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPLogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoresmaforetagarna.seVäntandePersistentIDBnextIdYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPremote_sidYouTubeNecessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. SessionHTTPrequestsYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLogsmaforetagarna.seNecessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. PersistentIDBTESTCOOKIESENABLEDYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.1 dagHTTPVISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.180 dagarHTTPVISITOR_PRIVACY_METADATAsmaforetagarna.seVäntande180 dagarHTTPYSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTPyt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTMLyt.innertube::requestssmaforetagarna.seRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTMLytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYsmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLYtIdbMeta#databasessmaforetagarna.seUsed to track user’s interaction with embedded content.PersistentIDByt-remote-cast-availablesmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-cast-installedsmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-connected-devicessmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-device-idsmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-fast-check-periodsmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-appsmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-namesmaforetagarna.seStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML

Vad är nackdelar med enskild firma?

En enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag. Många väljer att påbörja sin företagskarriär med att starta en enskild firma. Det finns både för- och nackdelar med att driva ett företag som enskild firma.

En enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag. Många väljer att påbörja sin företagskarriär med att starta en enskild firma. Det finns både för- och nackdelar med att driva ett företag som enskild firma.

Vad kostar det att avregistrera enskild firma?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.

Måste en enskild firma gå med vinst?

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Huvuddelen av reglerna rörande beskattning finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Vidare kommer du beröras av bokföringslagens (BFL) regler. Den hittar du https://lagen.nu/1999:1078 . Du kommer också att beröras av mervärdesskattelagen (ML). Den hittar du https://lagen.nu/1994:200 . Egenavgifterna regleras i socialavgiftslagen (SAL). Den hittar du https://lagen.nu/2000:980 . I skatteförfarandelagen (SFL) regleras vilka krav som ställs för att få F-skattesedel. Den hittar du https://lagen.nu/2011:1244 . I lag om särskild löneskatt på pensionskostnader (SPL) regleras den skatt som tas ut på företags privata pensionssparande. Den hittar du https://lagen.nu/1991:687

Vad är nackdelen med aktiebolag?

I ett aktiebolag kan du både ta ut lön till dig själv och utdelning. Utdelningen har en lägre skattesats, endast 20%, vilket gör den väldigt förmånlig. Hur mycket utdelning du kan ta på ett år baseras på hur mycket lön du betalat ut till dig själv och anställda under året. Principen för detta kallas 3:12-reglerna och du kan läsa mer om utdelning i aktiebolag här.

När du startar ett aktiebolag sätter du in ett aktiekapital i företaget som ett grundkapital. För privata aktiebolag är lägsta summan 25 000 SEK. Tillförseln av aktiekapitalet är det som gör att du tillåts driva aktiebolaget utan personligt ansvar. Aktiekapitalet kan sedan används för att köpa inventarier och utrustning.

Vad händer när man avslutar enskild firma?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.