:

Hur deklarerar man utländsk källskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man utländsk källskatt?
 2. Hur bokför man utländsk källskatt?
 3. Hur deklarera försäljning av utländska aktier?
 4. När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?
 5. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 6. Kan man få tillbaka utländsk källskatt?
 7. Är utländsk skatt avdragsgill?
 8. Vad händer om man inte deklarerar försäljning av aktier?
 9. Hur beskattas utländska aktier?
 10. Hur deklarera utländsk kapitalförsäkring?
 11. Hur tar jag ut pengar från kapitalförsäkring?
 12. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 13. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 14. Hur får jag tillbaka källskatten?
 15. Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Hur deklarerar man utländsk källskatt?

Ett bolag kan under skatteåret yrka på avräkning också av tidigare års oanvända utländska skatter, om de inte i sin helhet eller ens partiellt kunnat räknas av i den finländska inkomstbeskattningen på grund av begränsningarna av maximibeloppet på en avräkning enligt 4 § i metodlagen.

Denna skatteblankett 70 används enbart om bolaget gjort ett yrkande på avräkning av utländsk skatt för skatteåret i fråga, men avräkningen inte tidigare kunnat göras, eftersom den skatt i förvärvskällan vilken ska betalas till Finland understigit den skatt som ska räknas av enligt yrkandet eller eftersom den skatt som ska betalas på inkomst från en främmande stat till Finland är mindre än det skattebelopp som är föremål för yrkandet på avräkning (maximibeloppet på avräkningen).

Om tidigare skatteårs utländska skatter inte varit föremål för yrkande på avräkning under rätt skatteår tidigare, kan du inte använda denna blankett. I en sådan situation ska bolaget göra en begäran om omprövning om avräkning av skatt som betalats till utlandet för det skatteår då inkomsten från utlandet beskattats i Finland. Blankett 70 för det rätta skatteåret kan utgöra bilaga till begäran om omprövning. Ett yrkande på avräkning ska riktas enligt prestationsprincipen till rätt skatteår, oberoende av om den utländska skatten de facto kan räknas av under skatteåret i fråga.

Hur bokför man utländsk källskatt?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

Hur deklarera försäljning av utländska aktier?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

När får man tillbaka utländsk källskatt kapitalförsäkring?

Vad är utländsk källskatt?

När du får aktieutdelning från bolag som har sitt legala säte i ett annat land än Sverige så drar ursprungslandet en skatt (utländsk källskatt). Den skatten ligger oftast på 15% av utdelningsbeloppet men kan variera från land till land. Här nedan kan du läsa hur det funkar om du har aktierna i en Kapitalförsäkring. (Gäller också dig som har aktierna i en Tjänstepension, Privat pensionsförsäkring eller Kapitalpension)

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Utländska samfund är skyldiga att deklarera sina skattepliktiga inkomster och avdragbara kostnader i Finland om minst ett av de följande villkoren uppfylls.

Utländska samfund ska lämna in skattedeklaration 6U elektroniskt. Det finns olika alternativ:

 • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt.
 • Skicka skattedeklarationen i filformat från ekonomiprogrammet via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
 • Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska alltså också lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt. Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.

Kan man få tillbaka utländsk källskatt?

Om du har fått avräkning för utländsk skatt och den utländska skatten sätts ner är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Du måste anmäla det inom tre månader från det att du fått beslutet om nedsättning. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705.

Om du bor i Sverige och har arbetat i ett annat land, kan du bli skyldig att betala skatt på inkomsten både i Sverige och i det andra landet. Då har du rätt att begära att den skatt du har betalat i det andra landet ska avräknas från den skatt du ska betala i Sverige.

