:

Varför 51% på kontoret?

Innehållsförteckning:

 1. Varför 51% på kontoret?
 2. Får man göra avdrag för hemarbete?
 3. Vad kan man jobba med på Skatteverket?
 4. Hur mycket kan jag jobba hemifrån?
 5. Vilka regler gäller för distansarbete?
 6. Vad gäller vid distansarbete?
 7. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 8. Hur drar jag av för hemmakontor?
 9. Hur mycket tjänar en handläggare på Skatteverket?
 10. Vad krävs för att jobba på Försäkringskassan?
 11. Vad säger lagen om distansarbete?
 12. Vilka regler gäller för hemmakontor?
 13. Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?
 14. Vilka företag tillåter distansarbete?
 15. Får man ha sitt företag hemma?

Varför 51% på kontoret?

En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler presumeras, dvs. antas, ha sitt tjänsteställe där. Detta gäller även om den anställda har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.

En anställd som ingått avtal med sin arbetsgivare om att arbeta på en annan viss angiven plats än i arbetsgivarens lokaler får anses ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen om huvuddelen, mer än 50 procent, av arbetet utförs där.

Får man göra avdrag för hemarbete?

Det är inte omöjligt att du har rätt till att göra avdrag för ditt hemmakontor. Men Skatteverket är inte överdrivet generösa när det gäller sitt regelverket för just arbetsplatser i bostaden.

Det krävs att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats för dig och att det finns ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden. Så långt är det kanske okej – men kraven blir sedan tuffare.

Möbler är något som oftast kommer på tal när man pratar om större utgifter för sitt nya hemmakontor.

Kanske har du behövt köpa en ny stol, ett skrivbord eller en ny lampa till ditt kontor hemma? Tyvärr är detta inte något som du kan göra avdrag för – om du inte uppfyller alla de tuffa krav från Skatteverket vi tidigare nämnde för att få göra avdrag på arbetsrummet.

Anledningen till detta är att det är svårt att dra gränsen för om lampan eller stolen bara går att använda i jobbet. Här spelar det tyvärr ingen roll för bedömningen om du faktiskt bara har använt möbeln endast i jobbet – du lär oftast få nej.

Vad kan man jobba med på Skatteverket?

Sverige. 10,5 miljoner unika individer som bildar en gemenskap, ett samhälle. Vi på Skatteverket bidrar till att göra det samhället möjligt. Vi gör det genom att säkerställa finansieringen av det offentliga. Av vägar och vård, skolor och kollektivtrafik. Vi gör det genom att folkbokföra, som grund för ett väl fungerande samhälle.

Oavsett plats, situation eller skede i livet vill vi att det ska vara lätt att göra rätt. Lätt för den som driver en blogg eller ett internationellt börsbolag. För den som hyr ut sin bostad eller ska sommarjobba. För den som just har flyttat eller gift sig. Och för alla andra som betalar skatt, så klart.

Hur mycket kan jag jobba hemifrån?

En man, som utbildar sig till domare, får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd bedömer att det var en engångsföreteelse.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Den förra regeringen beslutade att bygga fler statliga servicekontor. Men utöver det programmet blir det inga fler, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Vilka regler gäller för distansarbete?

En arbetsgivare kan ha kommit fram till att lokalerna ska krympas och att alla medarbetare därför inte kan vara på kontoret samtidigt. Den som före coronapandemin hade reglerat ett arbetsställe i sitt anställningsavtal kommer i så fall att bli erbjuden en anställning med förändrade villkor. Arbetsgivaren behöver göra en primärförhandling om omorganisation enligt § 11 MBL före beslut, och medarbetarna erbjudas omplacering till en anställning där arbetsplatsen fortsättningsvis är delvis på kontoret, delvis på distans. Den som inte accepterar en sådan förändring av anställningsavtalet kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Ett vanligare scenario är nog att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att det är möjligt att till viss del arbeta på distans. Innan arbetsgivaren inför denna möjlighet på en arbetsplats behöver även detta primärförhandlas.

Om en arbetsgivare väljer att införa möjlighet till distansarbete är det bästa om arbetsgivaren tar fram riktlinjer för detta. Riktlinjerna gäller för alla och även införandet av dessa ska primärförhandlas.

