:

Hur räkna ut skatt på ISK?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räkna ut skatt på ISK?
 2. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 3. Hur mycket skatt på ISK 2023?
 4. När lönar det sig att ha ISK?
 5. Hur mycket är skattefritt på ISK?
 6. Vad är nackdelen med ISK?
 7. När lönar sig ISK 2023?
 8. När blir ISK skattefritt?
 9. Hur många har en miljon på ISK?
 10. När slutar ISK vara lönsamt?
 11. När ska man inte spara i ISK?

Hur räkna ut skatt på ISK?

ISK konton är utformade för att göra det enkelt att spara och enkelt att skatta på sina besparingar.  ISK skatt utgår som en schablonskatt baserat på värdet av ditt ISK konto.  Du behöver inte betala kapitalvinsskatt på värdepapper som du investerar i genom en ISK.  Du behöver med andra ord inte räkna ut och deklarare den vinst eller förlust som du har realiserat utan det gågna året.  Din ISK skatt räknas ut automatisk baserat på kontrolldata som din bank skickar in till skattemyndigheter och som kommer vara förifyllt på din deklaration.  ISK Skatt betalas årligen. Du måste betala skatten oavsett om du gör en vinst eller förlust under året.

Nedan på denna sida skall vi ta en närmare ditt på ISK skatt och hur den beräknas.

Hur mycket man skall betala i ISK skatt kan variera från år till år.  Detta beror på att det den ISK skatt du betalar är baserad på statslåneräntan den 30 november föregående år.  Om statslåneräntan får upp så ökar skattesatsen och om den går ner så minskar skattesatsen.   Du betalar 30% skatt på ISK kontots schablonintäkt varje år.  Schablonintäkten motsvarar statslåneräntan plus 1 procentenhet.  Schablonintäkten kan aldrig vara lägra än 1.25%.

För 2018 måste du betala 0,447 % avkonto värdet som ISK skatt?

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

För år 2023 så är det statslåneräntan den 30e november 2022 som man tittar på. Statslåneräntan den 30 november 2022 landade på 1.94% vilket betyder att vi får en dubblerad skatt skatt på ISK för 2023 jämfört med 2022.

Det innebär att skatten på ISK för år 2023 är 0.882% och är den högsta någonsin uppnådd. Den här skatten kommer dras i din skattedeklaration under april 2024.

Om du vill veta hur mycket du ska betala i skatt på ditt ISK så kan du enkelt räkna ut det genom att multiplicera de pengar du har på ditt ISK med 0.00882.

Så här stor är ISK-skatten beroende på hur mycket pengar du har:

 • Vid 1 miljon kronor på ditt ISK så blir din skatt på ISK 8 820 kr
 • ISK skatt med 500 000 kr = 4410 kr
 • ISK skatt med 100 000 kr = 882 kr
 • ISK skatt med 10 000 kr = 88.2 kr
 • ISK skatt med 1 000 kr = 8.82 kr

Hur mycket skatt på ISK 2023?

Schablonräntan är statslåneräntan plus 1 procentenhet, alltså 2,94 %.  Schablonintäkten ska sedan beskattas med 30 %. 30 % av 2,94 % = 0,882. 

Skatten på ISK 2023 blir då 0,882 %, jämfört med 0,375 % förra året.

När lönar det sig att ha ISK?

Vilken kontoform som blir mest förmånlig för just dig kan bero på hur dina investeringar ser ut, men även på ränteläget och hur börsen går. Efter den kraftiga höjningen av räntan som skett under 2022/2023 undrar dessutom många huruvida ISK/KF fortfarande är ett bra alternativ eller inte.

Här tittar vi på det, och mycket mer, så att du får hjälp med att bedöma vilket handelskonto som är det bästa valet. Oavsett om du redan har ett eller flera konton öppnade, eller planerar att öppna ett nytt för dig själv eller ett barn.

Vi börjar med en snabb introduktion till de olika formerna av konton. Genom att ha koll på vad ISK, KF samt AF innebär blir det mycket lättare att jämföra dem och förstå hur de passar ditt sparande.

Hur mycket är skattefritt på ISK?

Den som säljer aktier eller fonder behöver normalt sett betala 30 procent av vinsten i skatt. Med ett ISK slipper du det, eftersom du istället skattar en liten procentsats varje år. Hur hög procent du får betala i skatt beror på statslåneräntan, som länge varit låg – vilket varit fördelaktigt för ISK-spararen. I år har statslåneräntan skjutit i höjden, vilket gör att ISK-skatten nästa år kommer göra detsamma. 

