:

Är stipendium pensionsgrundande?

Innehållsförteckning:

 1. Är stipendium pensionsgrundande?
 2. Är stipendium avdragsgillt?
 3. Måste man betala skatt på stipendium?
 4. Är stipendium en inkomst?
 5. Hur fungerar stipendium?
 6. Måste man betala tillbaka stipendium?
 7. Vad räknas som stipendium?
 8. Vad gör man med stipendium?
 9. Är stipendium skattefria?
 10. Hur får man pengar från stipendium?

Är stipendium pensionsgrundande?

Vad som utgör ett stipendium är inte definierat i IL. Enligt allmänt språkbruk är ett stipendium ett bidrag som betalas ut till en fysisk person, och som har benefik karaktär, d.v.s. är vederlagsfritt i den meningen att det inte är ersättning för arbete eller prestation som mottagaren har utfört för utgivarens räkning eller en prestation som är av direkt nytta för denna. Om en ersättning kallas stipendium eller inte gör ingen skillnad för skatteplikten.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL). Utbildning i detta sammanhang är enligt praxis såväl grundutbildning som doktorandutbildning och annan forskarutbildning. Men liksom för andra stipendier måste man göra en bedömning om de utgör ersättning för arbete eller inte. Om bedömningen är att det är ersättning för arbete så är ersättningen skattepliktig för mottagaren. För utbildningsstipendier ställs inte krav på att de inte får betalas ut periodiskt. Det innebär att även om ett utbildningsstipendium betalas ut periodiskt är det skattefritt för mottagaren.

Ett utbildningsstipendium som anses som arbetsersättning är skattepliktigt (RÅ 1979 Aa 26). Ett stipendium från den egna arbetsgivaren anses ”smittat” av anställningen även om det betecknats som stipendium. Detta innebär att ett sådant stipendium räknas som ersättning för arbete, oavsett vad syftet med stipendiet är.

En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål.

Är stipendium avdragsgillt?

Vad som utgör ett stipendium är inte definierat i IL. Enligt allmänt språkbruk är ett stipendium ett bidrag som betalas ut till en fysisk person, och som har benefik karaktär, d.v.s. är vederlagsfritt i den meningen att det inte är ersättning för arbete eller prestation som mottagaren har utfört för utgivarens räkning eller en prestation som är av direkt nytta för denna. Om en ersättning kallas stipendium eller inte gör ingen skillnad för skatteplikten.

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria (8 kap. 5 § IL). Utbildning i detta sammanhang är enligt praxis såväl grundutbildning som doktorandutbildning och annan forskarutbildning. Men liksom för andra stipendier måste man göra en bedömning om de utgör ersättning för arbete eller inte. Om bedömningen är att det är ersättning för arbete så är ersättningen skattepliktig för mottagaren. För utbildningsstipendier ställs inte krav på att de inte får betalas ut periodiskt. Det innebär att även om ett utbildningsstipendium betalas ut periodiskt är det skattefritt för mottagaren.

Ett utbildningsstipendium som anses som arbetsersättning är skattepliktigt (RÅ 1979 Aa 26). Ett stipendium från den egna arbetsgivaren anses ”smittat” av anställningen även om det betecknats som stipendium. Detta innebär att ett sådant stipendium räknas som ersättning för arbete, oavsett vad syftet med stipendiet är.

En person som efter sin disputation bedriver forskning vid universitet, s.k. postdok, kan inte jämställas med doktorander och liknande. Skattefriheten för stipendier till sådana personer får bedömas enligt reglerna för stipendier till andra ändamål.

Måste man betala skatt på stipendium?

Grundregeln är att stipendier är skattefria så länge de inte är en ersättning för något arbete du gör för den som har bekostat stipendiet. Att skriva en stipendierapport räknas inte som arbete.

De stipendier som löper under en längre tid, mer än två år, är som regel skattepliktiga. Är du osäker kan du läsa mer på Skatteverkets webbplats.

Är stipendium en inkomst?

Ett stipendium är skattefritt om mottagaren får det för sin utbildning. Det är också skattefritt om mottagaren får det för annat ändamål än sin utbildning om det inte är en ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Det gäller under förutsättning att det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under mer än två år.

Normalt gäller som huvudregel att ersättningar som betalas ut från en arbetsgivare eller i andra fall betalas ut på grund av arbete, ska beskattas som lön även om ersättningen kallats för stipendium.

Hur fungerar stipendium?

Planerar du att åka utomlands för att studera eller behöver du hjälp att finansiera dina studier i Sverige? Funderar du då på att söka stipendium? Här kommer en enkel guide med allt du behöver veta för att söka stipendium.

Måste man betala tillbaka stipendium?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

 • begåvad student som studiestöd
 • person som kommer från Värmland
 • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
 • svensk medborgare
 • person som tagit examen vid KTH
 • person som läser en särskild utbildning
 • person av ett visst kön

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Vad räknas som stipendium?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

 • begåvad student som studiestöd
 • person som kommer från Värmland
 • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
 • svensk medborgare
 • person som tagit examen vid KTH
 • person som läser en särskild utbildning
 • person av ett visst kön

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Vad gör man med stipendium?

Om du inte har gjort ett grundligt förarbete finns det risk att all den tid du lägger på ansökningen är förgäves. Står det att stipendiet delas ut till personer verksamma inom en specifik bransch eller boende i en särskild kommun? Om du inte uppfyller de grundläggande kriterierna är det ingen idé att lägga ner tid på att skriva en stipendieansökan.

Innan du börjar skriva stipendieansökan bör du ha koll på om du är behörig, vilka bilagor som krävs och när sista ansökningsdag är. Sätt en deadline för dig själv några dagar innan sista ansökningsdag för att ha tid att korrekturläsa och bearbeta din stipendieansökan.

Det är alltid bättre att skräddarsy din stipendieansökan istället för att skriva en ansökan som du skickar till flera olika organisationer eller stiftelser. Detta tar lite längre tid, men det är nästan alltid värt det.

Är stipendium skattefria?

Om du får ett stipendium för din utbildning behöver du inte betala skatt för stipendiet.

Ett stipendium är också skattefritt om du får det för annat än din utbildning, om det inte betalas ut periodiskt och det inte är ersättning för arbete som du har utfört eller ska utföra åt utbetalaren.

Hur får man pengar från stipendium?

Skulle du vilja ha lite extra pengar för att antingen finansiera dina studier eller ett spännande projekt? Då är ett tips att ansöka om ett stipendium! Här har vi samlat information om vad ett stipendium är, tips på vad du ska tänka på när du skriver en ansökan och hur du gör för att ansöka. För dig som går på högstadiet eller gymnasiet kan det ibland vara lika värdefullt och lönsamt att söka stipendier som att jobba extra! 

Ett stipendium består av pengar som delas ut till personer eller organisationer för att stödja ett bra ändamål. Stipendier delas oftast ut av stiftelser, föreningar, företag, banker eller branschorganisationer. För elever som går på högstadiet eller gymnasiet finns det ofta stipendier att söka som bidrag till er utbildning och kommande studier, eller ett projekt som ni brinner för.