:

Hur räknar man ut PGI?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut PGI?
 2. Hur mycket får man sätta av till pension?
 3. Vilka förmåner är pensionsgrundande?
 4. Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?
 5. Vilken är den högsta allmänna pensionen?
 6. Vad är SGI och PGI?
 7. Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?
 8. Vad är normalt att ha i tjänstepension?
 9. Vad är den lägsta pensionen i Sverige?
 10. Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?
 11. Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?
 12. Vad är en hög pension i Sverige?
 13. Vilka pensionärer får högre pension?
 14. Vad är högsta SGI 2023?
 15. Vad är taket för SGI?

Hur räknar man ut PGI?

Prisbasbeloppet ska spegla prisnivån i Sverige, så blir varor och tjänster dyrare blir prisbasbeloppet högre. Blir varor och tjänster billigare sjunker prisbasbeloppet. Om vi förenklar det så kan vi säga att prisbasbeloppet följer inflationen.

Inkomstbasbeloppet i sin tur ska följa löneläget i Sverige. Tittar vi på hur vi har det nu så har vi en inflation på över 8%, men det är få av oss som får en löneökning på 8%.

Sen finns det dessutom ett förhöjt prisbasbelopp som används för att räkna ut tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet. Det berör bara personer födda mellan 1938 och 1953. Samtliga index fastställs av regeringen.

Hur mycket får man sätta av till pension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Vilka förmåner är pensionsgrundande?

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektiveITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

ITP 1

Hur mycket får man tjäna som pensionär innan statlig skatt 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Vilken är den högsta allmänna pensionen?

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

”Hur mycket kan jag maximalt få i allmän pension?”, ”Hur mycket har en genomsnittlig pensionär i pension?” eller ”Vad är det lägsta beloppet jag kan få i pension från staten?”. Det här är några vanliga frågor som förklaras och besvaras här. 

Det går inte att svara på hur hög den allmänna pensionen kan bli. Det beror på att det belopp du får i allmän pension per månad påverkas av hur höga inkomster du har under hela ditt liv, samt hur många år du jobbar.

Vad är SGI och PGI?

Under året har vi haft en väldigt turbulent tid världen över, även i Sverige. Detta har sedermera även lett till att vi sett en ökad inflation i samhället. Ökningen vi har upplevt innebär att vi under 2023 kommer se en markant ökning av de olika basbeloppen, som ofta utgör grunderna kring lön, pension, sjukersättning m.m.

Vi tänkte därför kortfattat sammanställa de olika nivåerna som man bör känna till och förhålla sig till under 2023 när man planerar inför vilken lön man bör lyfta och hur basbeloppen kan påverka detta.

Hur långt räcker 5 miljoner i pensionskapital?

Plötsligt är du pensionär! Är det så det känns eller kommer pensionen krypande med åren? En del blir aldrig ”pensionärer”, om vi räknar pensionär som den som slutar att arbeta helt. Se bara våra tidigare intervjuer med bland andra Amelia Adamo och Anders Andersson.

Vad är normalt att ha i tjänstepension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Vad är den lägsta pensionen i Sverige?

Det nya allmänna pensionssystemet som träder i kraft steg för steg, består av en inkomstpension och en kompletterande garantipension, som ger en minimitrygghet.  Garantipensionen gäller alla som är bosatta i landet. Inkomstpensionen gäller alla löntagare och företagare.

Dessutom finns det omfattande obligatoriska tilläggspensionssystem, som baserar sig på arbetsmarknadsavtal och omfattar löntagare inom både den offentliga och den privata sektorn. Tilläggspensionssystemen omfattar ca 90 % av löntagarna.

Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?

År 2026 kommer åldersgränserna i den allmänna pensionen att höjas med ytterligare ett år. Även då höjs åldern för när du får skattelättnader i form av höjt grundavdrag. Lättnaden kommer då från det år du fyller 68 år, alltså om du vid beskattningsårets ingång har fyllt 67 år.

Regeringen vill nu att även de som är födda 1959 ska få behålla den nedre åldersgränsen och alltså få det förhöjda grundavdraget ett år tidigare, det år de fyller 67 år.

Förändringarna för 57:or och 59:or bedöms minska skatteintäkterna med tillsammans 6,6 miljarder kronor. Mer detaljer om förslaget kommer när höstbudgeten presenteras.

För att löneväxla, det vill säga avstå en del av lönen och sätta av den till framtida pension i stället, behöver du ha en arbetsgivare som tillåter löneväxling. Du bör dessutom ha en så hög lön, efter löneväxlingen, så att du fortfarande får maximal inbetalning till din allmänna pension. I år (2023) går den gränsen vid en månadslön på cirka 50 000 kronor.

