:

Vad är personbild Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är personbild Skatteverket?
 2. Är mitt personnummer en offentlig handling?
 3. Hur deklarerar man bil?
 4. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 5. Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?
 6. Hur mycket böter får man om man inte deklarerar?
 7. Är bil avdragsgillt?
 8. Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?
 9. Måste man lämna ut sitt personnummer?
 10. Kan någon stjäla mitt BankID?
 11. Hur kan någon kapa mitt BankID?
 12. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 13. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 14. Hur räknar man ut avdrag med bil?
 15. Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Vad är personbild Skatteverket?

Är det någon som skall gifta sig i katolsk kyrka? eller att ni har varit tvugna att beställa personbild från skatteverket?. Vår präst meddelade att vi måsta ha hindersprövning,ändring av efternamn och personbild..När jag pratade med skatteverket visste dom knappt vad jag pratade om och  sa att personbild är hindersprövningen när den är klar :S. Pratade med prästen och sa att vi har hindersprövning och ändring ang efternamn, och sen fråga han...Har jag nämnt personbild? åhh hur får jag tag i detta? någon som vet?     (luddigt??en anning va?)

Är mitt personnummer en offentlig handling?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personnummer inte ska vara en offentlig handling och tillkännager detta för regeringen.

Hur deklarerar man bil?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Vad händer om någon får tag i mitt personnummer?

Att ID-kapning är ett växande problem har nog inte undgått någon. Enligt Polisen anmäls cirka 12000 ID-kapningar varje månad och mörkertalet är stort. Men med ökad kunskap och medvetenhet finns chansen att kunna sätta stopp för bedrägeriförsöket i tid om du skulle råka bli drabbad. Här är åtta tecken du bör vara uppmärksam på.

Tecken på att du kan ha blivit ID-kapad

Hur mycket böter får man om man inte deklarerar?

– I Sverige är alla väldigt duktiga på att deklarera. I princip är det inte ens en procent av befolkningen som inte deklarerar. För de allra flesta är det väldigt enkelt att deklarera, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

En försvinnande liten del av svenskarna får den högsta förseningsavgiften, som alltså ligger på 3 750 kronor.

Är bil avdragsgillt?

Extrautrustning som inte finns i grundmodellen läggs till nybilspriset, däremot inte alkolås, mobiltelefon eller handikapputrustning. Ej heller om man har fri parkering för tjänstebil på arbetsplatsen.

Bensintillägg tillkommer med 120 % av bensinkostnaden för de privatresor som betalas av arbetsgivaren. Om inte antalet mil i tjänsten kan visas, kan bilens totala körsträcka ses som privatkörning. Procentsatsen, 120, har införts av praktiska skäl då hänsyn har tagits till att fakturan kommer med en månads förskjutning.

På kontrolluppgiften ska antalet tjänstemil anges. Även om man själv står för bensinkostnaderna, bör det finnas noteringar om resorna.

Lyxbilstillägg blir det om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp med 11 % av den del av nybilspriset som överstiger denna gräns.

Sexårsbilar värderas efter verkligt nybilspris inkl extrautrustning, men alltid lägst fyra prisbasbelopp.

Miljöbilar, sk miljöanpassade bilar, får ett lägre förmånsvärde då priset får beräknas på närmast jämförbara bil som inte har miljöanpassad teknik. Dessutom minskas värdet med ytterligare 40 % om det är en el- eller laddhybridbil. Men den nedsättningen får dock inte överstiga 16 000 kr per år respektive 10 000 kr (fr o m 2017). Arbetsgivaren behöver inte ansöka om nedsättning av förmånsvärdet utan kan själv sätta ned värdet för sådana bilar. Se råd och rättsfall nedan.

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Att ID-kapning är ett växande problem har nog inte undgått någon. Enligt Polisen anmäls cirka 12000 ID-kapningar varje månad och mörkertalet är stort. Men med ökad kunskap och medvetenhet finns chansen att kunna sätta stopp för bedrägeriförsöket i tid om du skulle råka bli drabbad. Här är åtta tecken du bör vara uppmärksam på.

Tecken på att du kan ha blivit ID-kapad

Måste man lämna ut sitt personnummer?

Publicerades 6 februari 2020Senast uppdaterad 21 juli 2021

Personnummer regleras inte särskilt i GDPR, men GDPR lämnar vissa områden öppna för EU-länderna att själva reglera. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda. Det innebär att personnummer måste behandlas på ett särskilt sätt och att där finns fler krav för att utföra en behandling som innehåller personnummer lagligt. Dessa krav gäller utöver de regler som ställs upp för ”ordinära” personuppgifter.

Kan någon stjäla mitt BankID?

Att få sin identitet kapad är både obehagligt och jobbigt. Om det händer behöver du agera snabbt för att minska problemen en ID-stöld medför. Dessutom finns det en hel del du kan göra i förebyggande syfte också.

Hur kan någon kapa mitt BankID?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Hur räknar man ut avdrag med bil?

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet.

Det finns liknande avdrag i andra länder men med lite olika utformningar.

Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet samt för tjänsteresor. Det kan dock bara göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år.

Hur mycket du kan dra av för dina resor till, och i jobbet, beror på vilket transportslag du använder. För bilresor gäller ett annat belopp än för t ex cykel (se de exakta beloppen).

 • Dina totala reseutgifter måste också vara högre än 11 000 kr under året. Dessutom är det endast delen som överstiger 11 000 som slutligen dras av.
 • För att du ska ha rätt till avdraget ska sträckan du reser vara minst fem kilometer.

Ett annat krav, som många missar, är att du ska spara in minst två timmar per dag för resan till och från jobbet. Detta är om du tar bilen jämfört med kollektiva resealternativ som buss och pendeltåg.

Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

För både tjänstebil och förmånsbil kan du göra avdrag för bilens kostnader. Skillnaden är om det är du som privatperson eller företag som ska göra avdragen. Det är när du som ägare av företaget behöver använda företagsbilen både i tjänsten och privat som det bli lite knepigt att välja mellan de två ägarskapen.

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Företaget betalar alla bilkostnader, men får göra avdrag för att minska skatterna och hålla nere kostnaderna för företaget. Du får använda tjänstebilen delvis för privat bruk, men som regel högst tio tillfällen per år, vilket i sin tur kan vara svårt att hålla reda på. När du använder en tjänstebil privat blir du förmånsbeskattad.