:

Vad ser Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ser Skatteverket?
 2. Kan jag se min deklaration på Skatteverket?
 3. Hur många kontor har Skatteverket?
 4. Vad är det för telefonnummer till Skatteverket?
 5. Hur kan jag se min deklaration?
 6. När kan man se sin skatteåterbäring 2023?
 7. Hur mycket lön får man om man jobbar på Skatteverket?
 8. Vem står bakom Skatteverket?
 9. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 10. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 11. Måste man boka tid hos Skatteverket?
 12. När ska man ringa Skatteverket?
 13. Var kan jag se mitt slutskattebesked?
 14. Vilket datum får man tillbaka på skatten?
 15. När får jag besked om slutlig skatt?

Vad ser Skatteverket?

Om du tror att du kommer att få kvarskatt kan du be din arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt. På så sätt kan du enkelt undvika kvarskatt.

Kan jag se min deklaration på Skatteverket?

I e-tjänsten har du alltid tillgång till de senaste uppgifterna. Ska du lämna en bilaga finns rätt bilaga skapad åt dig där flera uppgifter redan finns. Alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du ser också hur det du har ändrat eller lagt till påverkar din skatt.

På alla sidor i e-tjänsten kan du få hjälp. Genom att klicka på länken "Hjälp" längst upp till höger i e-tjänsten får du hjälp med avsnittet eller bilagan du för tillfället befinner dig i.

I e-tjänsten har du alltid tillgång till de senaste uppgifterna. Ska du lämna en bilaga finns rätt bilaga skapad åt dig där flera uppgifter redan finns. Alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du ser också hur det du har ändrat eller lagt till påverkar din skatt.

På alla sidor i e-tjänsten kan du få hjälp. Genom att klicka på länken "Hjälp" längst upp till höger i e-tjänsten får du hjälp med avsnittet eller bilagan du för tillfället befinner dig i.

Hur många kontor har Skatteverket?

Men några grupper behöver lämna sin deklaration personligen. Det kan handla om personer som har svårt med svenska språket, de som deklarerar för första gången eller de som fastnar i tekniska bekymmer.

– Jag har en K10 och ett företag. Jag kan skicka på posten givetvis, men jag måste lämna in pappersfaktura, säger egenföretagaren Rickard Barnö.

Vad är det för telefonnummer till Skatteverket?

Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

Hur kan jag se min deklaration?

Över 5.7 miljoner svenskar får sin deklaration i Kivra. Och det är inte så konstigt. Inga papper att hålla reda på, du vet var du har den och kommer åt den dygnet runt, var som helst.

När kan man se sin skatteåterbäring 2023?

 • Skatteåterbäring 5 – 7 april 2023
 • Andra viktiga datum kring deklarationen
 • Skatteregler som påverkar din skatt

Skatteåterbäring är en återbetalning från Skatteverket som du får om du betalat in för mycket skatt under föregående år. Du kan också få skatteåterbäring om din beskattningsbara inkomst har blivit mindre under året som gått.

En vanlig orsak till att man betalat in för mycket skatt är att du har lån eller andra skulder som du betalar ränta för. Räntekostnader är nämligen avdragsgilla. Om du har varierande inkomst och inte jämkar ökar också sannolikheten för att du betalat in för mycket skatt. Personer som bara jobbar under del av året, till exempel säsongsarbetare och studenter som sommarjobbar tenderar också betala in för mycket skatt under året.

Det är också möjligt att ha betalat in för lite skatt under året. Om du betalat in för lite skatt kommer du att få restskatt istället för skatteåterbäring, vilket innebär att du måste betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Hur mycket lön får man om man jobbar på Skatteverket?

Serviceinriktad

Förmåga att bemöta medborgare och företag, sätta sig in i deras situation och ge god service.

Vem står bakom Skatteverket?

En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna och allmän löneavgift på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) (2 kap. 29 och 31 §§ SAL och 3 § LAL).

Det gäller för både svenska och utländska företag som betalar arbetsgivaravgifter i Sverige. Det saknar betydelse i vilken form eller omfattning företaget bedriver sin verksamhet. Personen som arbetar med forskning eller utveckling kan vara anställd i såväl en liten enskild firma som ett stort aktiebolag.

Det har heller ingen betydelse om personen är anställd i det företag som bedriver forsknings- eller utvecklingsprojektet eller i ett annat företag, t.ex. ett konsultföretag eller ett bemanningsföretag. Det finns inga formella begränsningar för vilka branscher som kan omfattas eller något krav på att arbetsgivaren måste ha en viss SNI-kod som omfattar forskning eller liknande. Det avgörande för bedömningen är i stället arbetets art, d.v.s. att det är ett systematiskt och kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete hos det företag som bedriver FoU-projektet (jfr prop. 2013/14:1 s. 522).

Forskningsavdrag får göras för såväl anställda som uppdragstagare under förutsättning att de uppfyller villkoren för avdraget. Det finns inget krav på att arbetet ska utföras i Sverige, utan det kan även ha utförts under tjänsteresa eller utsändning utomlands. Avdrag får dock inte göras för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år (2 kap. 29 § andra stycket SAL). För dessa betalas enbart ålderspensionsavgiften (2 kap. 27 § SAL).

