:

Är frukost en förmån?

Innehållsförteckning:

 1. Är frukost en förmån?
 2. Är frukost avdragsgillt?
 3. Får man köpa frukost till sina anställda?
 4. Vad räknas som måltid Skatteverket?
 5. När ska måltider Förmånsbeskattas?
 6. Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?
 7. Är frukost en måltid?
 8. Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?
 9. Får man bjuda sina anställda på middag?
 10. Är frukost viktigaste målet?
 11. Är det ok att inte äta frukost?
 12. Får man bjuda anställda på julbord?
 13. Hur mycket är en normal frukost?
 14. Vad säger forskningen om frukost?
 15. Vad händer om man inte äter frukost på morgonen?

Är frukost en förmån?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Är frukost avdragsgillt?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Får man köpa frukost till sina anställda?

 • Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den.
 • Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan). Förmånen ska inte heller kunna bytas mot pengar.
 • Förmånen behöver antingen ha en naturlig koppling till arbetet (som till exempel arbetskläder) eller vara personalvårdande; det vill säga syfta till att skapa trivsel bland medarbetarna. Exempel på personalvårdsförmåner är 

Vad räknas som måltid Skatteverket?

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

 • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
 • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

När ska måltider Förmånsbeskattas?

Förmånsbeskattning är när en anställd får en eller flera förmåner genom sitt jobb som han eller hon måste betala skatt för.

 Lästips: Bilförmån, vad är det? Förmånsbeskattning av bil

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten. Detta kallas förmånsgrundande pris eller förmånsgrundande belopp. I vissa fall beräknas den skattepliktiga förmånens storlek efter schabloner, till exempel för kost- och bilförmån.

Om den anställde betalar med sina beskattade pengar till arbetsgivaren för att få en skattepliktig förmån, ska förmånens värde sättas ned med det belopp som den anställde betalat.

Förenklat kan man säga ett förmånsvärde motsvarar den besparing den anställde gör genom att få förmånen genom jobbet jämfört med att köpa den privat. Det är denna mellanskillnad som kan bli skattepliktig. Vi brukar kalla det för den uteblivna privata levnadskostnaden.

Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

Vad betyder Måltidsavdrag inkl kostförmån?

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare utbetalas halvt traktamente.

Lönetillägg utgår både vid endagsförrättning och flerdygnsförrättning. Tillägget är skattepliktigt.

Läs mer om lönetillägg i det lokala avtalet Lokalt avtal bilaga 1 

Är frukost en måltid?

Vad gäller fettförbränningen pekar undersökningar mer eller mindre enhälligt på att den förvisso är förhöjd efter att du brutit nattens fasta, men denna effekt har visat sig vara minimal. Det talas om att man som frukostätare bränner cirka 11 fler kalorier om dagen. Detta går sedan att jämföra med en undersökning från Cornell University som fastslår att de som skippar frukosten i genomsnitt sänker sitt dagliga intag med 408 kalorier. Ekvationen här är inte särskilt komplicerad – ställ 11 brända kalorier mot 408 uteblivna.

Vi har nog alla också hört att detta morgonmål skulle vara avgörande för vår intelligens, koncentrationsförmåga och kreativitet. Att vi helt enkelt skulle prestera bättre och nyttja vår såväl fysiska som mentala kapacitet i annan utsträckning än vad vi hade gjort om vi fastat längre än till sju på morgonen. Det är viktigt att klargöra en sak här och det är det faktum att när du bryter fastan öppnar du även upp för kommande hungerkänslor (hungern regleras trots allt av vanor och inte av våra gener). Forskare som vill hävda motsatsen, att vi knappast vore beroende av att äta så fort vi slagit upp ögonen, använder just detta också som motargument; att elevers prestation i skolan till exempel skulle störas av en kurrande mage.

Vad är skillnaden mellan kostförmån och Kostavdrag?

none id="readability-page-1" class="page">

Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

Får man bjuda sina anställda på middag?

none id="readability-page-1" class="page">

Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

Är frukost viktigaste målet?

