:

Hur bokför man förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man förening?
 2. Är föreningar bokföringsskyldiga?
 3. Hur redovisar ideella föreningar?
 4. Måste föreningar göra bokslut?
 5. Måste man ha en revisor i en ideell förening?
 6. Måste man bokföra ideell förening?
 7. Kan man göra bokslut själv?
 8. Måste man ha en kassör i en ideell förening?
 9. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 10. Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
 11. Hur gör man ett bokslut steg för steg?
 12. Måste man ha en revisor ideell förening?
 13. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 14. Hur gör man en bokföring?
 15. Kan man göra ett bokslut själv?

Hur bokför man förening?

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Är föreningar bokföringsskyldiga?

Anmäl kassaregister om det här stämmer in på er förening:

 • Föreningen tjänar mer än 210 000 kronor om året på försäljning av varor och tjänster.
 • Föreningen tar emot betalning via kontanter, kort eller andra digitala betalningstjänster.

Hur redovisar ideella föreningar?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Måste föreningar göra bokslut?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Måste man ha en revisor i en ideell förening?

Enligt huvudregeln ska alla aktiebolag ha en revisor, men det finns vissa undantag. Däremot måste finansiella företag, publika aktiebolag och sådana aktiebolag som har en särskild vinstutdelningsbegränsning alltid ha en auktoriserad revisor. Om ett privat aktiebolag ska ha en revisor beror på hur stort bolaget är. Ett stort aktiebolag ska ha en revisor, men ett mindre aktiebolag måste inte ha det om man inte vill. 

Stora aktiebolag är företag som lever upp till minst två av de nedanstående gränsvärdena under de två senaste åren:

 • Aktiebolaget har mer än 3 anställda (i medeltal)
 • Aktiebolaget har en balansomslutning på mera än 1,5 miljoner
 • Aktiebolaget har en nettomomsättning som överstiger 3 miljoner kronor

Sådana aktiebolag som är privata och som inte lever upp till de punkter vi tidigare tog upp är de som räknas som mindre bolag. Ett mindre aktiebolag kan ta ett beslut på årsstämman om att man tar bort kravet på att ha en revisor som gör en revision. 

Måste man bokföra ideell förening?

Anmäl kassaregister om det här stämmer in på er förening:

 • Föreningen tjänar mer än 210 000 kronor om året på försäljning av varor och tjänster.
 • Föreningen tar emot betalning via kontanter, kort eller andra digitala betalningstjänster.

Kan man göra bokslut själv?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Företagsredovisning > Kassör i förening

Du har redan en viktig roll i föreningen men varför inte se till att bokföringen och arbetssättet rullar på så smidigt som möjligt? Det finns flera knep du kan ta till för att göra bokföringsåret både roligare och enklare. Sug i dig 7 snabba tips.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig av ombudssystem. Då kan föreningen liknas vid en representativ demokrati. I dessa fall ska dock alla medlemmar ha möjlighet att göra sin röst hörd till ombudet som ska representera dem.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte. Läs mer under Förtroendevalda.

Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

23 februari, 2017

Det är ”bokslutstider” hos oss på Bokoredo (och alla andra redovisningsbyråer också för den delen). Det innebär att vi gör bokslut för alla kunder, varpå arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta även den löpande bokföringen parallellt. Men vad är egentligen skillnaden mellan två nära förknippade begrepp: årsredovisning och bokslut. Bokoredo ger svaret!

Hur gör man ett bokslut steg för steg?

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokfört och redovisat. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår.

Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut, men där arbetet är utfört, kan dessa justeras i bokslutets tredje steg genom att göra periodiseringar. Detta gäller dock enbart om det uppstiger ett visst värde.

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut, antingen manuellt eller om du hellre tar hjälp av en redovisningskonsult.

Måste man ha en revisor ideell förening?

Det är föreningens stadgar som avgör om det ska finnas en eller flera revisorer. Stadgarna är som ett regeldokument som gör gällande hur föreningen ska skötas och man gör stadgarna i samband med att föreningen upprättas. Det går också att göra ändringar i stadgarna på föreningsstämman i takt med att föreningen utvecklas.

Allt det vi går igenom i vår guide är generella tillvägagångssätt och regler. Det är alltid det som står i stadgarna som gäller ifall de säger något annat än det vi berättar i den här texten. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor behöver välja en auktoriserad revisor som ska anmälas till Bolagsverket. Det regleras i lagen. Det finns inga liknande bestämmelser kring vem som kan göra revision av en ideell förening utan reglerna är inte lika krävande. En revisor i en ideell förening behöver egentligen inte ha några förkunskaper, men det är förstås bra om denne har det.

Många tänker att en revision handlar om att hitta fel i arbetet som styrelsen har gjort, men det är inte det som är det huvudsakliga eller enda syftet med en revision. Därför ska man verkligen lägga ner tid på att hitta en revisor som är seriös och som hjälper föreningen att utvecklas. En bra revisor kommer göra ett arbete som stärker medlemmarnas förtroende för det som styrelsen gör. 

Även fast det inte finns regler som säger att revisorn måste ha förkunskaper ska man ändå leta efter någon som kan ekonomi. Det är en förutsättning för att revisorn ska veta vad och hur hen ska göra den granskning som revisionen innebär. 

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur gör man en bokföring?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man göra ett bokslut själv?

Enligt bokföringslagen måste dina kvitton, fakturor och alla övriga affärshändelser vara i ordning och kontinuerligt under året föras in i ditt ekonomisystemet (eller i en pärm om du får underlagen i pappersform.)

Det mest tidseffektiva är att göra papperskvitton och pappersfakturor digitala så fort som möjligt. Kvitton kan scannas och arbetar du med ett bokföringsprogram som exempelvis Visma eEkonomi skickas informationen från kvittot rakt in i bokföringsprogrammet. När det gäller fakturor är vår bästa tips att använda sig av e-faktura! Då hanteras allt på smidigast sätt för både leverantör och kund. Sedan sparar du papperskvitton och andra fysiska underlag i en pärm, i tidsordning.

Får du in ett underlag elektroniskt så behöver det inte skrivas ut och sparas, du ska spara det i den form du får in det. Det vill säga, om du har fått ett kvitto som pdf-fil så ska du spara pdf-filen i datorn. Att skriva ut dem är förstås okej, men spara originalet. Ta helst hjälp med bokslutet av en redovisningskonsult