:

Vad är sink beslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är sink beslut?
 2. Vad gäller vid sink?
 3. Vad innebär sink beslut vid beräkning av anställdes preliminärskatt och när kan den tillämpas?
 4. Hur beräknas sink?
 5. Vem ansöker om SINK?
 6. Hur länge gäller sink?
 7. Vem är skattskyldig enligt SINK?
 8. Måste man ansöka om SINK varje år?
 9. Vad är 183 dagars regeln?
 10. Vad innebär 72 dagars regeln?
 11. Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?
 12. Vad är sink?
 13. När förlorar man sitt personnummer?
 14. Vilket land har världens högsta skatter?
 15. Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

Vad är sink beslut?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”

Vad gäller vid sink?

Reglerna skiljer sig mot en helt vanlig anställning. Om den utlandsbosatta ska vistas här kortare tid än 6 månader blir det specifika regler. Men om den utlandsbosatta stannar längre tid än 6 månader beskattas denne som vilken anställd som helst.

Vad innebär sink beslut vid beräkning av anställdes preliminärskatt och när kan den tillämpas?

För att den som betalar ut din ersättning (till exempel lön eller pension) ska få göra skatteavdrag enligt SINK krävs bland annat att det finns ett beslut om SINK. Saknas ett sådant beslut, ska den som betalar ut ersättningen i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt.

Om Skatteverket har fattat beslut om att du ska beskattas enligt SINK för en eller flera perioder där din utbetalare redan har betalat ut ersättningen kan skatteavdraget för preliminär skatt vara större än SINK-skatten. I så fall kan du begära att den för mycket betalda skatten betalas tillbaka till dig. Observera att Skatteverket kan behandla din begäran om att få tillbaka skatt först efter det att utbetalaren har skickat in uppgifter angående din ersättning i arbetsgivardeklarationen.

Hur beräknas sink?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vem ansöker om SINK?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”

Hur länge gäller sink?

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Vem är skattskyldig enligt SINK?

Fråga 1

Enligt förutsättningarna i ärendet kommer A efter flytten att vara begränsat skattskyldig i Sverige och han kommer att ha sin hemvist i Italien. Enligt skatteavtalet är det hemviststaten som har beskattningsrätt för bl.a. pensioner på grund av enskild tjänst. Även Sverige kan dock ha rätt att beskatta pensionen om utbetalningarna anses ha grund i en pensionsförsäkring meddelad i Sverige. Frågan är vad som gäller för inkomster som betalas ut genom en direktpension när pensionslöftet som i förevarande fall har tryggats genom en kapitalförsäkring.

Måste man ansöka om SINK varje år?

Om du flyttat från Sverige till Danmark antas du vara obegränsat skattskyldig i Sverige i fem år från att du flyttat. Det betyder bl a att du ska göra en svensk inkomstdeklaration varje år. Om du uppfyller vissa krav kan du dock begära att bli begränsat skattskyldig redan tidigare. Som begränsat skattskyldig beskattas din lön, pension mm med SINK-skatt. SINK-skatten är 25%. 

Vad är 183 dagars regeln?

Vad gäller då för fysiska personer som arbetar i Sverige men är bosatta utomlands? Den som inte är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige är begränsat skattskyldig. Att en person är begränsat skattskyldig innebär att personen endast är skattskyldig för vissa i inkomstskattelagen särskilt uppräknade inkomster. Inkomster från anställning från verksamhet i Sverige är en sådan inkomst.

Beskattning ska ske enligt lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), men den skattskyldige kan välja att istället beskattas enligt inkomstskattelagen. Vid beskattning enligt SINK tas det ut en definitiv källskatt om 25 procent. Vilka inkomster som ska beskattas regleras i 5 § SINK och bestämmelsen är uttömmande. Enligt 6 § SINK är resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut samt logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige undantagen från beskattning.

Vad innebär 72 dagars regeln?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Hur länge kan man jobba i Sverige utan att betala skatt?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Vad är sink?

För att den som betalar ut din ersättning (till exempel lön eller pension) ska få göra skatteavdrag enligt SINK krävs bland annat att det finns ett beslut om SINK. Saknas ett sådant beslut, ska den som betalar ut ersättningen i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt.

Om Skatteverket har fattat beslut om att du ska beskattas enligt SINK för en eller flera perioder där din utbetalare redan har betalat ut ersättningen kan skatteavdraget för preliminär skatt vara större än SINK-skatten. I så fall kan du begära att den för mycket betalda skatten betalas tillbaka till dig. Observera att Skatteverket kan behandla din begäran om att få tillbaka skatt först efter det att utbetalaren har skickat in uppgifter angående din ersättning i arbetsgivardeklarationen.

När förlorar man sitt personnummer?

Du använder ditt personnummer i kontakt med myndigheter och privata företag eftersom det numret är din identitetsbeteckning i Sverige.

Skatteverket har uppdrag från regeringen att tillhandahålla aktuella och korrekta uppgifter om de som bor i Sverige så att andra myndigheter har underlag för planering och beslut. Det sker genom att folkbokföringen aviserar ut uppgifter om dig till andra myndigheter. De får rätt uppgifter om dig när det sker förändringar i folkbokföringen, till exempel om din adress när du anmäler flyttning. Privata företag kan få sina kundregister uppdaterade via Statens personadressregister (SPAR).

Vilket land har världens högsta skatter?

Med anledning av det har vi sammanställt 100 fakta om skatter.

2. År 2020 deklarerade 8 093 000 personer en inkomstdeklaration som privatperson eller enskild näringsidkare.

3. 788 000 deklarationer lämnades år 2020 in för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag.

8. Lägst skattetryck i OECD har Mexiko med 16,5 procent av BNP.

9. Högst skattetryck i OECD har Danmark med 46,3 procent av BNP

10. En medelinkomsttagare betalar cirka 58 procent i marginalskatt på nästa intjänade hundralapp, när även konsumtionsskatter räknas in.

Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

FRÅGA: Hej! Jag har hittat er websida eftersom jag håller på att “städa”mitt svenska konto på Swedbank. Jag är svensk men har bott utomlands i mer än 5 år (jag är inte folkbokförd i Sverige). Troligtvis kommer jag inte att flytta tillbaks till Sverige på rätt så många år till. Dock vill jag gärna ha kvar mitt konto. Mina frågor:

1) Min bank sade till mig när jag flyttade ifrån Sverige att ett ISK inte hjälper mig när jag inte har inkomst i Sverige men att det kostar mig mer. Stämmer det? Min fråga er om jag ska flytta alla mina fonder till ISK eller utanför ISK. Vad är bättre i mitt läge?