:

Hur mycket är skatten på tobak?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatten på tobak?
 2. Hur mycket höjs tobaksskatten 2023?
 3. Hur hög är skatten på snus?
 4. Vem ska betala tobaksskatt?
 5. Hur mycket tjänar tobaksbolagen?
 6. Hur mycket moms är det på tobak?
 7. Hur mycket dyrare blir cigaretter 2023?
 8. Hur mycket tobak får man ta in i Sverige från EU?
 9. Hur mycket tjänar staten på tobak?
 10. Hur mycket kostar snus 2023?
 11. Varför finns tobaksskatt?
 12. Får man sälja tobak privat?
 13. Hur mycket kostar tobak tillstånd?
 14. Hur mycket kostar tobak i Sverige?
 15. Vad kostar ett kilo tobak?

Hur mycket är skatten på tobak?

I Sverige tas skatten ut per styck för cigaretter, cigariller och cigarrer medan den för andra tobaksvaror tas ut med ett belopp per kilo.

2015 höjdes punktskatten på tobak i samtliga varuslag. Hela tobaksblad är dock fortfarande obeskattade.

Från 2020-01-01[2] är skatten 1,60 kr per cigarett, plus 1 procent av detaljhandelspriset. För cigarrer/cigariller uppgår skatten till 1,41 kr per styck och för röktobak/råtobak 1957 kr/kg. För snus är skatten 459 kr/kg, och för tuggtobak 506 kr/kg.

Hur mycket höjs tobaksskatten 2023?

 • Snusskatt - hur påverkar tobaksskatten snuset?
 • Sammanfattning av tobaksskatt
 • Vad är tobaksskatt?
 • Varför beskattas tobak?
 • Vilka produkter påverkas av tobaksskatt?
 • Hur beräknas tobaksskatt?
 • Hur beskattas snus?
 • Vad gäller för tobaksfria nikotinpåsar?
 • Vilken skatt gäller för hemgjort snus?
 • Vad för effekt har skatt på snus?
 • Tobaksskatt är en punktskatt som syftar till att ge staten inkomst och styra konsumtion
 • Skattesatserna definieras utifrån varans potentiella samhällsskada
 • Det ingår ett tillägg på 1% av priset i detaljhandeln

Tobaksskatt i Sverige är en så kallad punktskatt, vilket är en extra skatt på varugrupper som exempelvis; alkohol eller tobak. Det innebär ett påslag som betalas per styck eller per kilo av en tobaksvara. Den svenska punktskatten gäller när produkterna importeras till Sverige eller produceras i Sverige.

Hur hög är skatten på snus?

EU lägger sig inte i priset på snus i Sverige. Det beskedet gav EU:kommissionens talesperson Daniel Ferry idag efter uppgifterna om chockhöjda priser på snus i svenska medier i helgen, rapporterar Ekot. 

– Sverige har ett undantag för försäljning av snus och berörs därför inte av förslaget om höjd skatt på tobak. Och Sverige bestämmer själv om hur hög skatten ska vara, sa EU-kommissionens talesperson Daniel Ferry idag.

Vem ska betala tobaksskatt?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur mycket tjänar tobaksbolagen?

Att framställa tobak innebär att både klimatet, industriarbetare och barn påverkas negativt. Du kan göra positiv skillnad genom att aktivt ta avstånd från tobak.

“Barn som arbetar på tobaksodlingar har sällan möjlighet att få gå ut grundskolan, och riskerar därför att behöva fortsätta arbeta på odlingen när de är äldre.”

Hur mycket moms är det på tobak?

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. Skattesatsen för moms på tobaks- och nikotinfritt snus uppgår därför till 25 procent, enligt Skatteverket. Myndigheten har också meddelat att tillämpningen kommer att avse redovisningsperioder efter den 1 juli 2019.

Skatteverket har den 28 maj 2019 publicerat ett ställningstagande om att snus som varken innehåller tobak eller nikotin inte anses utgöra livsmedel. För dessa produkter gäller därför att moms ska tas ut med 25 procent (och inte med den reducerade skattesatsen om tolv procent som gäller för livsmedel).