– Systemet med statslåneräntan skapar en märklig situation. När ekonomin går bra, räntorna går ner och börsen är uppumpad, då blir skatten på ISK väldigt låg. När det sen vänder, ekonomin går dåligt och räntorna stiger, då blir skatten på ISK högre, säger Kalle Sundin, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.

Vad är nackdelen med ISK?

06 dec 2022

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

När lönar sig ISK 2023?

Med ett nytt ränteläge kan tips och råd som var självklara för ett par år sedan vara mindre bra idag. I denna artikel undersöker Placera hur väl investeringssparkontot står sig som det självklara valet i dagens sparklimat.

Skatten på ISK och kapitalförsäkring är 30 procent av statslåneräntan plus en procentenhet. Det är statslåneräntan den 30 november året före som gäller. Således är skatten i år 1,94 procent plus 1 procentenhet (detta kallas schablonintäkten) multiplicerat med 30 procent, alltså 2,94 × 30 %, vilket är 0,882 procent.

När blir ISK skattefritt?

Varje år betalar man som ISK-sparare en schablonskatt på det totala värdet av ens sparande. Tidigare har den varit på 0.375 %, men nu höjs den rejält – till 0.88 %. Det innebär att alla de 3 miljoner svenskar som i dag sparar på ett ISK kommer att få betala betydligt mer nästa år.

Det var under förra året som frågan om ISK-skatt verkligen blev glödhet i den svenska politiken. Det på grund av att Socialdemokraterna tog fram en rapport för att se över villkoren för ISK. Då diskuterade man en skattehöjning, vilket skapade stora protester bland Sveriges småsparare.

Hur många har en miljon på ISK?

V vill sätta ett tak på 1 miljon kronor på ISK-kontot.Tillgångar över en miljon ska beskattas med minst gängse skatt på kapital, det vill säga 30 procent.

– En miljon är en rimlig nivå, säger Tony Haddou och tillägger att partiet inte vill höja skatten för ”vanliga småsparare.”

Han framhåller att staten, enligt det vedertagna sättet att räkna på det, går miste om stora skatteintäkter. På finansdepartementets språk kallas det skatteutgift.

När slutar ISK vara lönsamt?

Sedan investeringssparkontot togs fram har det varit det klart bättre alternativet skattemässigt. Visserligen kan man kvittera vinster mot förluster och undgå att skatta då börsen går ner med en depå. Men sett över några år har ISK trots detta gett klart lägst skattekostnad.

Mellan åren 2016 och 2021 gick Stockholmsbörsen väldigt starkt. Samtidigt var statslåneräntan låg vilket resulterade i stora vinster och låga skatter för privatpersoner som sparade på ISK. Hade du under början av 2016 placerat 100 000 kronor i en svensk indexfond – Länsförsäkringar Sverige Indexnära – hade du i slutet av 2021 kunnat ta ut 223 286 kronor, med ett ISK-konto. Det motsvarar en avkastning på 123% på 6 år, efter såväl fondavgifter som skatter. Hade du istället valt att placera samma summa på en depå hade det uttagningsbara kapitalet efter skatter och avgifter endast varit 187 355 kronor.

Hade man som sparare varit mer aktiv med en depå hade skatten blivit ännu högre. Tabellen nedan visar skattekostnaden och dess påverkan på avkastningen om en sparare varje år sålt och köpt tillbaka samma indexfond. Exemplet kan verka märkligt men syftar på att visa skattekostnader för en aktiva handlare.

ISK är likt kapitalförsäkringen ett schablonbeskattat konto. Skatten som betalas utgår ifrån ett kapitalunderlag, vilket är ett slags medelvärde på portföljen under året. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan + 1%-enhet. Summan av det blir schablonintäkten och slutligen dras 30% av det värdet i skatt.

Under mätperioden ovan – 2016 till 2021 – har statslåneräntan varit väldigt låg. Detta har gjort att ISK-skatten de senaste året legat kring 0,375% och 0,447%. Nu ser dock läget annorlunda ut och mycket pekar på att vi under kommande år kommer leva med högre räntor. Statslåneräntan per den 28:e oktober 2022 låg på 2,26%, vilket kommer leda till väsentligt högre skattekostnader på ISK framåt.

När ska man inte spara i ISK?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.