:

Hur skickar man vidare ett brev?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skickar man vidare ett brev?
 2. Hur skickar man vidare post?
 3. Vad gör jag om jag får någon annans post?
 4. Kan man få sin post till en annan adress?
 5. Måste man ha eftersändning?
 6. Måste man ha sitt namn på brevlådan?
 7. När man får fel post?
 8. Får någon annan öppna min post?
 9. Kan man få post till en adress man inte är skriven på?
 10. Måste man betala för eftersändning av post?
 11. Vad kostar eftersändning av posten?
 12. Hur gör man eftersändning?
 13. Måste man ha sitt namn på dörren?
 14. Kan man skicka brev utan avsändare?
 15. Vad göra med Felutdelad post?

Hur skickar man vidare ett brev?

När du har gjort flyttanmälan sprider Skatteverket din nya adress till många myndigheter, kommuner och regioner, till exempel:

Hur skickar man vidare post?

Post vidarebefordran är en tjänst som gör att du kan ta emot post på en annan adress än din permanenta adress. Du kan använda den om du flyttar tillfälligt, reser eller i någon annan situation där du inte kommer att vara hemma på en tid.

Den vanligaste anledningen till att post vidarebefordras är att människor flyttar ofta och inte vill slösa tid på att uppdatera sina adresser hos alla kreditkortsföretag, banker och myndigheter. Det är också användbart för säsongsboende som bor i kallare klimat men som vill hålla sitt hem i Florida eller Kalifornien aktivt under vintermånaderna, till exempel.

Vad gör jag om jag får någon annans post?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har inga egentliga skyldigheter att göra något när du får felsänd post i din brevlåda. Det enda som är lagstadgat är att man inte får läsa och/eller slänga någon annans post. Det är straffbart och faller under vad som kallas egenmäktigt förfarande (https://lagen.nu/1962:700#K4P8S1).

Kan man få sin post till en annan adress?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Måste man ha eftersändning?

När du flyttar behöver du tänka på att anmäla detta hos både Adressändring och Skatteverket. Adressändring ser till att du får posten till rätt adress och att ditt nya liv inte hamnar på din gamla adress när brev skickas till din gamla postadress. Hos Adressändring kan du välja att ta med posten till din nya adress med tjänsten Eftersändning eller säga nej tack och låta all post till din gamla adress skickas tillbaka till avsändaren.

Att enbart adressändra är gratis och du sparar miljön genom att det inte trycks eller skickas brev och information som inte når sin mottagare. 

Måste man ha sitt namn på brevlådan?

Du underlättar för brevbäraren om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Då kan posten delas ut i en bra arbetsmiljö till rätt mottagare på ett effektivt sätt. Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.

När man får fel post?

Övrigt/annat

Jag fick ett meddelande av min pappa där han har öppnat post som är adresserat till mig, utan mig tillåtelse alls. Är inte det olagligt?

Får någon annan öppna min post?

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Det låter verkligen som en udda situation du hamlat i så jag ska försöka reda ut det lite för dig! För att kunna besvara din fråga så är det huvudsakligen brottsbalken (BrB) som vi får kika i. Jag kommer dela upp din fråga i två delar. I den första delen kommer jag förklara vad, av det du berättar, som är olagligt eller inte olagligt. Därefter kommer jag gå igenom vad du kan göra!

Kan man få post till en adress man inte är skriven på?

När du tillfälligt bor på annan adress, eller inte har någon adress alls, så kommer posten fram ändå med Poste Restante. 

Måste man betala för eftersändning av post?

När du flyttar behöver du tänka på att anmäla detta hos både Adressändring och Skatteverket. Adressändring ser till att du får posten till rätt adress och att ditt nya liv inte hamnar på din gamla adress när brev skickas till din gamla postadress. Hos Adressändring kan du välja att ta med posten till din nya adress med tjänsten Eftersändning eller säga nej tack och låta all post till din gamla adress skickas tillbaka till avsändaren.

Att enbart adressändra är gratis och du sparar miljön genom att det inte trycks eller skickas brev och information som inte når sin mottagare. 

Vad kostar eftersändning av posten?

Adressanmälan är en avgiftsfri tjänst som du behöver när du startar ett företag, öppnar ett nytt verksamhetsställe eller när ditt företag byter namn.

 • Du får din post till den nya adressen.

 • Eftersändning av post från den gamla adressen till den nya ingår inte.

Med adressändring avses den anmälan med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes adress upphör att gälla och uppger den nya ordinarie adressen som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Uppgift om adressändring styr inte paketförsändelser.

Hur gör man eftersändning?

Adressanmälan är en avgiftsfri tjänst som du behöver när du startar ett företag, öppnar ett nytt verksamhetsställe eller när ditt företag byter namn.

 • Du får din post till den nya adressen.

 • Eftersändning av post från den gamla adressen till den nya ingår inte.

Med adressändring avses den anmälan med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes adress upphör att gälla och uppger den nya ordinarie adressen som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Uppgift om adressändring styr inte paketförsändelser.

Måste man ha sitt namn på dörren?

När jag flyttade in till min man frågade jag värden om jag fick ha mitt namn på dörren. Svaret blev att jag inte har rätt till det. Varje gång jag skriver min adress måste jag därför lägga till c/o plus min mans efternamn. Vi är gifta och jag förstår inte varför inte mitt namn får stå på dörren.

Undrar: Mounia

Kan man skicka brev utan avsändare?

Anonym skrev 2011-04-01 16:34:20 följande:

låter som du ska få ett paket. å då står det oftast inte vem de e ifrån... det du kan göra e att be å få titta på paketet innan du hämtar ut det när det kommit :P

Vad göra med Felutdelad post?

Så här gör du med felutdelad post

Mottagaren bor inte på den här adressen Adressen stämmer men ingen med det namnet bor på adressen.