:

Vad räknas som biyta hus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som biyta hus?
 2. Vad räknas inte in i boarea?
 3. Vad menas med Biytor?
 4. Är förråd biyta?
 5. Vad räknas som boyta och biyta?
 6. Vad räknas som Bia?
 7. Är garage boarea?
 8. Vad är biarea garage?
 9. Är garage BTA?
 10. Är carport BTA?
 11. Vad klassas som garage?
 12. Är garage bruttoarea?
 13. Vilka ytor ingår i BTA?
 14. Måste man ha bygglov för garage?
 15. Får man bo i ett garage?

Vad räknas som biyta hus?

Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 och så vidare). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta (i svensk standard betecknad boarea och biarea).

Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Se bild 1.

Vad räknas inte in i boarea?

Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

Vad menas med Biytor?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Är förråd biyta?

Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan de olika begreppen. Därefter beskrivs mer utförligt vilka regler som gäller kring hur boarea och biarea ska mätas upp samt vilka undantag som finns. 

Totalarea är boarea plus biarean. För att ytan ska inkluderas krävs att:

 • Taknivnån är på minst 190 cm
 • Utrymmet kan nås inifrån bostaden

Uppmätning sker genom att samtliga våningsplan mäts individuellt. Detta utifrån ytterväggarnas innermått, strax ovanför golvsockeln. En bostad som har måtten 12 x 7 meter har därmed en boarea på 84 kvm. Som visas på bilden nedan tar man inte hänsyn till innerväggar, diskbänkar eller annan fast inredning. 

Vad räknas som boyta och biyta?

 • Boyta och biyta
 • Skillnaden mellan boyta och boarea
 • Byggyta
 • Vanliga frågor och svar

Boyta, även kallad boarea, är den yta i en bostad som används av de boende. Tillsammans med biytor utgör boytan byggnadens totala yta. För att ta reda på hur stor boytan är behöver man mäta byggnadens invändiga storlek (varje våningsplan). Eftersom alla utrymmen i en bostad inte kan användas till fullo delar man upp boyta och biyta. Enligt svensk standard kallas ytorna för boarea och biarea. På alla våningsplan mäter man ytterväggarnas insidor, precis innanför golvsockeln. Allt som finns innanför ytterväggarna, inklusive innerväggarna, räknas med i boytan. Det betyder att man även räknar med skåp och fläktkaneler. Vissa saker ska inte räknas med i totalytan:

 • Rum med takhöjd lägre än 1,9 meter.
 • Rum som inte kan nås via en dörr, trappa eller permanent stege.

Våningsplan ska också räknas med i totalytan om takhöjden är minst 1,9 meter. Det finns olika regler för hur man delar upp boytan från biytan på olika våningsplan. Ligger våningsplanet ovan mark, eller i marknivå, är allt boyta, förutom:

Vad räknas som Bia?

En Business Impact Analysis (BIA) är en process som genomförs för att bedöma hur ett avbrott eller ett plötsligt avbrott i den kritiska verksamheten på grund av en oförutsedd olycka, nödsituation eller katastrof skulle påverka verksamheten. Det är nödvändigt att veta vad en BIA är och hur den ska utföras när man skapar en plan för fortsatt verksamhet i en organisation.

Många projektledare, särskilt de som inte har varit särskilt involverade i riskbedömning eller katastrofåterställningsplanering, kan komma att fråga "Vad är en analys av verksamhetskonsekvenser?". när de ombads att lägga till en BIA i sin katastrofåterställningsplan. Om du befinner dig i samma situation förklarar vi här allt du behöver veta om business impact analysis.

Är garage boarea?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Vad är biarea garage?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Är garage BTA?

Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

Är carport BTA?

Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som till exempel taksprång, balkonger, burspråk och skärmtak som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. Ett enplanshus och ett tvåbostadshus med samma yttermått har alltså samma byggnadsarea.

Byggnadsarean finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanen. Den tillåtna byggnadsarean brukar ofta anges i procent av tomtarean. Tänk på att carport och skärmtak (som är öppenarea) räknas in i byggnadsarean.

Vad klassas som garage?

Kring 1900 avsågs med garage ett förvaringsställe med reparationsverkstad för bilar. I Stockholm i Sverige inrättades 1907 det första garaget av denna sort.

Är garage bruttoarea?

Det finns mycket att planera och tänka på inför ett bygglov. Det finns många nya benämningar att förstå för att få ett helhetsperspektiv över vad som gäller vid en husbyggnation. En ritning är i regel full med förkortningar och konstruktörerna slänger sig gärna med byggtermer. Vet du bara vad förkortningarna och termerna står för så blir ritningarna mycket enklare att tolka. För att du lättare ska hänga med i snacket kring ritningar och bygglov har vi på LT Ingenjörsbyrå skapat en ordlista med de mest förekommande byggtermerna. I ordlistan har vi strävat efter att förklara dem på ett lättförståeligt sätt.

 • Vad är skillnaden mellan biarea och boarea?
 • Hur mäter man egentligen byggnadsarean?
 • Vad betyder atemp för något?

Vilka ytor ingår i BTA?

 • Arbetslag
 • Barnperspektiv och barnets perspektiv
 • Bruksarea BRA
 • Bruttoarea BTA
 • Funktionsprogram för skola eller förskola
 • Förskola
 • Hemvist
 • Lärmiljö
 • Friyta för lek och utevistelse
 • Skola

Ett arbetslag är en grupp pedagoger som arbetar tillsammans med en barn- eller elevgrupp. Arbetslagen kan arbeta med olika årskurser eller med ett visst ämne på högstadiet. Elevhälsan (kurator, skolsköterska med flera) kan också vara ett lag.

I planering, utformning och förvaltning är det viktigt att den som planerar, gestaltar eller förvaltar har kunskap om barns behov och utgår från ett barnperspektiv. För att få mer specifik kunskap om de barn och unga som berörs av verksamheten på den aktuella platsen måste man fråga dem om deras tankar och önskemål. Att lyssna in och utgå från det barnen beskriver kallas för barnets perspektiv.

Måste man ha bygglov för garage?

För nybyggnation av garage och carport kan du behöva bygglov.

Att byta en garageport till en vägg eller bygga en vägg på en carport kräver bygglov eftersom det blir en fasadändring.

Får man bo i ett garage?

I urbana villaområden där bilpooler blir allt vanligare kan det hända att garaget får stå tomt eller enbart fungera som förvaringsutrymme. Varför inte utnyttja ytan till max och utvidga boendet till garaget? Tänk bara på att du kommer behöva bygglov, så se till att ta reda på vad som gäller i din kommun innan du sätter igång.

Ett garage kan inredas som en hel bostad med hjälp av compact living-lösningar. Här har man till och med lyckats få in en uteplats!