:

Hur mycket är Friskvårdsbidraget på?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är Friskvårdsbidraget på?
 2. När infördes friskvårdsbidrag?
 3. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 4. Hur redovisa friskvårdsbidrag?
 5. Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?
 6. Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?
 7. Kan man ta golf på friskvård?
 8. Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag?
 9. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 10. Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?
 11. Kan man få friskvård retroaktivt?
 12. Är friskvård skattefritt?
 13. Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag om man slutar?
 14. Kan man ta Padel som friskvård?
 15. Är Rangebollar friskvård?

Hur mycket är Friskvårdsbidraget på?

Som företagare och arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en skattefri personalförmån, men det finns regler som du måste följa.

Friskvårdsbidraget är exempel på en personalvårdsförmån. Sådana kännetecknas av att vara av mindre värde och ha till syfte att skapa trivsel i arbetet.

När infördes friskvårdsbidrag?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utvidgning av friskvårdsbegreppet och tillkännager detta för regeringen.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsbidrag
 • gruppträning hos SSIF i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad).  

Hur redovisa friskvårdsbidrag?

Som arbetsgivaren kan man erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg för årskort klippkort eller enkelbiljetter elektroniska varianter av årskort, klippkort eller enkelbiljetter. Läs mer hos Skatteverket.

Ska du bokföra friskvårdsbidrag kan du använda mallen Friskvård. Där får du själv skriva in summan moms. Friskvård bokförs på konto 7699 (Övriga personalkostnader).

Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?

Ett friskvårdsbidrag är ett fast belopp som arbetsgivare ger till en anställd att spendera på hälsorelaterade aktiviteter. Det erbjuds vanligtvis som en årlig budget till varje anställd. Bidraget kan användas för att betala för exempelvis:

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Manualen Skatteverkets lista på aktiviteter för friskvård tas bort. Bakgrunden är en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Tolkningen gör att det är arbetsgivaren som avgör vad som ska klassas som friskvård.

Aerobics till örtbad. Nu försvinner exempellistan med de aktiviteter som Skatteverket menar ger rätt till friskvårdsbidrag.

Kan man ta golf på friskvård?

1988 infördes reglerna om motion och andra personalvårdsförmåner. Men trots golfens popularitet i Sverige dröjde det hela 20 år innan golfen blev kvalificerat som friskvårdsbidrag. Här är allt du behöver veta inför 2023.

Sedan den 1 januari 2018 är golf godkänt för friskvårdsbidrag. Detta betyder kort och gott att du kan lämna in kvitton till din arbetsgivare och på så sätt få ett bidrag för att spela golf. Smart va? Men vad finns det egentligen för regler och vilka friskvårdsaktiviteter inom golf är skattefria?

Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag?

En djupdykning i 2019 års statistik kring det populära friskvårdsbidraget gav en hel del intressanta insikter, som till exempel:

 • Genomsnittet för den summa som erbjöds i friskvårdsbidrag 2019 var 3 001 kr.
 • Ca 55% av de anställda nyttjade sitt friskvårdsbidrag.
 • De som nyttjade sitt bidrag använde i snitt 84% av summan.

Den bransch som har det högsta friskvårdsbidraget är bank & försäkring med i genomsnitt 3 461 kr, medan offentlig sektor hamnar i botten med 2 216 kr. Högre belopp ger generellt ett ökat nyttjande. Den magiska summan där mer än hälften av medarbetarna tycker att det är värt att nyttja sitt friskvårdsbidrag verkar ligga på 3000 kr.

Förutom att höja friskvårdsbidraget, vad kan man som arbetsgivare göra för att få fler anställda att använda sitt friskvårdsbidrag? Såhär säger Johanna Helinder, Area Manager Health & Wellness på Benify:

– Kommunikation är A och O. Efter ett mejl eller en push där de anställda påminns om att de har friskvårdsbidrag kvar att nyttja märker vi direkt att fler loggar in och beställer friskvårdstjänster i våra portaler. Det är också viktigt att lyfta fram att bidraget inte bara kan användas till att träna på gym, utan även till exempel massage eller kostrådgivning.

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet. Träning kan också vara bra på fler sätt, säger Johanna:

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?

Lagkrav kvitton

Skatteverket ställer krav på kvittots utformning, att kvittot ska vara i originalform och lagras enligt bokföringslagen. Kvittokopior godkänns ej som underlag.

Kan man få friskvård retroaktivt?

Exempel på skattefri motion är gymnastik, motionsdans, styrketräning, spinning, simning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash samt lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövande av motion och annan friskvård är till exempel tai chi, qigong och så kallad kontorsmassage. 

För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Är friskvård skattefritt?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Måste man betala tillbaka friskvårdsbidrag om man slutar?

Om företaget har flera arbetsställen, t ex på flera orter, gäller att samtliga anställda på dessa ska erbjudas samma, eller likvärdiga, motions- och friskvårdsaktivitet (naturaförmån).

När arbetsgivaren erbjuder sin anställda ett visst belopp som friskvårdsbidrag måste detta – enligt Skatteverket – vara lika för alla anställda oavsett var i organisationen och på vilket arbetsställe de arbetar.

Kan man ta Padel som friskvård?

Hej Padelvänner med friskvård!

Vi vill förtydliga för er som har Friskvårdspengar hur man enklast använder dem hos oss.

Är Rangebollar friskvård?

Golf är fullt ut avdragsgillt som en friskvårdsförmån, vilket betyder att det är fritt fram för arbetsgivare att erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag för golf. Det är upp till varje arbetsgivare om man godkänner golf som friskvård och ska i så fall erbjudas till alla anställda. Storleken på avdragsbeloppet bestäms av arbetsgivaren och maxbeloppet är 5000 kr per anställd och år.

Hör efter med din arbetsgivare om friskvårdsbidrag för golf!