:

Hur räknar man ut marknadsvärdet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut marknadsvärdet?
 2. Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?
 3. Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?
 4. Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?
 5. Vem bestämmer marknadsvärde?
 6. Vad har taxeringsvärdet för betydelse vid försäljning?
 7. Hur förhåller sig taxeringsvärde till marknadsvärde?
 8. Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?
 9. Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och taxeringsvärde?
 10. Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?
 11. Vad är skillnad mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?
 12. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 13. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 14. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
 15. Kan man sänka taxeringsvärdet?

Hur räknar man ut marknadsvärdet?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Hur räknar man ut marknadsvärdet på en fastighet?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag påpeka att en överlåtelse av en fastighet är att betrakta som gåva om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Skulle marknadsvärdet understiga taxeringsvärdet görs jämförelsen naturligtvis med marknadsvärdet.

Hur vet jag taxeringsvärdet på mitt hus?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Vem bestämmer marknadsvärde?

En muntlig värdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och bedömer ditt hus eller din bostadsrätts marknadsvärde. Värderingen får du muntligt av mäklaren och denna typ av värdering är helt gratis.

Mäklarna tjänar på dessa värderingar eftersom de får nya kundkontakter. Dessa kundkontakter är livsviktiga för mäklarnas arbete.

Mäklaren hoppas på att få sälja din bostad någon gång i framtiden. Det gör inget om det är flera år kvar till du skall sälja, mäklarna tänker långsiktigt. Kostnadsfria muntliga värderingar är en grundsten i mäkleriet.

Om du skall lägga om lånen eller utöka ditt bolån så vill banken oftast ha en skriftlig värdering som är utfärdad av en mäklare. En skriftlig värdering innebär att mäklaren skriver ett så kallat värderingsintyg. Intyget signeras av mäklaren.

Banken använder detta intyg som underlag för omläggningen eller utökningen av lånet. Eftersom mäklaren signerar värderingen så innebär det ett visst ansvar för mäklaren och därför tar många mäklare betalt för skriftliga värderingar.

Priset för en skriftlig värdering är normalt mellan 1 500 – 2 500 kr

Vad har taxeringsvärdet för betydelse vid försäljning?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet på alla fastigheter och med alla fastigheter inkluderas bland annat småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Var tredje eller var sjätte år tas nya underlag fram för att beräkna fram ett nytt korrekt taxeringsvärde. Till sin hjälp har Skatteverket Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare. Ett taxeringsvärde ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde och marknadsvärdet på en fastighet styrs av:

 • Ett riktvärde som bestäms utifrån vilket värdeområde fastigheten ligger i. För att komma fram till värdeområdet analyseras bland annat snittet på försäljningspriserna, köpeskillingarna och yttre faktorer som till exempel motorbuller från vägar.
 • Ett tomtvärde som utgår från en normaltomt i det värdeområde fastigheten ligger i samt särskilda faktorer som tomtens storlek, närhet till hav och strand, vilken typ av bebyggelse det finns på tomten samt vatten och avlopp.
 • Ett byggnadsvärde som också beräknas utifrån ett normalhus i samma värdeområde. Här tittar man även på typ av fastighet, invändig och utvändig standard samt fastighetens storlek.

Hur förhåller sig taxeringsvärde till marknadsvärde?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet på alla fastigheter och med alla fastigheter inkluderas bland annat småhus, fastigheter med bostadsrätter, skogsfastigheter och jordbruksfastigheter. Var tredje eller var sjätte år tas nya underlag fram för att beräkna fram ett nytt korrekt taxeringsvärde. Till sin hjälp har Skatteverket Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare. Ett taxeringsvärde ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde och marknadsvärdet på en fastighet styrs av:

 • Ett riktvärde som bestäms utifrån vilket värdeområde fastigheten ligger i. För att komma fram till värdeområdet analyseras bland annat snittet på försäljningspriserna, köpeskillingarna och yttre faktorer som till exempel motorbuller från vägar.
 • Ett tomtvärde som utgår från en normaltomt i det värdeområde fastigheten ligger i samt särskilda faktorer som tomtens storlek, närhet till hav och strand, vilken typ av bebyggelse det finns på tomten samt vatten och avlopp.
 • Ett byggnadsvärde som också beräknas utifrån ett normalhus i samma värdeområde. Här tittar man även på typ av fastighet, invändig och utvändig standard samt fastighetens storlek.

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Det som påverkar taxeringsvärdet på en taxeringsenhet är, förutom värdenivån, också sådana värdefaktorer som bland annat avstånd till vattendrag, tillgång till vatten- och avlopp, bostadsbyggnadens byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och taxeringsvärde?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

Hur mycket skatt betalar man på taxeringsvärdet?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Vad är skillnad mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

När du vill få fram ett taxeringsvärde är det till Skatteverket du ska vända dig. För att ta reda på taxeringsvärdet på ditt hus loggar du bara in på Mina sidor på Skatteverkets webbsida. Är du nyfiken på hur taxeringsvärdet kan komma att justeras vid till exempel en större utbyggnad kan du också göra olika testberäkningar där. Vill du ta reda på ett taxeringsvärde på någon annans fastighet behöver du först uppgifter om vilken fastighetsbeteckning som fastigheten har och i vilken kommun den ligger.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

När Skatteverket räknar ut ditt taxeringsvärde var tredje år så tittar de på hur marknadsvärdet för ditt hus ser ut i ditt område under en viss period – alltså hur mycket ditt hus anses vara värt på bostadsmarknaden under perioden. Den period de tittar på är de två år som följer direkt efter den senaste taxeringen.

Men nu tänker du kanske att bostadsmarknaden går ju upp och ner, väldigt hastigt ibland, och tre år är en ganska lång tid där mycket kan hända. Därför är inte denna uträkning alltid helt korrekt vid alla tidpunkter under den här treårsperioden. När Skatteverket kommit fram till vilket marknadsvärde din fastighet har så blir taxeringsvärdet 75% av denna summa – och detta baserar man sedan din beskattning på. 

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

Bostad & Fastighet

Jag och min fru ska köpa en fastighet av hennes mor. fastigheten har ett värde av 1.8 miljoner. Vi får köpa den för 300000. Finns det skattetekniska problem med att vi köper fastigheten under vad den är värderad till

Kan man sänka taxeringsvärdet?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.