Investeringssparkonto är ett konto där du kan spara i aktier eller fonder. Där betalar du en schablonskatt på hela kapitalet i stället för att betala skatt på vinsten som du gör i ett vanligt sparande. Ett investeringssparkonto är inte öronmärkt för pensionssparande utan fungerar som vilket sparande som helst.

Ytterligare ett sätt att förstärka pensionärsekonomin är att amortera av lån och den vägen minska kostnaderna för framtida ränteutgifter.

När du tar ut pension betalar du inkomstskatt, alltså samma typ av skatt som för lön. Det gäller även om du har privata pensionsförsäkringar som du gjorde skatteavdrag för när du satte in pengarna.

Precis som för lön så betalar du kommunalskatt på dina pensionspengar. Nivåerna varierar beroende på vilken kommun du bor i. Det behöver du tänka på om du till exempel planerar att flytta till en annan kommun när du blir pensionär. Det gäller även om du har garantipension eller liknande. Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg beskattas däremot inte.

Det finns ingen särskilt datum eller en födelsedag att passera. Men om du tar dig tid att planera undviker du förmodligen en del fallgropar och känner dig nöjd med dina val. Du kan planera för din kommande pension hela livet, men åtminstone ett år innan du tänker börja ta ut pensionen är det bra att verkligen börja ta tag i saken.

Vad är en hög pension i Sverige?

Total pension uppdelat på allmän, tjänste- och privat pension för personer som påbörjade uttag av allmän pension 2017 och hade en anställning åren före.

Pensionerna placerar sig på en tydlig klass- och könstrappa. Kvinnor som har jobbat i arbetaryrken står på nedersta trappsteget med en total pension på i genomsnitt 16 100 kronor per månad före skatt. Män som har jobbat i tjänstemannayrken står på det översta, med en genomsnittlig total pension på 33 200 kronor i månaden. Män som har jobbat i arbetaryrken och kvinnor som har jobbat i tjänstemannayrken står däremellan, med totala genomsnittliga pensioner på 20 100 kronor respektive 23 100 kronor per månad.

Vilka pensionärer får högre pension?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Vad är högsta SGI 2023?

Nytt för 2024 är att brytpunkten för statlig skatt INTE höjs med prisbasbeloppet. Regeringen meddelade den 3 september att den automatiska höjningen av brytpunkten ”pausas”. Det innebär att staten får in 12 miljarder kronor extra som annars skulle ha gått till höginkomsttagare.

Detta innebär en kraftig kursändring, eftersom höginkomsttagare varit den grupp som vunnit mest på tidigare höjningar av prisbasbeloppet. Exempelvis höjdes brytpunkten för statlig skatt 2023 med cirka 8,7 procent, vilket i praktiken var en jättelika skattesänkning för den tiondel av svenskarna som har högst inkomster. Mer om regeringens helomvändning ifråga om brytpunkten för statlig skatt.

LÄS ÄVEN: Nytt jobbskatteavdrag 2024 – då höjs funkisskatten igenUtredningen som skulle ge ekonomisk trygghet läggs nedEfter hårdare regler – så många har hamnat hos kronofogdenMer om ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning.

Bakgrunden till höjningarna är att SCB har beräknat prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kronor. Det är en höjning med 4 800 kronor eller 9,14 procent jämfört med 2023 års prisbasbelopp på 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet baseras på inflationen mellan juni 2022 och juni 2023. Regeringen fastställde det nya prisbasbeloppet 12 september 2023.

2024 års höjning är den största på cirka 40 år. Även 2023 års höjning var ett rekord, då blev ökningen 8,7 procent.

Många förslag har redan avslöjats. I skrivandets stund (10 september) vet vi bland annat:

 • Ett nytt jobbskatteavdrag och motsvarande skattesänkning för pensionärer. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning omfattas inte av skattesänkningarna. Därmed höjs funkisskatten.
 • Slopad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Prisbasbeloppet höjs 1 januari 2024 med rekordbelopp för andra året i rad. 2023 års höjning på 8,7 procent var den största höjningen på nästan 40 år.

2024 års höjning blir alltså ännu större – 9,14 procent enligt den beräkning som SCB släppte 14 juli 2023.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen, och det används för att skydda värdet på bland annat sjukersättningen. Höjningarna av ersättningar och bidrag ger alltså inte ökad köpkraft, utan är bara en anpassning till inflationen.

Följande ersättningar eller förmåner påverkas av prisbasbeloppet. Observera att olika förmåner har olika beräkningsregler. Alla förmåner höjs alltså inte lika mycket som prisbasbeloppet. Hur prisbasbeloppet påverkar varierar.

Vad är taket för SGI?

Du som har ansökt eller ska ansöka om till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller vab. Guiden kan även användas av dig som vill veta hur SGI påverkas i olika situationer.