:

Hur räknar man ut boyta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut boyta?
 2. Hur högt i tak för att räknas som boyta?
 3. Hur kan man få reda på hur stor en fastighet är?
 4. Hur kan jag se min tomtgräns?
 5. Hur mäter man boyta hus?
 6. Vad klassas som boyta?
 7. Vem kan mäta boyta?
 8. Hur högt är normal takhöjd?
 9. Kan man dela upp en fastighet på egen hand?
 10. Kan man köpa en del av en fastighet?
 11. Får man sätta häck i tomtgräns?
 12. När gäller 4 5 meter från tomtgräns?
 13. Vad är boyta i fastighetstaxering?
 14. Vad är standard takhöjd i hus?
 15. Hur högt för att kunna ha Loft?

Hur räknar man ut boyta?

Bostadsarea har i princip definierats på samma sätt sedan 1987 (SS 21051:1987). Mätningar utförda innan dess kan däremot ha skett enligt andra mätprinciper och den area som uppmätts kan därför skilja sig från den area man skulle få vid en ny mätning enligt nuvarande regler.

Sedan antagandet av standarden SS 21051:1987 har det dock utarbetats reviderade regler med jämna mellanrum. De förändringar som då genomförts har i huvudsak bara påverkat mätresultatet för enstaka ytor. Det kan dock vara bra att veta skillnaden mellan dem för att avgöra om det är sannolikt att en ny mätning skulle påverka den deklarerade arean nämnvärt.

SS 21052:1989 – Jämfört med mätningar gjorda enligt standard SS 21051:1987 kan resultatet skilja sig framförallt i indelningen av bo- respektive biutrymme för våning delvis under mark i småhus.

Hur högt i tak för att räknas som boyta?

Eftersom det slår 58 000kr/kvm (?) i Stockholms innerstad.

Skulle man bygga loft (10kvm), och ytan under då inte klassas som bo yta skulle man (teoretiskt sätt) förlora 580 000.

Hur kan man få reda på hur stor en fastighet är?

I e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du enkelt se vem som äger en fastighet genom att fylla i fastighetsbeteckningen.

Hur kan jag se min tomtgräns?

Gränsmarkeringarna kan utgöras av flera saker, men vanligen använder man ett rör i marken eller en råsten. Råsten är den vanligaste varianten bland äldre gränsmarkeringar. Man använde ofta råsten framförallt på landsbygden och i skogar för att visa var en tomtgräns går. En råsten är ofta en toppig sten som man har grävt ned en bit i marken. Det finns också situationer när stenen inte är placerad där för mänsklig hand, utan då den naturligt funnits på platsen. Sådana gånger brukar det finnas någon form av markering eller inhuggning för att det ska vara tydligt att stenen markerar en tomtgräns. 

Numera är det vanligaste att man markerar tomtgränser med rör som slås ner i marken. Man använder också dubb eller hål i berg och sten, rör som fästs i berg eller gjuts fast i cement. Ibland använder man också trästolpar för att markera var tomtgränsen går. 

Ibland kan det hända att man misstar sig för vad som är en tomtgräns. I mer tätbebyggda områden markerar man ofta tomtgränser med häckar, plank, staket eller stödmurar. Alla dessa används för att markera att det går en gräns runt en fastighet där de uppförs. 

Syftet med att ha gränsmarkeringar är att man ska kunna visa var en gräns mellan fastigheter går. Det är en bestämmelse som finns i jordabalken. När man skapar nya fastigheter tas ett beslut om var en gräns ska gå och därefter markerar man den för att den det ska gå att visa vem som äger fastigheten.

Hur mäter man boyta hus?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Vad klassas som boyta?

Vid vissa situationer kan man behöva veta hur stor bostad eller boyta man egentligen har. Kanske hyr man en bostad och anser att man betalar för mycket i hyra och att storleken inte stämmer med kontraktet? Kanske är det så att man ska köpa eller sälja ett hus eller en lägenhet och vill veta exakt hur stort huset eller lägenheten är? 

Det är inte helt enkelt att mäta boyta. I den här guiden får du instruktioner för hur det går till.

Vem kan mäta boyta?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Hur högt är normal takhöjd?

