:

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 2. Vad får man köpa till hemmakontoret?
 3. Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?
 4. Är kontorsmöbler avdragsgilla?
 5. Får man ha sitt företag hemma?
 6. Vilka avdrag får man inte missa?
 7. Vilka regler gäller för hemmakontor?
 8. Är mobiltelefon avdragsgillt?
 9. Kan man hyra kontor av sig själv?
 10. Får man ha kontor hemma?
 11. Får man tanka på företaget?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 13. Hur mycket kan man tjäna utan att ha företag?
 14. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 15. Måste man ha kvitton för avdrag?

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Reglerna är tydliga. Du kan inte dra av på din deklaration för kontorsutrustning du köper in till ditt hemmakontor, inte heller för att du inrättar en arbetsplats i hemmet, för bredband, kaffe eller frukt.

Om du är i behov av ett nytt skrivbord bör du istället se till att din arbetsgivare tillhandahåller det, antingen genom att låna från kontoret, eller genom att köpa ett skrivbord till dig som du kan använda hemma. Utrustning som arbetsgivaren lånar ut blir inte förmånsbeskattad. Men kravet är att utrustningen lämnas tillbaka.

– Arbetsgivaren har ju ett eget intresse och ansvar för att se till att arbetstagarna har en god arbetsmiljö. Jag upplever också att de allra flesta arbetsgivare har den inställningen, att man får låna hem den utrustning man behöver, säger Johan Schauman.

Vad får man köpa till hemmakontoret?

Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?

Hej Marie,

Om du bedriver arbetet med din firma från hemmet har du möjlighet att göra vissa avdrag i din deklaration för arbetsutrymmet som du har hemma. Om du arbetar minst 800 timmar om året med firman hemifrån har du alltid rätt att göra avdrag med 2000 kr om du bor i villa som du eller din make äger och med 4 000 kr om du bor i lägenhet.Beloppet skriver du in i ruta R16, Kostnader som inte bokfört men som ska dras av.

Är kontorsmöbler avdragsgilla?

Pandemin har kickstartat en redan påbörjad omställning mot att allt fler företag väljer att låta sina anställda arbeta på valfri ort, till exempel i hemmet. Frågan är om momstillämpningen hänger med i denna utveckling? Svalner har representerat ett bolag som bekostat inköp av kontorsutrustning, såsom skrivbord och skrivbordsstolar, för placering i anställdas hem. Skatterättsnämnden har nu prövat om bolaget har rätt att göra avdrag för moms på inköpen.

Bakgrund

Får man ha sitt företag hemma?

 • Du är konsult och arbetar hemma
 • Du är e-handlare och behöver ett lagerutrymme för varor
 • Du är restaurangägare och behöver ett lagerutrymme för extra glas och porslin
 • Du är frisör och behöver ett rum för administration som inte kan skötas i salongen

Vilka avdrag får man inte missa?

Många svenskar kan minska sin skatt genom att kontrollera deklarationen och göra de skatteavdrag som de har rätt till. Här går vi på Lendo igenom 12 av de vanligaste avdragen inför deklarationen 2023. Du får faktiskt dra av för cykelresor! 

I början av mars fick många svenskar deklarationen i sin digitala brevlåda och i mitten av månaden öppnade Skatteverket för inlämning. Den som lämnar in sin deklaration före den 30:e mars har möjlighet att få pengar tillbaka på skatten redan före påsk. Men många svenskar har avdrag att göra, och då blir väntan längre. Men naturligtvis lönar det sig att göra de avdrag du har rätt till. 

Vilka regler gäller för hemmakontor?

Många tror att hemmakontoret i allt högre grad kommer att bli norm i framtiden. Men det finns en hel del frågor kring de praktiska detaljer som uppstår vid hemarbete. En av de vanligaste är vilka skatteregler som gäller för hemmakontoret, så det tänkte vi i korthet gå igenom här.

Så vad gäller för ett arbetsrum eller ett hemmakontor i bostaden. Har du en jobblokal där hemma så är grundregeln att du inte får göra skatteavdrag för den annat än i undantagsfall. Det är alltså praxis att hemarbete är skäl nog för avdrag. Detta gäller även i fall då hemarbetet medför intrång eller andra olägenheter i bostaden.

Är mobiltelefon avdragsgillt?

Då är det den tiden på året igen. Företaget ska deklareras. Fram med pärmarna, miniräknaren, två termosar kaffe och en portion tålamod. Om du fortfarande pappersdeklarerar kan det ta lång tid, framför allt om du också vill hinna med att göra alla smarta avdrag som kan spara pengar åt företaget. Pengar som du kan investera i annat.

Men idag behöver du inte lägga massa tid på din deklaration. Du behöver inte ens vara på kontoret för att deklarera. Med ett digitalt och modernt bokföringsprogram blir deklarationsunderlaget per automatik bara några knapptryckningar från att skickas in till Skatteverket. Därmed får du mer tid för att göra dina avdrag.

Kan man hyra kontor av sig själv?

Jag vill hyra ut ett rum på 9m2 i villan som kontor till eget AB. Som jag förstått det, bland annat utifrån avsnittet med Mainhome är det viktigaste att:

Min fråga gäller vad som kan anses vara en marknadsmässig hyra. Vet något hur Skatteverket resonerar här? Min tanke är att utifrån marknadshyrorna för kontor som anges i den här rapporten räkna fram en hyra för rummet i fråga: https://svefa.se/globalassets/svensk-fastighetsmarknad/svensk-fastighetsmarknad-fokus-24-orter-vt-2019.pdf 204

Får man ha kontor hemma?

Man kan få avdrag för kostnaden för en arbetslokal om den finns på någon annan plats än i bostaden och om lokalen har varit nödvändig för arbetet. Man får bara ha använt lokalen i tjänsten (RÅ 1968 Fi 2282 och RÅ 1982 1:77).

I ett mål hade en lärare hyrt ett arbetsrum på bottenplanet i en trevåningsvilla. Läraren hyrde sin bostad på den översta våningen i villan. Rektorn på lärarens skola hade intygat behovet av ett arbetsrum. Högsta förvaltningsdomstolen medgav avdrag för hyreskostnaden (RÅ 1987 ref. 23).

Högsta förvaltningsdomstolen har dock i en senare dom inte medgett avdrag för en särskild lokal. Det gällde ett avdrag som en dagbarnvårdare begärt för hyreskostnaden för en särskild lägenhet för barntillsyn i familjedaghem (RÅ 1991 ref. 35).

Får man tanka på företaget?

En körjournal är ett bra sätt för den anställda att visa hur förmånsbilen har använts, så att hen bara beskattas för drivmedel som används till privat körning.

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Hur mycket kan man tjäna utan att ha företag?

Är det någon som vet det? Har läst 12000 här i forumet men det låter lite mycket... Vad får man tjäna pengar på då? Sälja bilder till både företag och privatpersoner??

Nja, jag känner personer som driver egen firma och som brukar fråga minst tre personer på Skatteverket p.g.a. att de brukar få minst två olika svar.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.