Vad gäller vid distansarbete?

Inom många yrken har det blivit allt enklare att jobba utanför själva arbetsplatsen. Vissa arbetar kanske hemifrån en eller några dagar per vecka medan andra jobbar ikapp en stund på kvällen. 

Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. De självklara fördelarna med distansarbete är att man slipper lägga tid på resor, vilket ger mer tid till privatlivet. Risken är att gränsen mellan jobb och privatliv lätt suddas ut. Då blir den egna förmågan att sätta gränser viktigare, till exempel att inte kolla e-post som rör jobbet på kvällar och helger.

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Hur drar jag av för hemmakontor?

  Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

  Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

  Hur mycket tjänar en handläggare på Skatteverket?

  I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33400 kronor i yrket medan männen har en lön på 34500 kronor.

  På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

  Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

  På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

  Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

  För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

  Hur mycket får en skattehandläggare, övrig kvar i lön efter skatt? En skattehandläggare, övrig får ut 22 729 kronor i lön efter skatten är betald.

  I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

  Vad krävs för att jobba på Försäkringskassan?

  En man, som utbildar sig till domare, får behålla sitt jobb som fiskal, trots att han bötfällts för sexuellt ofredande. Mannen har onanerat framför en kvinna på ett tåg, men Statens ansvarsnämnd bedömer att det var en engångsföreteelse.

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

  En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

  Den förra regeringen beslutade att bygga fler statliga servicekontor. Men utöver det programmet blir det inga fler, skriver regeringen i budgetpropositionen.

  Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

  STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

  Vad säger lagen om distansarbete?

  – Samma lagar gäller som när man jobbar på sin ordinarie arbetsplats, det vill säga arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen. Det finns också ett ramavtal på europeisk nivå, EU:s ramavtal om distansarbete (pdf). Centralorganisationerna på arbetsgivarsidan (Svenskt näringsliv, Arbetsgivarverket och SKR) och arbetstagarsidan (LO, Saco och TCO) har gemensamt beslutat att det ska utgöra utgångspunkt för utvecklingen av distansarbete i Sverige. Ramavtalet bygger på att distansarbete är frivilligt för såväl den anställda som arbetsgivaren. Ramavtalet tar bland annat upp arbetsorganisation, arbetsmiljö, utrustning och utbildning.

  Det kan även finnas reglering i kollektivavtal på central och lokal nivå. Många arbetsplatser har – eller bör ha – riktlinjer kring distansarbete, eftersom det skiljer sig så mycket åt vilka regler och upplägg som fungerar för olika verksamheter. Man kan också ha individuella överenskommelser mellan chef och anställd, som slår fast vad som gäller för just den personen. Både riktlinjer och individuella överenskommelser bör vara skriftliga och ha tydlig giltighets- och uppsägningstid.

  Huruvida distansarbete kan införas generellt eller för vissa tjänstemän på en arbetsplats beror bland annat på verksamhetens inriktning och behov samt arbetstagarnas arbetsuppgifter och önskemål. Vissa arbetsuppgifter kan inte utföras på distans.

  Vilka regler gäller för hemmakontor?

  Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

  Vad innebär distansarbete för arbetsgivare?

  Vid arbete hemma behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chef och anställd kan fylla i tillsammans. Fundera gärna igenom frågorna i förväg. Det finns också en checklista som företaget kan använda för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen.

  Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i arbetsmiljöarbetet. Checklistorna om distansarbete är en bra hjälp för det. Här kan du läsa mer om riskbedömning av arbetsmiljön.

  Vilka företag tillåter distansarbete?

  Det flexibla arbetslivet

  Till följd av pandemin är det är allt fler företag som väljer att se över sina arbetsmodeller och inför nya policys för distansarbete. De företag som lyckats hålla sig på banan, eller till och med presterat bättre än väntat under pandemin, är positiva till att låta anställda fortsätta jobba på distans i framtiden.

  Får man ha sitt företag hemma?

  • Du är konsult och arbetar hemma
  • Du är e-handlare och behöver ett lagerutrymme för varor
  • Du är restaurangägare och behöver ett lagerutrymme för extra glas och porslin
  • Du är frisör och behöver ett rum för administration som inte kan skötas i salongen