Skälet till detta undantag är den grundläggande principen bakom pensionssystemet. Den säger att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av en beslutad och inbetald avgift. Om detta villkor bryts kan inte systemet garantera sin långsiktiga hållbarhet finansiellt. Olika nedsättningar eller avdrag från socialavgifterna får därför inte medföra att ålderspensionsavgiften påverkas.

Det kan dock inträffa att forskningsavdrag får göras även om den sammanlagda arbetsgivaravgiften skulle bli lägre än 10,21 procent. Det gäller för arbetsgivare som inte ska betala ålderspensionsavgift i Sverige och kan bli aktuellt för arbetsgivare i vissa länder med vilka Sverige har slutit konvention om social trygghet och konventionen endast omfattar de pensionsanknutna avgifterna.

Ett av villkoren för rätt till forskningsavdraget är att företaget bedriver forskningen eller utvecklingen i ett kommersiellt syfte (1 kap. 11 och 12 §§ SAL). Skälet till det är att syftet med avdraget är att stimulera till ökade investeringar i forskning och utveckling inom näringslivet. Om ett forskningsprojekt bedrivs i offentlig regi, t.ex. av en region eller ett universitet, och bekostas av offentliga medel är avsikten att forskningsavdrag inte ska kunna göras inom projektet som sådant. Detta innebär att privata företag som anlitas inom ramen för ett projekt i offentlig regi för att utföra hela eller delar av projektet, inte kan göra avdrag för sina anställdas arbete inom projektet (prop. 2013/14:1 s. 521 f.). Andra icke vinstdrivande juridiska personer, t.ex. stiftelser, har inte heller rätt att göra forskningsavdraget.

Om kravet på att forskningen hos en arbetsgivare bedrivs i kommersiellt syfte är uppfyllt kan avdrag göras även om en kommun eller en region äger hela eller delar av företaget. Det finns inget förbud för t.ex. kommunala företag att göra avdrag så länge det kommersiella syftet är uppfyllt.

När det gäller projekt i vinstdrivande företag bör utgångspunkten vara att FoU-arbetet har ett kommersiellt syfte. Om en person arbetar i ett FoU-projekt som bedrivs av ett vinstdrivande företag innebär detta således i regel att kravet på kommersiellt syfte är uppfyllt. Det gäller oavsett om personen är anställd i det företag där FoU bedrivs, i något annat företag eller av en offentlig arbetsgivare. Omvänt gäller att om en person arbetar i ett FoU-projekt som bedrivs i offentlig regi är kommersialiseringskravet i regel inte uppfyllt även om personen är anställd av ett företag (prop. 2013/14:1 s. 242).

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

 • Logga in i vår app och klicka på Swishloggan på översiktsfliken. I nätbankenÖppnas i nytt fönster klickar du på Betalningar – Hantera Swish.
 • Anslut ditt mobilnummer till ditt kontonummer. Du behöver en smartphone och Mobilt BankID.
 • Att swisha är precis lika säkert som att använda vår app eller nätbank. Här är några anledningar till att du kan känna dig trygg.

  Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

  Hon tror att just manuell bokföring ställer till det för många företagare – snarare än medvetet ”fusk”. Om de istället använt sig av ett bokföringsprogram hade många problem kunnat undvikas:

  – Med ett digitalt bokföringsprogram registreras alla företagets affärshändelser löpande – som överföringar, in- och utbetalningar, försäljningar och inköp. Du stämmer av din bokföring i realtid så att du kan upptäcka och rätta till felaktigheter direkt. Dessutom har du allting samlat när det är dags att deklarera.

  Struthers pekar på att digitaliserad bokföring framförallt ger en trygghet i att all data och siffror är korrekta inför deklarationen:

  Måste man boka tid hos Skatteverket?

  Language

  Du ansöker eller förnyar ditt id-kort hos Skatteverket genom att boka ett besök på ett servicekontor. Här kan du läsa om de villkor som ska vara uppfyllda för att du ska få ansöka om id-kort.

  När ska man ringa Skatteverket?

  Ja, du kan göra ändringar i en deklaration som du har skickat in. Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret. Det innebär att du under 2023 kan göra ändringar som gäller inkomståret 2017 eller senare.

  Har du ännu inte fått slutskattebeskedet kan du logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och skicka in deklarationen på nytt efter att du gjort ändringen. Har du redan fått slutskattebeskedet kallas det för att du begär en omprövning. Hur du ska göra beror på vilket inkomstår som ändringen gäller.

  Var kan jag se mitt slutskattebesked?

  Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

  Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.

  Vilket datum får man tillbaka på skatten?

  Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. Pengarna kommer att betalas ut den 5-6 april om du uppfyller förutsättningarna.

  Det är tre villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna får pengarna tidigt:

  När får jag besked om slutlig skatt?

  I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

  Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.