Du kan bara begära avräkning för slutlig utländsk skatt. Du begär avräkningen genom att kryssa i rutan under ”Övriga upplysningar” i din svenska inkomstdeklaration, antingen i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten, det år du redovisar den utländska inkomsten. När du begär avräkning är det viktigt att du dessutom lämnar följande uppgifter under rubriken ”Övrigt”:

 • vad inkomsten avser (till exempel anställningsinkomst från privat eller offentlig tjänst)
 • den utländska inkomstens och skattens storlek i svenska kronor
 • från vilket land inkomsten kommer
 • i vilket land, eller vilka länder, du har arbetat
 • vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor
 • vilka kostnader du har gjort avdrag för som avser den utländska inkomsten.

Är utländsk skatt avdragsgill?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Vad händer om man inte deklarerar försäljning av aktier?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Hur beskattas utländska aktier?

För att förtydliga så kan vi ta ett exempel; Vill du köpa Apple-aktier så växlas dina SEK till USD, för att sedan köpa Apple Inc.När du i framtiden skall sälja dina Apple-aktier så kommer du då också växla USD tillbaka till SEK. Har aktierna stigit i pris så har du gjort en vinst, men om valutakursen mellan USD/SEK har fallit så kommer det påverka vad din avkastning blir i slutändan.

Så här kan det se ut rent praktiskt. Säg att du köpte Apple-aktier för 3år sedan, då har aktien stigit ca 148% i USD. Men, dollarn har stärkts mot kronan, så översatt i svenska kronor har du faktiskt fått ca 182% avkastning. Du har med andra ord fått en “extra” avkastning då den svenska kronan har försvagats under denna tiden. Om svenska kronan istället stiger i värde mot den valutan som du investerar i så kommer det bli motsatt effekt.

När du får en utdelning från utländska aktier så kommer du betala en källskatt till det land som du köper aktierna ifrån. Källskatten är en procent (%) av utdelningen och betalas när utdelningen trillar in på kontot.

Exempel:Det kommer en utdelning från dina Appleaktier. På amerikanska aktier är källskatten 15%, vilket innebär att du kommer få ut 85% av utdelningsbeloppet och 15% kommer gå till källskatt.

Har du aktier på en Aktie- och fonddepå så är det alltid 30% utdelningsskatt, där är källskatten inbakad i denna skattesats. (Skulle källskatten vara högre än 30% så blir det en skillnad för dig)

Hur deklarera utländsk kapitalförsäkring?

En försäkring i ett utländskt försäkringsföretag anses som en kapitalförsäkring om den inte är

Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige och har någon av dessa försäkringar ska du själv betala svensk avkastningsskatt. Den avkastningsskatt som du själv betalar ska motsvara den avkastningsskatt som svenska livförsäkringsföretag betalar på motsvarande försäkringar tecknade i Sverige.

Hur tar jag ut pengar från kapitalförsäkring?

Handla med fonder, aktier och andra värdepapper själv, eller tillsammans med din rådgivare. Om du är intresserad av placeringar och vill spara långsiktigt passar depåförsäkring dig särskilt bra. Se vilka värdepapper.

Istället för att skatta på vinster och utdelningar betalar du en årlig schablonskatt och slipper deklarera för köp och försäljning. Så funkar skatt och deklaration.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror och behöver rätta en inkomstdeklaration för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, vi kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som ska innehålla namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Ofta önskar skatteverket också att du bifogar sidan S samt förstasidan av den rättade inkomstdeklarationen. Blanketten eller brevet med underlag skickar du sedan till ditt skattekontor.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Hur får jag tillbaka källskatten?

I de fall då en lägre skattesats skulle tillämpats utifrån ett skatteavtal är det i vissa fall möjligt att kräva tillbaka delar av källskaten i ursprungslandet. För att begära tillbaka en för hög betald källskatt behöver en begäran lämnas in hos skattemyndigheten i ursprungslandet. Komplexiteten för denna process varierar olika länder emellan.

Varje land har sin egen process för att begära tillbaka skatt. Vanligtvis tar dessa processer lång tid, är kostsamma och kräver samarbete från olika parter. Av denna anledning är det sällan lönsamt att inleda en process för att begära tillbaka skatten.

Måste jag deklarera inkomst från utlandet?

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.