:

Vad kan man få för bidrag om man studerar på annan ort?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man få för bidrag om man studerar på annan ort?
 2. Vad krävs för att få inackorderingsbidrag?
 3. Kan man gå på gymnasium i en annan stad?
 4. Hur många månader får man Inackorderingsbidrag?
 5. Måste man vara folkbokförd där man studerar?
 6. Kan man få bidrag för att flytta hemifrån?
 7. Hur mycket höjs CSN med 2023?
 8. Vad händer om jag inte kommer in på ett gymnasium?
 9. Vad kan man få för bidrag som student?
 10. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 11. Får inneboende skriva sig på adressen?
 12. Kan en 18 åring flytta hemifrån?
 13. Vad betalar man när man flyttar hemifrån?
 14. Får gymnasieelever högre CSN 2023?
 15. Hur får man högre CSN bidrag?

Vad kan man få för bidrag om man studerar på annan ort?

Det står i skollagen att gymnasieutbildning ska vara gratis. Det innebär att du inte ska behöva betala för böcker och andra lärverktyg som behövs i din utbildning. Men du kan själv behöva skaffa enstaka egna hjälpmedel, som till exempel personlig utrustning till idrott och dans eller förbrukningsmaterial som papper, pennor med mera.

Vad krävs för att få inackorderingsbidrag?

 • Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner och studerar på en kommunal skola eller Komvux på gymnasienivå, kan ansöka om inackorderingstillägg via Kalmarsunds gymnasieförbund.
 • Du som studerar inom Kalmarsunds gymnasieförbund och är folkbokförd i annan kommun, ska ansöka om inackorderingstillägg i din hemkommun.
 • Studerar du på en friskola eller folkhögskola, ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

 • Inackorderingstillägget betalas endast ut om eleven verkligen är inackorderad och studerar på heltid.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget.

Kan man gå på gymnasium i en annan stad?

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN om du till exempel studerar på en fristående gymnasieskola, fristående anpassad gymnasieskola eller en folkhögskola.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om inackorde­ringstillägg hos din hemkommun.

Här ser du de vanligaste utbildningarna som kan ge rätt till inackorderi­ngstillägg från CSN.

Hur många månader får man Inackorderingsbidrag?

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget är till för att ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och ditt hem.

Går du i en gymnasieskola som ägs av kommun eller landsting ansöker du hos din hemkommun. Går du in en gymnasieskola som har en fristående ägare ansöker du hos CSN. För 2022 är bidraget 1 610 kronor per månad. Bidraget betalas ut för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under vårterminen, det vill säga högst 9 månader per år.

Måste man vara folkbokförd där man studerar?

Du ska göra en flyttanmälan om du ska flytta till en annan ort för att studera på universitet eller högskola. Då ska du som regel vara folkbokförd på den orten.

Om du planerar att studera utomlands ett år eller mer ska du anmäla till Skatteverket att du ska flytta från Sverige. Detsamma gäller om du först planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger vistelsen till ett år eller mer.

Räkna in skolloven i tiden du studerar utomlands, även om du reser hem till Sverige då.

Kan man få bidrag för att flytta hemifrån?

Att inse vilka kostnader som hör det nya livet till kan komma som en otrevlig överraskning. Att bo själv innebär inte endast hyreskostnader, utan även levnads- och resekostnader, för att inte tala om de utgifter som uppstår av nyanskaffningar när nya möbler och andra tillbehör ska inhandlas. Gå igenom din finansiella situation grundligt och sätt upp en budget med inkomster och utgifter. Var realistisk och lämna rejält med utrymme för oväntade utgifter. En klar och tydlig budget lönar sig även med tanke på att din hyresvärd ofta vill få en uppfattning om din ekonomi innan hen fattar beslut om vem som ska få hyra.

Något du också ska ta reda på när du gör upp din budget är dina möjligheter att få bostadsbidrag. För personer mellan 18 och 29 år finns bostadsbidraget för unga, som du kan ansöka om hos Försäkringskassan. När du lämnat in din ansökan avgör man din rätt till bidrag och dess möjliga storlek utifrån följande faktorer: din inkomst, dina boendekostnader samt bostadens yta och typ. Det gäller att hålla i minnet att inkomst inte enbart avser lön för arbete, utan också studiebidrag och kapitalavkastning.

Hur mycket höjs CSN med 2023?