2,40 är ju standartmåttet. Väggipsskivor är så långa/höga. Man får plats med en (visserligen liten) lampa, dörrar, gardinuppsättning osv. Även långa människor slipper slå huvudet i taket.

Det är ju poppis med "öppet upp till taknock" just nu. Men hur gör man när man sätter upp gardiner eller putsar fönstrena som sitter där uppe? Vill ju inte gärna palla upp en smutsig utomhusstege mot de vita tapeterna! Och över en trappa eller i ett snedtak eller fyra meter över köksön är det också svårt att komma åt...

Kan man dela upp en fastighet på egen hand?

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Kan man köpa en del av en fastighet?

Den som äger en fastighet kan överlåta äganderätten till en annan fysisk eller juridisk person. Särskilda krav och regler för fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken. Vid fastighetsöverlåtelser gäller ett formkrav, dvs. för giltig överlåtelse krävs att överlåtelsehandlingen uppfyller vissa i lagen särskilt angivna krav. Brister i formkravet leder till att överlåtelsen är ogiltig. Formkravet finns i 4 kap. 1 § jordabalken.

För det första måste överlåtelseavtalet vara skriftligt och undertecknas av både säljare och köpare. Om fastigheten ägs av flera delägare krävs att samtliga delägare skriver under för att överlåtelsen ska vara giltig. Varje delägare kan förstås avtala om att överlåta sin egen ideella andel, men inte de andras.

Får man sätta häck i tomtgräns?

Din häck får inte skymma sikten för trafik i anslutande korsning, och om häcken breder ut sig över grannens tomt har hon eller han rätt att kapa det som växer där. Tänk på att ta hänsyn till din granne genom att plantera häcken en bit in på din egen tomt.

 • Det finns inga regler som talar om hur tät eller hög häcken får vara.

När gäller 4 5 meter från tomtgräns?

Hur nära en tomtgräns man får bygga är tyvärr svårt att svara på egentligen, det beror helt på vad det är som man ska bygga och storleken på det man bygger.I de flesta fall så måste man ha ett bygglov för att få bygga på tomten och man måste alltid fråga grannen innan man bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen utan bygglov.

Vad är boyta i fastighetstaxering?

Vid vissa situationer kan man behöva veta hur stor bostad eller boyta man egentligen har. Kanske hyr man en bostad och anser att man betalar för mycket i hyra och att storleken inte stämmer med kontraktet? Kanske är det så att man ska köpa eller sälja ett hus eller en lägenhet och vill veta exakt hur stort huset eller lägenheten är? 

Det är inte helt enkelt att mäta boyta. I den här guiden får du instruktioner för hur det går till.

Vad är standard takhöjd i hus?

För bostadshus anses en takhöjd på 2.4 meter i allmänhet vara standard. Denna höjd möjliggör bekväma utrymmen samtidigt som det ger tillräckligt med takhöjd för de flesta. Vissa husägare kanske föredrar högre tak, särskilt i rum som vardagsrummet eller i köket där högre tak kan skapa en rymligare och lyxigare atmosfär.

I ett sovrum med loftsäng är det förstås en stor fördel att ha högre takhöjd. Detta så att den som sover på den övre våningen kan sitta upp utan problem.

I kommersiella byggnader kan standardtakhöjden variera beroende på byggnadens användning. Till exempel kan butiksytor dra nytta av högre tak för att skapa en mer öppen och inbjudande miljö, medan kontorsytor kan välja lägre tak för att minska buller och skapa en mer fokuserad atmosfär. I vissa fall kan lokala byggregler också diktera minimi- och högsta höjdkraven för vissa typer av kommersiella byggnader.

Hur högt för att kunna ha Loft?

Material

Stommen och stegen byggs av obehandlade granreglar, 45 x 70 mm i vanliga fall. Bottnen består vanligtvis av spånskiva vilken man brukar måla. Alternativet kan vara råspontbrädor i  obehandlad gran.Om man tänker fälla in spotlights efteråt eller inte vill se stommen  kan jag montera ett undertak. Då blir det ett mellanrum inne i loftet på 7 cm mellan bottnen och undertaket. Undertaket består av  8 mm mdf-skiva.