:

Vad är ett Arvsavtal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Arvsavtal?
 2. Hur gör man en Arvsavsägelse?
 3. Kan man avstå ett arv?
 4. Hur fördelas arv utan testamente?
 5. När ska arvet betalas ut?
 6. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 7. Vem kan man göra Arvsavstående till?
 8. Vilka regler gäller vid Arvsavstående?
 9. Måste man deklarera ett arv?
 10. Vad är det minsta man kan ärva?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Hur lång tid tar det att få ut sitt arv?
 13. Hur lång tid tar det innan banken att göra arvskifte?
 14. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 15. Måste man skatta för ärvda pengar?

Vad är ett Arvsavtal?

Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

Hur gör man en Arvsavsägelse?

Juridik vid dödsfall

Hej jag vill avsäga mig mitt arv medans min mamma lever, vad behöver jag skriva och vart skickar jag det?

Kan man avstå ett arv?

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv.

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av och avsägelse från arv). Det innebär alltså att det bara är de arvingarna som är dödsbodelägare.

Om avsägelsen skett före förrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen.

Hur fördelas arv utan testamente?

Det är gängse känt att om vi får ett barn så ärver han eller hon av oss i första hand. Däremot är det inte lika känt vem som ärver om vi inte har några barn.

Bröstarvingar, eller barn till din avlidne, har alltid rätt att ärva sin laglott. Det går av det skälet inte att testementera bort den delen av kvarlåtenskapen som utgör bröstarvingens laglott och laglotten är alltid hälften av arvslotten. Om ett testamente ändå är utformat på ett sådant sätt att det kränker laglotten kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Det finns emellertid inte några sådana skyddsregler för de andra arvingar som kan bli aktuella om det saknas bröstarvingar. Därför kan en arvlåtare som saknar barn välja att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem han eller hon än vill. Men, om det i ett sådant fall inte finns något testamente, då träder ärvdabalkens regler in och tydliggör vem som ska ta arvet.

När ska arvet betalas ut?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Hur mycket betalar man i skatt på arv?

  Tillbaka

  När min svärfar avled 2001 minns jag att man då betalade arvsskatt. Nu har även svärmor gått bort. Stämmer det att arvsskatt inte längre ska betalas?

  Vem kan man göra Arvsavstående till?

  En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga.

  Ett arvsavstående innebär att en arvsberättigad person avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avståendet får inte vara riktat till någon annan än den avlidnes legala arvingar.

  Vilka regler gäller vid Arvsavstående?

  Juridik vid dödsfall

  Min mamma har nyligen gått bort. Jag skulle vilja göra ett arvsavstående till förmån för mina barn, dvs att hela mitt arv går till mina barn. Vill göra detta pga att jag har skulder hos kronofogden. Har kronofogden och eventuellt andra borgenärer rätt att återta en sådan gåva för att driva in mina skulder? Finns det något annat sätt att gå till väga på som är bättre för att undgå att mitt arv går till kronofogden? Tack för hjälpen.

  Måste man deklarera ett arv?

  Ett oskiftat dödsbo är separat skatteskyldigt. I ett oskiftat dödsbo är det inte tvång att göra några ägararrangemang, men ofta lönar det sig både med tanke på beskattningen och för att få till stånd aktivare virkeshandel och skogsvård. 

  En sammanslutning är ett mer fördelaktigt sätt att äga skog än i form av ett dödsbo eftersom sammanslutningens förluster redan samma år fördelas till delägarnas personliga beskattning. Det betyder att skogsbrukets förluster kan utnyttjas i delägarnas övriga kapital- eller inkomstbeskattning. I ett dödsbo kan förluster enbart dras av från dödsboets kommande beskattningsårs vinstgivande resultat. Om dödsboet inte har inkomster och gör vinst under följande tio års tid, förfaller den fastställda förlusten helt och hållet för ett år i taget.  

  Vad är det minsta man kan ärva?

  Vi använder cookies för att spåra användningen och förbättra webbplatsen.Jag accepterar

  Här har vi samlat några av de kanske vanligaste frågorna och svaren i samband med testamente. Kolla listan här nedan och se om du får svar på just dina funderingar. Klicka på plus-tecknet vid varje fråga för att få fram svaret.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Vi ska strax kika på de olika stegen för hur man avvecklar ett dödsbo, men innan vi gör det så finns det en sak som är bra att känna till. Ni som dödsbodelägare kan göra i princip vad som helst – så länge som ni är överens.

  De steg som anges nedan motsvarar alltså inte en turordning som måste följas. Det finns dock två saker som ni bara kan göra i en viss ordning och det är följande:

  • Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
  • Vad gäller bankmedel så kan ingen få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

  Det första som kan vara bra att ta tag i är att säga upp olika typer av avtal. Detta för att slippa extra kostnader. Vanliga avtal att hålla koll på är följande:

  • Värt att känna till är att en månads uppsägningstid gäller vid dödsfall för hyreslägenheter, under förutsättning att ni säger upp lägenheten inom en månad från dödsdagen.
  • IT och telefoni.
  • El, vatten och värme. Dessa ska dock sägas upp till avflyttningsdagen. Detta för att det ska vara möjligt att städa m.m.

  Hur lång tid tar det att få ut sitt arv?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

  Hur lång tid tar det innan banken att göra arvskifte?

  Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

  Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

  Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

  En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

  Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

  Måste man skatta för ärvda pengar?

  Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

  Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.