:

Vad är ett Punktskattenummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Punktskattenummer?
 2. Vilka punktskatter finns det?
 3. Hur betalar man punktskatt?
 4. Är det moms på punktskatter?
 5. Vad är syftet med punktskatt?
 6. När ska lämna in punktskatt?
 7. Hur redovisar man punktskatt?
 8. Hur bokför man punktskatt?
 9. När ska man deklarera punktskatt?
 10. När används konto 2850?
 11. Vad är återbetalning punktskatt?
 12. När används konto 2440?
 13. När används konto 4011?
 14. Vad är konto 4012?
 15. När används konto 4545?

Vad är ett Punktskattenummer?

Man måste skilja mellan den tidpunkt då varan beläggs med punktskatt och den tidpunkt då skatten ska betalas. De flesta varor beläggs med punktskatt när de tillverkas eller importeras till EU. Man kan dock få uppskov med skattskyldigheten. I så fall betalas skatten först när varan släpps för konsumtion.

Om punktskattepliktiga varor förstörs eller går förlorade av oförutsebara skäl eller till följd av naturkatastrofer innan de släpps för konsumtion, behöver man inte betala punktskatt.

Det beror på vem du säljer till. Punktskatter måste betalas av

 • den person eller det företag som är den godkända upplagshavaren på den plats där de punktskattepliktiga varorna tillverkas, bearbetas, förvaras, tas emot eller avsänds
 • den avsändare, mottagare, transportör eller tredje part som ställer en transportgaranti som gör att varorna inte längre omfattas av punktskatteuppskovet (I det här fallet de 27 EU-länderna)
 • den person som importerar varorna, om de importeras utan punktskatteuppskov.

Ett punktskattenummer utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där ett företag är etablerat och identifierar dess registrerade handlare, godkända upplagshavare och skatteupplag.

Om du vill veta om ett punktskattenummer är giltigt kan du kontrollera numret i Seed-systemet för verifiering av punktskatteuppgifter.

Om din handelspartner har ett giltigt nummer, kan du i Seed se vilka produkter företaget får handla med.

Vilka punktskatter finns det?

Senast kontrollerat: 06/07/2022

EU:s punktskatteregler gäller för följande produkter: alkohol, alkoholhaltiga drycker, tobak, energiprodukter och el. Reducerade skattesatser och undantag gäller för bland annat taxfree-varor.

Hur betalar man punktskatt?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms på punktskatter?

Från början av 2021 ska köparen på eget initiativ deklarera och betala moms och punktskatt:

 • Deklarera och betala moms i tjänsten MinSkatt.
 • Deklarera och betala även punktskatter. Läs anvisningarna om lämnande av punktskattedeklaration och betalning av skatt.

Vad är syftet med punktskatt?

Vissa varor och varugrupper beskattas hårdare än andra bland annat för att styra konsumtionen, men även av statsfinansiella skäl. Dessa skatter kallas för punktskatter och omfattar bland annat skatt på el och bränslen, alkohol samt tobak.

Det finns även nationella punktskatter som exempelvis avfallsskatt, reklamskatt, bekämpningsmedelsskatt samt lotteri- och spelskatter. Punktskatten ingår i försäljningspriset på samma sätt som moms och ska alltid deklareras.

När ska lämna in punktskatt?

Förfallodagen för deklarering och betalning av punktskatt är samma. Tidtabellen beror på skatteperiodens längd och om företaget är regelbundet eller sporadiskt skattskyldigt.

Den allmänna förfallodagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden eller om dagen inte är en vardag, den följande vardagen.

Hur redovisar man punktskatt?

En punktskatt är en särskild skatt som appliceras för att begränsa konsumtion av vissa varor och tjänster. Mer specifikt på varor och tjänster vars negativa effekter på samhället inte reflekteras i marknadspriserna.

