:

Hur många procent av elpriset är skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många procent av elpriset är skatt?
 2. Hur mycket skatt och avgifter är det på elen?
 3. Hur mycket höjs energiskatten 2023?
 4. Hur stor del av elen är skatt?
 5. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 6. Vad kostar elen utan skatt?
 7. Hur räknar man ut energiskatt?
 8. Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?
 9. Vilka skatter sänks 2023?
 10. Vad blir elpriset i januari 2023?
 11. Vem tjänar på de höga elpriserna?
 12. Vilken regering införde elområden?
 13. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 14. Hur mycket skatt betalar man per kWh?
 15. Hur mycket ström drar en tv?

Hur många procent av elpriset är skatt?

Innehåll: Införandet av elskatten | Andra avgifter | Elavgifter inom EU | Borttag av elskatten | Källor |

Elskatten bör tas bort för att minska effekten av de extremt höga elpriserna.

Hur mycket skatt och avgifter är det på elen?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur mycket höjs energiskatten 2023?

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

Hur stor del av elen är skatt?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Skattebetalarna beräknar att staten kommer att dra in 15–25 miljarder kronor extra den kommande vintern på grund av elkrisen. Det är pengar som direkt tas från företag och hushåll.

– Det är en helt orimlig situation och beror helt enkelt på att staten kunnat göra det. Läget vi sitter i är dessutom i stor utsträckning konstruerat av politiska beslut. Självklart spelar Putins avstängda gaskranar in men vi har stängt fungerade baskraft i form av kärnkraft och det är uppenbart att det orsakat högre elpriser, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna till TN.

Vad kostar elen utan skatt?

Tillhör du en av dem som betalar elräkningen varje månad utan att egentligen reflektera över vad du betalar för? Här går vi igenom de olika delarna som ingår i elbolagets faktura och vad du egentligen betalar i pris per kWh.  

Hur räknar man ut energiskatt?

Om du förbrukar bränsle i vissa båtar och skepp för annat än privat ändamål, har du rätt att få avdrag för all energiskatt och koldioxidskatt samt eventuell svavelskatt i din deklaration för bränslet. Du kan även få avdrag för skatten om du levererar bränsle till någon som är godkänd skattebefriad förbrukare för bränslet, och som i sin tur förbrukar bränslet i båtar eller skepp. Dessutom har du rätt att få avdrag för skatten om bränslet som du levererar tankas direkt i tanken på en båt eller ett skepp; då behöver inte den som tar emot bränslet vara godkänd som skattebefriad förbrukare för att få ta emot bränslet utan skatt.

För att ett fartyg ska klassas som skepp i lagen om skatt på energi (LSE), måste skrovet vara minst 12 meter långt och 4 meter brett. Alla övriga fartyg är båtar. Definitionen av skepp och båtar i LSE överensstämmer inte med definitionen av skepp och båtar i sjölagen.

Hur mycket kostar 1 kWh el med alla avgifter?

Elpriser per kWh för 2022 har varit i genomsnitt 63,3 öre per kWh i elområde 1, 66,3 öre per kWh i elområde 2, 137,4 öre per kWh i elområde 3 och 161,5 öre per kWh i elområde 4. 

Genomsnittpriserna för helåret 2021 var 43,2 öre per kWh i elområde 1, 43,3 öre per kWh i elområde 2, 67 öre per kWh i elområde 3 och 81,7 öre per kWh i elområde 4. Priserna och tabellen kommer från Energimarknadsbyrån och visar priserna på elbörsen för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive moms och andra avgifter som elhandelsbolagen kan ta ut. 

Samtliga elområden har upplevt rejäla prisökningar under hösten och vintern. Alla elområden hade till under december månad i genomsnitt ett elpris på över 200 öre per kWh. Läs mer om olika elområden.

Vilka skatter sänks 2023?

Det finns några färdiga lagförslag i budgetpropositionen. Du kan läsa mer om dessa i notiser och artiklar hos Skatteinformationen som länkas under respektive förslag.

Vad blir elpriset i januari 2023?

Så här ser priserna ut på elbörsen idag (den 13 december 2022):

 • Elområde SE1 (Luleå): 418,76 öre/kWh

 • Elområde SE2 (Luleå): 418,76 öre/kWh

 • Elområde SE3 (Luleå): 478,84 öre/kWh

 • Elområde SE4 (Luleå): 479,01 öre/kWh

Elen kostar alltså kring 4 kronor per kWh i inköp just nu. Med det kalla vädret går det åt mer el för att hålla våra hushåll varma, vilket gör elen dyrare. Om vi får mildare väder kan priserna gå ner. Om vi dessutom får några blåsiga perioder ökar tillgången på vindkraft, vilket också kan sänka priserna.

Vem tjänar på de höga elpriserna?

Olika fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du det är svårt att förstå elräkningarna och vad det faktiskt är du betalar för? Och vem är det som tjänar mest pengar på höga elpriser?

Vi börjar med att förklara skillnaden mellan elnätsbolaget och elhandelsbolaget:

Vilken regering införde elområden?

 • Elområde 1: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.[2]
 • Elområde 2: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.[2]
 • Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.[2]
 • Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län.[2]

Skellefteå ligger i elområde 1 nära gränsen mot elområde 2, medan Umeå ligger i elområde 2.

Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2000 KWh/år. Golvvärme i badrummet innebär också mer elanvändning.

Hur mycket skatt betalar man per kWh?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur mycket ström drar en tv?

En TVs strömförbrukning påverkas av flera faktorer. Här är några av de viktigaste faktorerna att tänka på när det gäller hur mycket ström en TV drar:

Storleken på en TV-spelar en viktig roll i strömförbrukningen. Generellt sett, ju större TV:n är desto mer energi förbrukar den. Det beror på att större TV-apparater har fler lysdioder för att lysa upp skärmen och kräver mer ström för att driva dem. Här är några saker att tänka på när det gäller storleken på din TV och dess strömförbrukning: