:

Vem ska lämna blankett N9?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska lämna blankett N9?
 2. Vad är en N9 blankett?
 3. Vad ska ingå i N9?
 4. Hur mycket av räntan får man tillbaka?
 5. Hur fyller man i en NE blankett?
 6. Hur skickar man sin deklaration?
 7. Vad händer om man glömmer skicka in deklarationen?
 8. Kan man ändra sin deklaration i efterhand?
 9. Vad innebär negativt räntenetto?
 10. Vad är ett negativt räntenetto?
 11. När vänder räntan ner igen?
 12. Får pensionärer göra ränteavdrag?
 13. Hur man fyller i NE?
 14. Måste man lämna in ne-bilaga?
 15. Kan man lämna deklarationen i Skatteverkets brevlåda?

Vem ska lämna blankett N9?

Den nya generella ränteavdragsregeln innebär att avdrag för ett bolags negativa räntenetto (ränteintäkter minskat med ränteutgifter) begränsas till 30 procent av skattemässig EBITDA (Earnings before Interest, Depreciation and Amortization). En förenklingsregel kan användas istället för huvudregeln och innebär att ett bolag får dra av ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor. Reglerna tillämpas i förhållande till räntor på såväl externa som interna skulder.

Blankett N9 är obligatorisk för bolag som har ett negativt räntenetto före ränteavdragsbegränsning överstigande fem miljoner kronor. Blanketten ska också lämnas av bolag som ingår i en intressegemenskap om bolaget har ett negativt räntenetto och de bolag som ingår i intressegemenskapen tillsammans har negativa räntenetton överstigande fem miljoner kronor. Även bolag som begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år och bolag som begär avdrag för ett annat bolags negativa räntenetto ska lämna blanketten.

Vad är en N9 blankett?

N9 är en omfattande blankett som kräver tid och kunskap om de nya reglerna om avdragsbegränsningar. Rättsfallen tydliggör att utelämnande av blanketten inte ensamt väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Det innebär med andra ord att bolag som inte tagit hänsyn till avdragsbegränsningen och utelämnat N9-blanketten kan anses ha lämnat oriktig uppgift och få betala skattetillägg. I sammanhanget är det värt att nämna att ett bolag kan riskera skattetillägg även om man inte haft för avsikt att lämna en oriktig uppgift i deklarationen eller om det exempelvis berott på oaktsamhet.

Det är också värt att notera att domstolen inte anser att det rör sig om en ny och komplicerad lagstiftning på sådant sätt att skäl till befrielse från skattetillägg föreligger.

Vad ska ingå i N9?

Tidigare har det varit tillåtet att lämna inkomstdeklarationen en månad senare än det ordinarie inlämningsdatumet om företaget deklarerar digitalt. Av förenklingsskäl har nu Skatteverket bestämt att inkomstdeklarationen får lämnas vid det senare datumet oavsett om du deklarerar digitalt eller på papper. Detta gäller för aktiebolag eller ekonomiska föreningar med bokslut från juli 2022 och framåt. För företag med kalenderår som räkenskapsår ska således deklarationen vara inlämnad senast den 1 augusti 2023. 

Hur mycket av räntan får man tillbaka?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

Hur fyller man i en NE blankett?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

Hur skickar man sin deklaration?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vad händer om man glömmer skicka in deklarationen?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Kan man ändra sin deklaration i efterhand?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Vad innebär negativt räntenetto?

Regler om begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton finns i 24 kap. 21–29 §§ IL och gäller för företag.

Med företag avses i 24 kap. 22–29 §§ IL juridiska personer och svenska handelsbolag (24 kap. 21 § IL) .

Som företag räknas enligt 24 kap. 21 § andra stycket IL dock inte

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 kap. IL ska tillämpas i en viss turordning.

Först ska man bestämma om en viss utgift hos ett företag utgör en ränteutgift enligt definitionen i 24 kap. 2 § IL.

Därefter ska man pröva om avdrag får göras för ränteutgiften enligt t.ex. bestämmelserna om

Vad är ett negativt räntenetto?

Regler om begränsad avdragsrätt för negativa räntenetton finns i 24 kap. 21–29 §§ IL och gäller för företag.

Med företag avses i 24 kap. 22–29 §§ IL juridiska personer och svenska handelsbolag (24 kap. 21 § IL) .

Som företag räknas enligt 24 kap. 21 § andra stycket IL dock inte

De olika avdragsförbuds- och avdragsbegränsningsreglerna för ränteutgifter i 24 kap. IL ska tillämpas i en viss turordning.

Först ska man bestämma om en viss utgift hos ett företag utgör en ränteutgift enligt definitionen i 24 kap. 2 § IL.

Därefter ska man pröva om avdrag får göras för ränteutgiften enligt t.ex. bestämmelserna om

När vänder räntan ner igen?

Jämför bankerna & få den lägsta räntan på ditt bolån, lånelöfte eller privatlånPå Lånekoll.se kan du söka lånelöfte samt jämföra räntor på bolån och privatlån hos ett stort antal olika banker med en enda ansökan och kreditupplysning. Lånekoll presenterar bankernas erbjudanden för dig på en lista så att du kan välja själv om du vill acceptera något erbjudanden eller inte.

Lånekoll kan även hjälpa dig att få ner räntan på dina befintliga bo- och privatlån. Du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan och det är helt gratis.

När du binder bolåneräntan så bestämmer du tillsammans med banken en fast nivå på räntan som du förbinder dig att betala under en viss tid. De vanligaste bindningstiderna på bolån är 1, 2, 3, 5 eller 10 år

Det innebär att du skriver ett avtal med banken om att du skall betala till exempel 1,5% i ränta på lånet under kommande 5 år. Om räntan gå upp eller ner under de 5 åren spelar ingen roll, din ränta är densamma oavsett. Om du istället har rörlig ränta så blir ditt lån dyrare om räntan går upp och billigare om räntan går ner.

Vanligtvis är den bundna räntan högre än den rörliga räntan. Det beror på att du som låntagare betalar en liten premie för den tryggheten som bundna räntor innebär. Om räntan stiger kraftigt kan du ju faktiskt sova lugnt om natten eftersom din räntenivå är bunden/fast.

Bör man då binda räntan eller ej? Det är den stora frågan. Svaret på den frågan beror på vad du har för syn på räntans utveckling framöver. Om du tror på:

 • Stigande räntor under kommande år = bind räntan
 • Sjunkande räntor under kommande år = behåll rörlig ränta
 • Stillastående räntor under kommande år = behåll rörlig ränta

Får pensionärer göra ränteavdrag?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Hur man fyller i NE?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

Måste man lämna in ne-bilaga?

Under maj månad (datum varierar från år till år) ska du som har ett litet företag ha lämnat inkomstdeklarationen för ditt företag. Det sker ofta i samband med att du lämnar in din egen deklaration. Men redan i januari/februari någon gång börjar det bli dags att bokföra klart föregående år för dig som har ett vanligt räkenskapsår som bokslutsår. Du som har brutet räkenskapsår har lite andra datum att ta hänsyn till.

Att bokföra klart föregående räkenskapsår inför deklaration innebär att du har bokfört alla händelser från föregående år och lämnat in momsen. Momsen brukar vara den stora pucken med att göra klart året.

Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut.

Kan man lämna deklarationen i Skatteverkets brevlåda?

Observera att deklarationer inte kan lämnas in till kommunens kundtjänst utan deklaration ska skickas till Skatteverket genom att läggas på gul postlåda eller genom att använda digitala möjligheter som app, e-tjänst, sms eller telefon.

Observera att pappersdeklarationer inte kan lämnas till kundtjänst. Deklarationer ska postas till Skatteverket eller lämnas till något av deras servicekontor alternativt läggas i någon av de tillfälliga deklarationsbrevlådorna som finns uppsatta på utvalda orter.