:

Kan man bli anställd utan personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli anställd utan personnummer?
 2. Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?
 3. Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?
 4. Kan man anställa någon med samordningsnummer?
 5. Vad kan man inte göra utan personnummer?
 6. Vad krävs för att anställa någon från utlandet?
 7. Kan EU medborgare bli svensk medborgare?
 8. Hur lång tid tar det att få ett svenskt personnummer?
 9. Vad krävs för att få svenskt personnummer?
 10. Kan man folkbokföra sig med samordningsnummer?
 11. Kan man bli folkbokförd med samordningsnummer?
 12. När blir samordningsnummer personnummer?
 13. Kan man öppna ett bankkonto utan personnummer?
 14. Får man jobba i Sverige om man inte är svensk medborgare?
 15. Vad krävs för att anställa någon?

Kan man bli anställd utan personnummer?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur får en EU medborgare svenskt personnummer?

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?

Några av de utmaningar som utlandssvenskar stöter på berör Skatteverket. Hur ser Skatteverkets prioriteringar ut och vilka lösningar finns i sikte? Vi har träffat enhets- och sektionschefen på rättsavdelningen.

Skatteverket är en viktig mottagare för många av de resolutioner som togs fram vid Utlandssvenskarnas parlament: Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, ”death certificate” och ”marriage certificate”, Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar, Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer och Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR.

Vi har träffat Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och Anne-Charlotte Hakefjäll, sektionschef på samma avdelning för att diskutera olika lösningsförslag.

Kan man anställa någon med samordningsnummer?

Här kan du läsa vad som krävs av dig som arbetsgivare om du har anställt eller vill anställa en person som har flytt från kriget i Ukraina och ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv.

En person som har flytt från kriget i Ukraina och ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv har rätt att arbeta i Sverige när hen har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En person som har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har ett uppehållstillståndskort som visar att hen har tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd.

En person som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2023 har också rätt att arbeta. I väntan på ett nytt uppehållstillstånd kan hen bevisa att hen har ansökt i tid genom ”Bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd – massflyktsdirektivet” som skickas till den sökande per post inom några dagar från ansökan. Varje person får ett eget bevis på mottagen ansökan. Beviset innehåller namn och dossiernummer på den sökande, och information om att hen har rätt att arbeta.

Vad kan man inte göra utan personnummer?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Vad krävs för att anställa någon från utlandet?

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan EU medborgare bli svensk medborgare?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Hur lång tid tar det att få ett svenskt personnummer?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att din fråga avser ärendehandläggningstiderna för att en vuxen person ska få ett svenskt personnummer utfärdat av skatteverket.

Vad krävs för att få svenskt personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Kan man folkbokföra sig med samordningsnummer?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Kan man bli folkbokförd med samordningsnummer?

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, Nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ett samordningsnummer har efter den 18 juni 2021 olika status:

När blir samordningsnummer personnummer?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Kan man öppna ett bankkonto utan personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Får man jobba i Sverige om man inte är svensk medborgare?

När du är utsänd till Sverige och arbetar här för en arbetsgivare från ett annat land omfattas du oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det andra landet, men reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land du är utsänd från.

Du eller din arbetsgivare ska ansöka om intyg A1. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är anställd för att få intyget.

Vad krävs för att anställa någon?

Ett muntligt anställningsavtal kan slutas. Men ett anställningsavtal/anställningsinformation måste enligt lagen om anställningsskydd (LAS) lämnas skriftligt inom en månad från tillträde på tjänsten. Företagarna rekommenderar att avtal upprättas omgående, oavsett tillträdesdag.