Även studiestartsstödet ökar från och med 2023 med nästan 800 kronor. Studiestarts­stödet för fyra veckors heltidsstudier blir 9 972 kronor, i år är beloppet 9 176 kronor.

Fribeloppet för 20 heltidsveckor med studiestartsstöd höjs från 77 280 kronor till 84 000 kronor.

Vad händer om jag inte kommer in på ett gymnasium?

Grattis! Din tonåring är nu på väg in i vuxenvärlden och skall snart välja gymnasieprogram. Du är ett mycket viktigt stöd i valet och det finns en hel del att sätta sig in i - vi hjälper dig med en checklista (till höger) och några viktiga tips.

Vad gäller valet? Till gymnasiet väljer ditt barn vilket program och skola som denne vill gå. Det finns möjlighet att söka flera alternativ till gymnasiet och vi rekommenderar att man alltid söker flera utbildningar men man måste prioritera sina alternativ. Vad det gäller val av inriktningen, så kan det vara olika beroende på skola och program. Oftast väljer eleven inriktning direkt vid gymnasieansökan. Om du är osäker så kan du fråga studie- och yrkesvägledare på ditt barns grundskola. Ni kan också gå in på antagningskanslier.skr.se för att se vilket antagningskansli ditt barn tillhör.

Vad kan man få för bidrag som student?

 • Du kan som mest söka studiemedel för ett år i taget.
 • Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN.
 • Studiemedlet består av två delar: lån och bidrag.
 • Du väljer själv hur mycket du vill låna.
 • Du kan välja att bara ansöka om bidragsdelen.
 • Du betalar bara tillbaka lånet, inte bidragsdelen.
 • Lånet har låg ränta och kräver ingen säkerhet, och du får betala tillbaka under lång tid.
 • Om det är första gången du har tagit studielån börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du slutat studera.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Får inneboende skriva sig på adressen?

Bostad & Fastighet

Hejsan! Folkbokföra sig som inneboende hos min kompis bostadsrätt. Hon påstod att jag inte skulle kunna folkbokföra mig där, stämmer det? Jag kommer att bo mestadels i lägenheten då hon kommer att pendla.

Kan en 18 åring flytta hemifrån?

Hej!

Du skriver att du har det svårt hemma och måste flytta. Att läsa färdigt gymnasiet och skaffa sig en grundutbildning är en av de bästa sakerna man kan göra för att få en bra start in i vuxenlivet.

Vad betalar man när man flyttar hemifrån?

Det finns ett antal faktorer som påverkar hur mycket det kostar för dig att lämna ditt hem. Dessa är bland annat:

 • Vilken typ av boende du väljer
 • Var i landet som du vill flytta till
 • Vilken typ av mat du vill äta
 • Din livsstil

Vilken typ av boende du väljer har stor betydelse för dina totala kostnader. Om du väljer att flytta till en större eller nyare lägenhet kommer det exempelvis kosta mer än en mindre och äldre lägenhet.

Det finns ett antal engångskostnader som är förknippade med att flytta hemifrån såsom inköp av möbler och annat som du behöver till ditt nya hem.

Möbler är en av de största engångskostnaderna när du flyttar ut. Du måste köpa saker som säng, soffa, bord och stolar och förvaring. Hur mycket du lägger ut på möbler beror på hur mycket du behöver och vilken typ av möbler du vill ha.

Du kan få billigare möbler om du till exempel köper begagnat eller från ett ställe såsom Ikea. Om du vill ha möbler av högre kvalitet som håller längre kan du räkna med att betala mer.

Får gymnasieelever högre CSN 2023?

 • du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller i anpassad skola.
 • både du och barnet är försäkrade i Sverige.

Du och barnet är normalt försäkrade i Sverige om ni bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Du får automatiskt flerbarnstillägg om du får barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. Du behåller flerbarnstillägget även efter att ett barn har fyllt 18 år och får studiebidraget utbetalt till sig själv.

Hur får man högre CSN bidrag?

I tabellen ser du hur mycket du kan få i bidrag och hur mycket du kan låna om du studerar på heltid. Som du ser så är totalbeloppet för vad du kan få per vecka samma som för de vanliga studiemedlen, men bidragsdelen är större och lånedelen mindre.

Du ansöker om studiemedel precis som vanligt. Vi kontrollerar alltid om den som söker har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte skriva något om det i din ansökan.