Ett företag som säljer dessa utvalda varor och tjänster måste redovisa och betala punktskatt till skatteverket. Företaget måste först registrera sig som skattskyldig för en viss typ av punktskatt hos skatteverket. Periodvis ska företaget sedan lämna en punktskattedeklaration som vanligtvis skickas ut tre veckor innan deklarationsdag och efter det betala in punktskatten till skatteverket.

Hur bokför man punktskatt?

En punktskatt är en särskild skatt som appliceras för att begränsa konsumtion av vissa varor och tjänster. Mer specifikt på varor och tjänster vars negativa effekter på samhället inte reflekteras i marknadspriserna.

Ett företag som säljer dessa utvalda varor och tjänster måste redovisa och betala punktskatt till skatteverket. Företaget måste först registrera sig som skattskyldig för en viss typ av punktskatt hos skatteverket. Periodvis ska företaget sedan lämna en punktskattedeklaration som vanligtvis skickas ut tre veckor innan deklarationsdag och efter det betala in punktskatten till skatteverket.

När ska man deklarera punktskatt?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

När används konto 2850?

Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla transaktioner som påverkar skattekontot tydligt syns i räkenskaperna. Det gör man genom att ha ett konto som har samma transaktioner som skattekontot hos Skatteverket. Det kan även vara bra att skilja på de olika skatte- och avgiftsbeloppen genom att bokföra dem på olika konton. När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Vad är återbetalning punktskatt?

I den här tjänsten kan du söka återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som du förbrukat

Du kan också söka återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på vissa biobränslen som du förbrukat för uppvärmning innan den 1 januari 2021 (789).

När används konto 2440?

En leverantörsskuld är en vanlig form av skuld som uppstår när ett företag ger ett annat företag kredit för inköp av varor eller tjänster i form. Denna typ av skuld räknas som kortfristig skuld, då den har en löptid kortare än ett år. Leverantören skickar en faktura till köpande företaget och så länge fakturan är obetald, har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld måste bokföras för att hålla reda på företagets ekonomiska situation.

När inköpet sker bokför du skulden på ett skuldkonto, för att hålla kostnaderna under rätt period. Använder du faktureringsmetoden ska det ske löpande , men om du istället väljer kontantmetoden, rekommenderas det att du extra, kontrollerar skulden vid årsskiftet för att säkerställa att allt är korrekt.

När används konto 4011?

Frågan är om fakturan från leverantören är korrekt. Vem ansvarar för införtullningen i Norge? Vad är det för fraktvillkor? Jag gissar att ni har tänkt fakturera er kund i Norge utan norsk moms. Det kan ju inte vara två exportförsäljningar på samma leverans. Men moms är ett knepigt ämne, men som jag ser det borde ni fått en faktura med svensk moms och sedan fakturerat er kund i Norge utan moms som en exportförsäljning, men det hänger på fraktvillkoren. Viktigt att ni har koll så att ni inte riskerar att behöva momsregistrerade er i Norge.

Vad är konto 4012?

Du har köpt in varor från en leverantör i ett land utanför EU för 10 000 Euro till en valutakurs på 10 kronor. Då du bokför med fakturametoden så bokför du först när du tar emot fakturan så här.

När används konto 4545?

Redan vid fakturering och bokföring måste momsen hanteras korrekt för att momsdeklarationerna i slutänden ska bli korrekta. Ska moms läggas på eller inte, vilken momssats ska användas, får den ingående momsen lyftas eller inte, vilken redovisningsperiod hör transaktionen till, vilka rader i momsdeklarationen ska användas – man ställs hela tiden inför dessa och liknande frågor. Att göra fel kan bli kostsamt i form av kostnadsränta, förseningsavgifter och skattetillägg.

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms – ruta 05–08B. Utgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag (i ruta 05–08) – ruta 10–12C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet) – ruta 20–24D. Utgående moms (moms på utgifter) på inköp (i ruta 20–24) – ruta 30–32E. Försäljning mm som är undantagen från moms – ruta 35–42F. Ingående moms – ruta 48G. Moms att betala eller få tillbaka – ruta 49H Beskattningsunderlag vid importI Utgående moms på import i ruta 50