:

Hur länge ska personuppgifter sparas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge ska personuppgifter sparas?
 2. Hur länge får man spara uppgifter GDPR?
 3. När behandlas personuppgifter?
 4. När får man lämna ut personuppgifter?
 5. Vad innebär gallring av personuppgifter?
 6. Är personnummer känsliga personuppgifter?
 7. Får man lämna ut mailadress enligt GDPR?
 8. Vad krävs för att få behandla personuppgifter?
 9. Hur ska man hantera personuppgifter?
 10. Vilka personuppgifter får lämnas ut?
 11. Varför ska man gallra?
 12. Vad är Gallringsfrist?
 13. Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?
 14. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 15. Är personnummer känsliga uppgifter?

Hur länge ska personuppgifter sparas?

En arbetsgivare ansvarar för och ska kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska dokumentera vilka överväganden som har gjorts i fråga om behandlingen av anställdas personuppgifter, till exempel vid utveckling och användning av ett personaladministrativt system.

En arbetsgivare ansvarar för och ska kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska dokumentera vilka överväganden som har gjorts i fråga om behandlingen av anställdas personuppgifter, till exempel vid utveckling och användning av ett personaladministrativt system.

Hur länge får man spara uppgifter GDPR?

Hur länge får vi som e-handlare lagra konsumentens personuppgifter?

Dataskyddsförordningen uttrycker inte specifikt hur länge personuppgifter får lagras. Det är istället upp till var och en att motivera detta baserat på ändamålen för behandlingen. Personuppgifter kan lagras så länge som ändamålen fortfarande gäller, men man bör inte ha kvar personuppgifterna på obestämd tid ”bara för att de kan vara bra att ha i framtiden” eller om det bara finns en liten möjlighet att de ska användas.

När behandlas personuppgifter?

DO är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. DO behandlar personuppgifter för olika ändamål.

Personuppgifter är all sorts information som direkt eller indirekt kan kopplas ihop med en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är:

 • personnummer, namn och adress
 • bilder (foton) på och ljudupptagningar av fysiska personer som behandlas i en dator (även om inga namn nämns)
 • krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som till exempel IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer
 • information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan kopplas ihop med en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter.

Med personuppgiftsbehandling menas allt som görs med personuppgifter oavsett om det sker automatiserat eller inte. I dataskyddsförordningen nämns följande exempel på behandlingar; insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering och sammanförande, begräsning, radering och förstöring.

När får man lämna ut personuppgifter?

Skatteverket kan lämna ut uppgifter på olika sätt, till exempel

 • muntligt
 • skriftligt på papper
 • på medium för automatiserad behandling eller genom direktåtkomst (elektroniskt utlämnande)

Skatteverket får bara lämna ut personuppgifter som behandlas helt eller delvis automatiserat eller på annat sätt strukturerat om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • det finns rättsligt stöd för den behandling av personuppgifterna som utlämnandet innebär
 • utlämnandet hindras inte av sekretess
 • om utlämnandet sker på ett medium för automatiserad behandling krävs dessutom att utlämnandet kan ske på ett säkert sätt.

Vad innebär gallring av personuppgifter?

Att spara handlingar som innehåller personuppgifter är en sorts behandling. Därför är det bra att sätta sig in i reglerna om arkivering och gallring.

Är personnummer känsliga personuppgifter?

Här är en sammanfattning av fyra grupper av integritetskänsliga uppgifter. Dessa är bra att känna till, eftersom vissa personuppgifter är känsligare än andra. De flesta företagen behandlar personuppgifter och det är därför viktigt att veta hur man gör det på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). 

Grupp 1

Får man lämna ut mailadress enligt GDPR?

Under Företagarnas live-sändning om GDPR skickade företagare in hundratals frågor, långt fler än vad som var möjligt att besvara live. Här har vi samlat upp och besvarat ett stort antal av frågorna.

Frågorna har besvarats av företagarnas jurister under översyn av chefsjurist Karin Berggren. Livesändningen om GDPR kan du se i efterhand här.

Vad krävs för att få behandla personuppgifter?

När Skatteverket behandlar personuppgifter inom folkbokföringsverksamheten ska artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning om principer för behandling av personuppgifter tillämpas. Dessa principer är

 • laglighet, korrekthet och öppenhet
 • ändamålsbegränsning
 • uppgiftsminimering
 • riktighet
 • lagringsminimering
 • integritet och konfidentialitet.

Hur ska man hantera personuppgifter?

När Skatteverket behandlar personuppgifter inom folkbokföringsverksamheten ska artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning om principer för behandling av personuppgifter tillämpas. Dessa principer är

 • laglighet, korrekthet och öppenhet
 • ändamålsbegränsning
 • uppgiftsminimering
 • riktighet
 • lagringsminimering
 • integritet och konfidentialitet.

Vilka personuppgifter får lämnas ut?

Hoppa till innehåll på sidan

Dataskyddsförordningen (GDPR) hindrar inte att allmänna handlingar lämnas ut. Det står i dataskyddsförordningen att personuppgifter i allmänna handlingar som finns hos exempelvis myndigheter får lämnas ut med stöd av nationell lagstiftning. Det kan dock finnas sekretess som hindrar ett utlämnande. Det tar den utlämnande myndigheten ställning till.

Varför ska man gallra?

En gallring ska ge kvarvarande träd möjlighet att nå grövre dimensioner vid slutet av omloppstiden. Tidpunkten för gallring ska därför i första hand styras av de kvarvarande trädens förutsättningar att reagera på det ökande utrymmet som gallringen ger. Träden ska ha fullt utvecklade, vitala kronor och den första gallringen görs normalt vid en övre höjd på 13 till 14 meter.

Det är vid det första röjnings- och gallringstillfället som man har den bästa möjligheten att skapa ett bestånd med hög virkeskvalitet eftersom det är vid det första tillfället som störst antal träd tas bort.

Vad är Gallringsfrist?

Att rensa en genomförandeakt innebär att alla handlingar som inte längre behövs avlägsnas från akten då ett ärende avslutas. Akten ska vid överlämnandet till Myndighetsenheten endast innehålla sådant material som ska sparas enligt omsorgsförvaltningens Dokumenthanteringsplan.

Varför ska man inte lämna ut sitt personnummer?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

En man, som utbildar sig till domare, får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd bedömer att det var en engångsföreteelse.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Den förra regeringen beslutade att bygga fler statliga servicekontor. Men utöver det programmet blir det inga fler, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Är personnummer känsliga uppgifter?

Publicerades 6 februari 2020Senast uppdaterad 21 juli 2021

Personnummer regleras inte särskilt i GDPR, men GDPR lämnar vissa områden öppna för EU-länderna att själva reglera. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda. Det innebär att personnummer måste behandlas på ett särskilt sätt och att där finns fler krav för att utföra en behandling som innehåller personnummer lagligt. Dessa krav gäller utöver de regler som ställs upp för ”ordinära” personuppgifter.