:

Hur räknar man ut värdeminskning på en bil?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut värdeminskning på en bil?
 2. Vad menas med värdeminskning?
 3. Hur mycket sjunker en bil i värde på 3 år?
 4. Vad innebär värdeminskning av ett fordon?
 5. Vad kostar en bil i värdeminskning?
 6. Är värdeminskning en kostnad?
 7. Hur bokför man värdeminskning?
 8. När får kunden en värdeminskning rapport?
 9. Vilka bilar tappar mest i värde?
 10. Varför byta bil efter 3 år?
 11. Hur mycket förlorar en bil i värde per mil?
 12. Hur mycket är rimligt att lägga på en bil?
 13. Måste man göra värdeminskningsavdrag?
 14. Hur räknar man ut en avskrivning?
 15. För vilka två av dessa produkter kommer vi meddela våra kunder om värdeminskning med 10 eller mer?

Hur räknar man ut värdeminskning på en bil?

Både nya och begagnade bilar genomgår under årens lopp en stor värdeminskning. En bils värde påverkas bland annat av antal körda kilometer och dess ålder. På grund av att en bil minskar i värde så pass snabbt, för var dag som går, så kan det vara värt att ordna sin tilltänkta bilförsäljning tidigare snarare än senare. Det sägs vanligtvis att värdeminskningen för en bil första året är 20% till 25%.

Vad menas med värdeminskning?

Teckenförklaring: ?: Hittar en valfri bokstav.*: Hittar en eller flera valfria bokstäver (eller ingen bokstav alls).@: Hittar en valfri vokal.#: Hittar en valfri konsonant.1: Hittar ord som har samma bokstav på alla ställen där siffran står (fungerar med 1-9).[]: Hittar en av de bokstäver som finns mellan hakparenteserna.

Hur mycket sjunker en bil i värde på 3 år?

Förutom bilens ålder är det framförallt körsträckan som spelar en roll i bilens värde. Det är nämligen körsträckan som används när man beräknar vad bilen är värd i dag och vad den kommer vara värd i framtiden. I dessa kalkyler utgår man dock inte från individuella bilar, bara på det ungefärliga marknadsvärdet för bilmodeller och deras milantal. 1500 mil är en ganska genomsnittlig körsträcka och används i flera beräkningar av hur mycket en bil sjunkit i värde fram till dagens datum.

Vad innebär värdeminskning av ett fordon?

Ursprungligen publicerad feb 2020 uppdaterad 3 dec 2022

 NOTERA från mars 2022 är   värderingsmodellen i denna artikel delvis satt ur  spel en tid framåt då det är brist på  både begagnade bilar av alla slag och nyabilar  under 2022 . Den normala modellen  för värdeminskning ligger längre ner i mitt inlägg

Vad kostar en bil i värdeminskning?

Priset för själva bilen samt bensin och försäkring kommer de flesta ihåg. Men det finns en rad till utgifter som du måste ta hänsyn till som bilägare. Allt från däckbyten och service till parkering måste du ha med i beräkningarna när du ska budgetera för ditt bilköp.

Här har vi räknat på ungefärliga snittkostnader för en genomsnittsbil för genomsnittsbruk. Läs mer om hur vi har räknat på varje kostnadsdel i texten nedan!

Det första – och mest centrala – är såklart kostnaden för att köpa själva bilen. Det är den stora utgiftsposten och det finns olika sätt att tänka i både val av bil samt val av finansiering.

En ny bil är såklart dyrare att köpa och den minskar snabbare i värde. Samtidigt ska den ju hålla bättre – med en begagnad bil finns det större risk för oväntade reparationskostnader.

Förutom bostad brukar bilen vara bland de större köp man gör i livet och det är inte många som har den typen av pengar undanstoppade.

Det vanliga är att man tar ett billån för att kunna köpa sin bil. Med hjälp av Advisa kan du jämföra 40 banker och långivare för att hitta det bästa lånet för din bil.

Är värdeminskning en kostnad?

Ibland gör företag större inköp som är viktiga för bolagets fortsatta verksamhet. Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

För att motverka detta kan man använda sig av en bokföringsteknisk lösning som kallas avskrivning. Inköpen avser nämligen så kallade anläggningstillgångar – det vill säga en tillgång som är avsedd att användas i verksamheten under en längre tid – vilket betyder att man kan skriva av kostnaden i sin bokföring.

