:

Vad gör man om man får en kreditfaktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man om man får en kreditfaktura?
 2. Hur betalar man med en kreditfaktura?
 3. Vad menas med att kreditera en faktura?
 4. Varför kreditfaktura?
 5. Vad är skillnaden på faktura och kreditfaktura?
 6. Hur tar man bort en kreditfaktura?
 7. Hur drar man av en kreditfaktura?
 8. Hur ser kreditfaktura ut?
 9. När skrivs en kreditfaktura?
 10. Hur länge gäller kreditfaktura?
 11. Måste man ha en kreditfaktura?

Vad gör man om man får en kreditfaktura?

En kreditfaktura kan vara användbar i t.ex. följande situationer:

 • För att nolla en faktura som du skapat i misstag
 • För att göra en prisreducering till en faktura du skapat eller redan skickat till din kund
 • För att helt återbetala en faktura åt en missnöjd kund

I dessa situationer får du alltså inte bara radera den originella fakturan, utan du måste använda dig av en kreditfaktura. En kreditfaktura skapar en negativ intäkt för dig (det säljande företaget).

Hur betalar man med en kreditfaktura?

En kreditering görs genom att säljaren upprättar en kreditfaktura (kreditnota) till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för skadan. Man kan säga att en kreditfaktura är en motsatt faktura; säljaren betalar kunden. Den ursprungliga fakturan ska inte makuleras utan fortsätter att existera, vid sidan av kreditfakturan, och kreditfakturan ska hänvisa till originalet.

Att kreditera fakturan är också vanligt när säljaren fakturerat ett felaktigt belopp och därför behöver göra en korrigering. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Vad menas med att kreditera en faktura?

Om du skickar en kreditfaktura där lagerartiklar ingår, kommer du få en fråga om du vill att artiklarna ska returneras till lagret eller inte. Om du väljer att returnera artiklarna skapas en inleverans automatiskt. Visma eEkonomi Smart håller reda på varje enskild artikel och returnerar artiklarna till lagret med det inköpspris och den fraktkostnad de hade när de levererades in första gången.

Väljer du att inte returnera artiklarna till lagret skapar programmet automatiskt en inleverans och därefter direkt en utleverans för de aktuella artiklarna. Genom att göra både en in- och en utleverans blir försäljningsstatistiken korrekt.

Varför kreditfaktura?

En köpare som är missnöjd med en vara kan kräva kompensation för detta. Då sänder säljaren en kreditfaktura till köparen på ett belopp som kompenserar kunden för "skadan". En kreditfaktura kan alltså sägas vara en omvänd faktura; säljaren betalar kunden. Beloppen på en kreditfaktura har ett minustecken framför sig. Även momsen ska krediteras, vilket många glömmer.

Man kan även använda en kreditfaktura för att rätta till en faktura med ett felaktigt belopp. Har säljaren fakturerat ett för högt belopp, justerar säljaren detta genom att skicka en kreditfaktura på det överskjutande beloppet till köparen.

Vad är skillnaden på faktura och kreditfaktura?

En kreditfaktura (Eng: credit note, credit invoice) är en faktura som korrigerar en ursprunglig faktura.

Den skall utfärdas som en vanlig faktura med skillnaden att beloppet skall vara negativt samt att det skall framgå "er tillgodo" istället för "att betala".

Hur tar man bort en kreditfaktura?

Om du vill kreditera en faktura så måste den vara bokförd.

Om du väljer att skapa en kredit inne på din debetfaktura så kommer debetfakturan och kreditfakturan att ha en koppling till varandra. Du kommer att se kopplingen på både debet- och kreditfakturan på förstoringsglaset uppe i det vänstra hörnet inne på fakturorna.

Om du vill skapa en kreditfaktura som inte ska ha en koppling till en kundfaktura så får du skapa en kreditfaktura från grunden.

 • Gå in på Meny - Fakturering. I kundfakturalistan väljer du längst upp till höger +Skapa ny.
 • Då skapas automatiskt en kundfaktura. För att få skapa en kreditfaktura så väljer du JA vid Kreditfaktura. 
 • Hur drar man av en kreditfaktura?

  En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

  Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

  Hur ser kreditfaktura ut?

  En kreditfaktura är en omvänd faktura där säljaren behöver betala tillbaka pengar till köparen. Den används alltså när det den ursprungliga fakturan av någon anledning behöver ändras.

  Ofta handlar det om att beloppet på fakturan är felaktigt. Andra situationer då du kan behöva skicka en kreditfaktura är när tjänsten inte levde upp till förväntningarna eller om varan är trasig.

  Det är den ursprungliga fakturan som ligger till grund för kreditfakturan. Därför måste samma uppgifter framgå både på originalfakturan och på kreditfakturan. Skillnaden är att betalningen nu är kunden till godo istället för att den ska betalas.

  När skrivs en kreditfaktura?

  En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

  Vanliga orsaker till att en kreditfaktura har utfärdats är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredställande sätt eller att fel belopp har angetts på fakturan. Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade beloppet.

  Hur länge gäller kreditfaktura?

  Om du vill kreditera en faktura så måste den vara bokförd.

  Om du väljer att skapa en kredit inne på din debetfaktura så kommer debetfakturan och kreditfakturan att ha en koppling till varandra. Du kommer att se kopplingen på både debet- och kreditfakturan på förstoringsglaset uppe i det vänstra hörnet inne på fakturorna.

  Om du vill skapa en kreditfaktura som inte ska ha en koppling till en kundfaktura så får du skapa en kreditfaktura från grunden.

 • Gå in på Meny - Fakturering. I kundfakturalistan väljer du längst upp till höger +Skapa ny.
 • Då skapas automatiskt en kundfaktura. För att få skapa en kreditfaktura så väljer du JA vid Kreditfaktura. 
 • Måste man ha en kreditfaktura?

  This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

  Analytics