Hur mycket dyrare blir cigaretter 2023?

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt. Punktskatter ger staten inkomster, men används också för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

Tobaksskatten följer konsumentprisindex och omräknas varje år. Skatten för 2021 kommer att framgå i en förordning i november i år och beräknas ge statskassan 12,62 miljarder kronor 2021. Från 1 juli 2021 föreslås även att det införs en skatt på tobak som idag inte beskattas (övrig tobak) och att den ska vara samma som för röktobak.

Hur mycket tobak får man ta in i Sverige från EU?

Hur mycket vin, sprit, öl och cigaretter får jag ta in i Sverige utan att betraktas som en smugglare? En klassisk fråga, som har flera svar. Det beror på om du reser från ett land i eller utanför EU.

Hur mycket tjänar staten på tobak?

– handeln med obeskattade cigaretter har ökat med 25 procent sedan förra året

I HUI Research årliga studie om illegal handel med cigaretter har andelen obeskattade cigaretter ökat med 25 procent på ett år. Den utgör nu 14,5 procent av marknaden vilket motsvarar mellan 1,4 och 1,8 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter.

Hur mycket kostar snus 2023?

Tobaksskatten är en extra skatt som tillämpas på samtliga produkter som innehåller tobak. Extraskatten har även ett annat namn, nämligen punktskatt, vilket innebär ett påslag som betalas per styck eller kilo av en tobaksvara. Vidare tillämpas den svenska punktskatten på alla tobaksprodukter som importeras till eller produceras i Sverige.

Förslaget som framfördes under hösten 2022, slogs igenom under januari 2023. Det innebär en ökning från 468 kronor, till dagens 508 kronor per kilo snus.

Varför finns tobaksskatt?

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt. Punktskatter ger staten inkomster, men används också för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning.

Tobaksskatten följer konsumentprisindex och omräknas varje år. Skatten för 2021 kommer att framgå i en förordning i november i år och beräknas ge statskassan 12,62 miljarder kronor 2021. Från 1 juli 2021 föreslås även att det införs en skatt på tobak som idag inte beskattas (övrig tobak) och att den ska vara samma som för röktobak.

Får man sälja tobak privat?

Du kan läsa hela lagen på riksdagens hemsida: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du får inte ha några affischer eller annan marknadsföring som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten. Det kan exempelvis vara att du har flera kommersiella meddelanden för tobaksprodukter, att de kommersiella meddelandena till sin storlek är påträngande eller att de lyses upp.

Tänk även på att enbart att visa upp tobaksprodukter är en marknadsföringsåtgärd. Du får ha tobaksprodukterna synliga för konsumenten, men att exempelvis ha flera tobaksprodukter av samma varumärke bredvid varandra, utplacerade på flera ställen i din butik eller att förvaringsskåpen (exempelvis snuskyl och tobaksskåp) är upplysta kan vara påträngande och uppsökande marknadsföring.

Om du har kommersiella meddelanden ska de begränsas till relevanta fakta om varan och dess egenskaper. De ska också vara presenterade i en så saklig form som möjligt. Bildmässigt bör kommersiella meddelanden bara avbilda enstaka varor och/eller deras förpackning, på en neutral bakgrund.

Hur mycket kostar tobak tillstånd?

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker, behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att hämta in uppgifter om dig från bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott, så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Hur mycket kostar tobak i Sverige?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad kostar ett kilo tobak?

Formen för beskattning av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak är den samma i hela EU. I direktivet från EU regleras: 

1.  Vilka produkter som ska beskattas 2.  Hur skatten ska vara uppbyggd 3.  Miniminivån för hur stor skatten ska vara

Skatten på cigaretter, cigariller och cigarrer baseras på antal, det vill säga per styck.   För att få fram skatten på cigaretter 2017 lägger man först på 1,52 kr per styck, plus 1% av priset i butik. För cigariller och cigarrer är skatten 1,34 kronor per styck.