>> I den här artikeln kan du läsa mer om anläggningstillgångar. <<

Hur bokför man värdeminskning?

2022-04-26

I bokföring anses avskrivningar och värdeminskningar som en kostnad då de motsvarar värdet av företagets förbrukade resurser. Därför ska även dessa redovisas och bokföras i resultaträkningen.

När får kunden en värdeminskning rapport?

Vissa instrument, som exempelvis hävstångsprodukter, anses vara mer riskfyllda då mindre rörelser i marknaden kan medföra att instrumentets värde förändras betydligt mer. Har du innehav i sådana instrument måste Nordnet enligt gällande regler notifiera dig som kund via e-mail på morgonen om värdet på din investering har fallit med 10 % eller mer.

Värdeförändringen beräknas på ditt anskaffningsvärde och den senast betalda kursen på handelsplatsen och genomförs efter det att marknaden stängt dagen före en eventuell notifiering. Om du flyttar in värdepapper är det därför viktigt att du anger anskaffningsvärde för att bli notifierad vid större värdeförändringar. Det är även viktigt att du har en registrerad och aktuell e-mailadress.

Vilka bilar tappar mest i värde?

Värdeminskningen är skillnaden mellan det pris du har betalat för din bil och dess värde när du säljer den:

 • Om du har köpt en bil för 100 000 USD och sedan sålt den för 20 000 USD efter 10 år, har din bils värde minskat med 80 %. 
 • Det betyder att restvärdet är 20 %.

Även om körsträcka och ålder är två faktorer som påverkar fordonets pris, förlorar olika bilmärken värde i olika takt. I allmänhet behåller lastbilar, lastbilsbaserade SUV:ar och sportbilar det största värdet. 

Varför byta bil efter 3 år?

Bilar har en livscykel på cirka 250 000 km, och därefter blir det allt vanligare med haverier och problem.

Detta är naturligtvis en vägledande siffra. Det finns bilar som har mer än 300 000 km och som inte visar några tecken på slitage.

En bils livscykel är ungefär 10 år. Registreringsåret, och därmed fordonets ålder, är faktorer som direkt påverkar bilens värde vid försäljning. Precis som med körsträckan beror mycket på hur bilen behandlas och vilken typ av strömförsörjning som används. Därför föredrar många bilister att byta bil ofta, till exempel efter tre eller fem år, för att begränsa värdeminskningen så mycket som möjligt.

Hur mycket förlorar en bil i värde per mil?

För att avgöra bilens värdeminskning krävs det att man väger in ett flertal olika faktorer, som alla kan vara avgörande för hur värdet på just din bil minskar. Det är nämligen olika för alla olika bilar. I somliga fall är det bilens skick och utseende som räknas in, andra gånger är det miltalet på mätaren, en del gånger är det bilens ålder som är avgörande, och så vidare.

Det kan med andra ord vara rätt svårt att såhär på rak arm säga vad som är avgörande för värdet på din bil, och vilka faktorer som påverkar minskningen av värdet. Trots att det i de allra flesta fall är bilens körsträcka som är avgörande, samt dess ålder, är det viktigt att olika aspekter räknas in och plussas ihop för att det slutgiltiga svaret ska vara rättvisande.

Hur mycket är rimligt att lägga på en bil?

Första frågan är om det är en totalkostnad du menar, eller bara själva inköpet ?

Totalt sett kan en bil kosta ca 3000–10000 kr/mån (eller mer förstås) med bränsle, skatter, värdeminskning osv, man brukar räkna på ca 2000 mil/år då.

Måste man göra värdeminskningsavdrag?

Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). 

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Hur räknar man ut en avskrivning?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

För vilka två av dessa produkter kommer vi meddela våra kunder om värdeminskning med 10 eller mer?

1.1 Dessa Köpvillkor gäller alla köp som du gör från Trademax.se eller i någon av våra fysiska butiker. Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp hos oss.

1.2 Avtalet ingås med Home Furnishing Nordic AB, Trademax Org.nr: 556780-9685 Postadress: Box 605, 251 06 Helsingborg.

1.3 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss här.

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Trademax ingår endast avtal med kunder som är över 18 år (myndig) alternativt omyndig med målsmans tillstånd och godkännande.

När du har slutfört ditt köp på Trademax får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar ditt köp och att ett avtal har ingåtts. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.