:

Hur deklarerar man solceller?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man solceller?
 2. Hur fungerar skattereduktion på solceller?
 3. Hur får man skattereduktion på solel?
 4. Får man skatteavdrag för solceller?
 5. Måste man betala skatt på solceller?
 6. Vad gäller för solceller 2023?
 7. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 8. Vilka avgifter betalar man när man har solceller?
 9. Måste man betala skatt för solceller?
 10. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 11. Måste man betala skatt på solpaneler?
 12. Hur ser elräkningen ut med solceller?
 13. Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?
 14. Vad är rimligt att betala för solceller?
 15. Måste man betala nätavgift om man har solceller?

Hur deklarerar man solceller?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Hur fungerar skattereduktion på solceller?

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Det är olika regler beroende på om du som har en näringsfastighet, där det också finns en privatbostad, placerar solcellerna på din privatbostad eller på en verkstadslokal eller på en ekonomibyggnad.

 • Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet, Rättslig vägledning Länk till annan webbplats.

Om du placerar dina solceller på privatbostaden gäller samma regler som för andra privatbostäder.

Hur får man skattereduktion på solel?

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

Det är olika regler beroende på om du som har en näringsfastighet, där det också finns en privatbostad, placerar solcellerna på din privatbostad eller på en verkstadslokal eller på en ekonomibyggnad.

 • Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet, Rättslig vägledning Länk till annan webbplats.

Om du placerar dina solceller på privatbostaden gäller samma regler som för andra privatbostäder.

Får man skatteavdrag för solceller?

 • Grönt avdrag kan användas för solceller, batteri och elbilsladdare.
 • Grönt avdrag för solceller är 19,40 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för solcellsbatteri är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Grönt avdrag för elbilsladdare är 48,50 procent av totalkostnaden.
 • Rotavdrag ligger på cirka 9 % av totalkostnaden.
 • I normalfall appliceras antingen grönt avdrag eller rotavdrag.
 • Vid soltaksinstallation kan både rotavdrag och grönt avdrag användas.
 • Krav för användning av skatteavdragen är bland annat ägande av bostad.

Grönt teknik avdrag är en skattereduktion som kan fås för solceller, energilagring och laddpunkt för elbil. Skattereduktionen ger 20 % avdrag (solceller) samt 50 % avdrag (batteri och laddstolpe) på material- och installationskostnader. Grönt avdrag är endast tillgängligt för privatpersoner.

Maxgränsen för grönt avdrag ligger på 50 000 kronor per person och år. Det är även möjligt att dela upp skatteavdraget på flera personer i hushållet. Till exempel kan avdraget delas upp i 10 procent var på två personer, vilket gör att man tillsammans kan få ut 100 000 kronor i avdrag.

Måste man betala skatt på solceller?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Vad gäller för solceller 2023?

Innan vi går in på detaljerna om bidrag, låt oss först ha en grundläggande förståelse för solceller. Vad är solceller och hur fungerar de?

Solceller är enheter som omvandlar solljus till elektrisk energi. De är vanligtvis tillverkade av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, och består av flera tunna skikt av material. När solen träffar solcellerna genereras en elektrisk ström.

Det är fascinerande att tänka på hur solceller kan omvandla solljus till användbar elektrisk energi. Genom att utnyttja fotovoltaisk effekt kan solceller fånga upp solens energi och omvandla den till en ström av elektroner. Detta är möjligt genom de aktiva materialen i solcellerna som kan absorbera solens ljus och frigöra elektroner för att skapa en elektrisk ström.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du har en näringsfastighet, om du driver företag i enskild näringsverksamhet eller om du har flera anläggningar som producerar el, hittar du information på nedanstående sida:

Med förnybar el menas främst el som framställs från sol, vind och vatten. Det vanligaste för privatpersoner är att installera solceller på fastigheten. Den anläggning som producerar el kallas mikroproduktionsanläggning.

Vilka avgifter betalar man när man har solceller?

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar. Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.

Måste man betala skatt för solceller?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Det är inte bara plånboken som blir glad av lägre löpande utgifter om man har solceller på sitt hustak. Även planeten mår bättre av lägre koldioxidutsläpp vilket är bra för kommande generationer. Att installera solceller höjer dessutom värdet på huset med 135 000 kronor. Det visar en ny analys som SBAB och Booli har gjort.

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

Måste man betala skatt på solpaneler?

Vi använder cookies. Klicka på ”Acceptera alla” eller välj vilken typ av cookies du vill ha genom att klicka på ”Inställningar”.. Läs vår cookie policy

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Elräkningen med solceller är ett kostnadseffektivt sätt att producera förnybar energi. I Sverige får man ersättning för den energi som produceras med solceller, vilket gör solceller till ett attraktivt alternativ för att minska den totala elräkningen.

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektricitet. De består av fotovoltaiska celler som omvandlar solljus till elektrisk ström. Solceller är dessutom extremt hållbara och kan producera energi under flera år.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

 • Solceller dimensioneras så att elproduktionen täcker fastighetens elförbrukning på årsbasis.
 • Solcellers effekt bör inte överstiga huvudsäkringens maxeffekt.
 • Takstorleken begränsar antalet solpaneler som kan monteras.
 • Solpaneler har en storlek på 1,82–2,2 kvadratmeter.

Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.

En villa med en huvudsäkring på 16 A har därmed möjlighet att installera cirka 11 kW solceller.

Vad är rimligt att betala för solceller?

Prisbilden för en större solcellsanläggning skiljer sig från den som gäller anläggningar anpassade för villastorlek. Kostnaden per Watt är oftast lägre ju större anläggning du köper. Det beror bland annat på att vid ett större inköp får du en sorts mängdrabatt. Exempelvis blir arbetskostnaden billigare per Watt för en större anläggning eftersom den faktiska arbetskostnaden är ungefär densamma för en stor och liten anläggning.

För en solcellsanläggning på 15 kW (rimligt för en mindre fastighet eller mindre lantbruk) ligger kostnaden idag på i genomsnitt ca 180 000 kr (exklusive moms, 225 000 inklusive moms).

För en större solcellsanläggning på 100 kW ligger kostnaden i dag på i genomsnitt ca 1 100 000 kr (exklusive moms).

Måste man betala nätavgift om man har solceller?

I mars 2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar. Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.