Anki Sundin, näringsfysiolog: För många kan det vara så. Det är ett bra tillfälle att påbörja dagen på ett hälsosamt och näringsrikt sätt och kan påverka vad och hur mycket vi äter under resten av dagen på ett positivt sätt. Men man måste faktiskt inte äta direkt när man vaknar på morgonen. Det viktigaste är att man får i sig allt man behöver under loppet av den vakna delen av dygnet. För den som arbetar skift eller natt infaller dessutom ”frukost” kanske vid någon annan tidpunkt än just morgonen.Carolin Helt, personlig tränare och kostrådgivare: Nja, det beror helt på vad du väljer att äta. Tyvärr är frukostmat ofta av det sockerstinna slaget vilket gör det till en dålig start på dagen i stället för tvärtom. Naturell yoghurt med bär, havregrynsgröt och ett par ägg, då kan frukosten ha den betydelsen att du börjat dagen med ett bra val, vilket kan vara värdefullt rent psykologiskt. Det viktigaste är inte när vi äter utan vad.

Anki Sundin: En sanning med modifikation. Om man väljer en hälsosam och näringsrik frukost så kan det leda till att vi blir mer benägna att fortsätta att äta hälsosamt och näringsrikt resten av dagen. Den energi vi får från maten hjälper oss också att hålla igång, koncentrera oss och ge bränsle till fysisk aktivitet. Det leder till ökad ”förbränning”. Själva frukosten i sig är däremot inte avgörande för detta.Carolin Helt: Nja igen, det har visat sig att frukostätare tenderar att vara mer fysiskt aktiva, i alla fall under förmiddagen, men å andra sidan har man ju också ett mål mat till att förbruka. Energibalansen sett över hela dagen verkar frukosten inte påverka.

Är det ok att inte äta frukost?

1. Att regelbundet låta kroppen vila från ätande minst tolv timmar i sträck kan ge många positiva hälsoeffekter, såsom en minskad risk för olika cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2. Hoppar du över morgonmålet och äter först vid lunchtid är det ganska enkelt att få till de där fasteperioderna.

2. Genom att äta mindre ofta kan du lära din kropp att bli bättre på fettförbränning, detta eftersom det efter en kortare fasta inte finns några kolhydrater att omvandla till energi. Kroppen blir helt enkelt tvungen att ta av fettlagren. Det här kan vara positivt särskilt om du ägnar dig åt uthållighetsträning.

3. Nej, dina mentala förmågor påverkas inte negativt av att du inte äter frukost. Känner du dig pigg och alert på förmiddagen utan något i magen behöver du inte oroa dig.

Får man bjuda anställda på julbord?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Hur mycket är en normal frukost?

Mängden kalorier du får i dig i form av frukost bör ligga någonstans runt 20% av ditt totala dagsintag. Detta varierar naturligtvis med individen men om vi väljer att utgå ifrån något slags genomsnitt är en frukost på cirka 500 kcal en bra start på dagen.

Vad gäller energikällorna gör du klokt i att välja långsamma kolhydrater innehållande mycket fibrer, hålla proteinintaget högt och försöka undvika större mängder mättat fett. Du ska inte helt utesluta det då mättat fett återfinns i många animaliska livsmedel vi ju ändå är vana vid att duka fram på frukostbordet och som inte i sig är hälsovådliga, men undvik överdriven konsumtion. En bra måttstock är att ju hårdare ett matfett är i kylen desto mer mättat fett innehåller det.

Vad säger forskningen om frukost?

Utifrån materialet har forskarna nu kunnat konstatera att de som valt bort frukosten hade mer fettlagringar i artärerna än de som åt en energirik frukost.

– Att strunta i frukosten är inte problem i sig, problemet är egentligen vad du äter senare, säger Valentin Fuster, en av forskarna bakom studien, till The Guardian.

Valentin Fuster argumenterar för att den uteblivna frukosten rubbar kroppens naturliga rytm, vilket gör att folk äter fler kalorier senare under dagen.

Vad händer om man inte äter frukost på morgonen?

Frukosten är verkligen en vattendelare. Det finns de som verkligen älskar frukost och inte kan sluta prata om alla femtio smårätter de allra helst ser på ett frukostbord. Och så finns det dem som mår illa av bara tanken på frukost och som helst av allt skippar.

Men det verkar faktiskt som att frukosten kan vara det viktigaste målet på dagen.