:

Kan man se sina gamla deklarationer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se sina gamla deklarationer?
 2. Var kan jag se mina deklarationer?
 3. Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?
 4. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 5. Får man deklarationen i pappersform?
 6. Hur får man fram kontrolluppgift från Skatteverket?
 7. Hur noga kollar Skatteverket min deklaration?
 8. Måste man spara gamla räkningar?
 9. Måste man deklarera om man inte har någon inkomst?
 10. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 11. Hur gör Skatteverket kontroller?
 12. Har inte fått någon deklaration?
 13. Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?
 14. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 15. Hur länge ska man spara betalda räkningar som privatperson?

Kan man se sina gamla deklarationer?

 • När kommer min deklaration?
 • Jag har inte fått min inkomstdeklaration. Vad ska jag göra?
 • Var kan jag få tag på min deklaration som pdf?
 • Hur får jag en utskrift av mina deklarationsuppgifter, bilagor, skatteuträkning och kvittens?
 • Hur får jag en pappersdeklaration?
 • Jag behöver anstånd med att lämna deklarationen, hur gör jag?
 • Hur gör jag om det saknas eller finns en felaktig uppgift i min deklaration?
 • Jag har inte fått någon uppgift om min inkomst från min arbetsgivare eller pensionsutbetalare. Vad gör jag?
 • Vad innebär en schablonintäkt?
 • Jag har skaffat en digital brevlåda, hur deklarerar jag?
 • Kan jag deklarera digitalt från utlandet?
 • Varför kan jag inte deklarera i e-tjänsten med min e-legitimation?
 • Varför har jag inte fått några koder?
 • Mina koder fungerar inte att deklarera med, vad ska jag göra?
 • Kan jag låta någon annan lämna digital inkomstdeklaration åt mig?
 • Ska mitt barn lämna in en deklaration?
 • Vem ska skriva under deklarationen för barn under 18 år och hur lämnar man in den?
 • Hur gör jag om jag har fått uppmaning att redovisa försäljning av en fastighet i år, fast jag redovisade försäljningen förra året?  
 • Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket?
 • Kan jag göra ändringar i min deklaration efter att jag lämnat in den?
 • Jag har fått ett meddelande om ändrade uppgifter från Skatteverket, behöver jag göra någonting?

Var kan jag se mina deklarationer?

För att logga in på Skatteverkets tjänster måste du använda en elektronisk legitimation.

Den elektroniska identifieringen gör att du kan komma in på Internet på ett säkert sätt och komma åt de elektroniska tjänsterna som erbjuds av skattekontoret, bland annat underteckna och skicka din skattedeklaration.

För att få en elektronisk id måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått den ålder som utfärdare av elektroniska id anger på sin respektive webbplats.

De typer av elektronisk identifiering som du kan använda för att logga in på Mina Sidor är:

Hur länge sparas deklarationer hos Skatteverket?

I bolaget har du möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Får man deklarationen i pappersform?

Över 5.7 miljoner svenskar får sin deklaration i Kivra. Och det är inte så konstigt. Inga papper att hålla reda på, du vet var du har den och kommer åt den dygnet runt, var som helst.

Hur får man fram kontrolluppgift från Skatteverket?

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du läsa in uppgifter genom att antingen ladda upp en fil eller registrera uppgifterna direkt i e-tjänsten.

E-tjänsten öppnar i april för aktuellt inkomstår så du kan lämna uppgifterna löpande under året.

Hur noga kollar Skatteverket min deklaration?

Att deklarera digitalt ger flera fördelar. E-tjänsterna summerar ihop de belopp som fylls i och skatten räknas ut automatiskt. Dessutom kan man då få tillbaka pengar redan före midsommar.

– Ett av de vanligaste felen är att man inte använder vår e-tjänst, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Måste man spara gamla räkningar?

Allt som du använder som underlag när du deklarerar måste du spara i sex år.

Hur länge behöver vi egentligen spara kvitton och fakturor? Och varför är det så viktigt att spara vissa papper? Här får du svaren.

Måste man deklarera om man inte har någon inkomst?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Hur gör Skatteverket kontroller?

Majoriteten av de som bor i Sverige är folkbokförda på rätt adress och har korrekta uppgifter om identitet och familjerelationer i folkbokföringsregistret. De allra flesta har inga skäl till att vilja ha fel uppgifter i registret.

I vårt arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringsregistret ligger fokus på att kontrollera handlingar och uppgifter vid registreringen. Därutöver gör Skatteverket även kontroller för att upptäcka, utreda och rätta till fel.

Ibland får vi signaler från andra aktörer, exempelvis myndigheter, att det kan finnas felaktiga uppgifter i registret. Skatteverket har möjlighet att göra folkbokföringskontroller utifrån vår egen och andras information.

Har inte fått någon deklaration?

Har du inte fått deklarationen i din digitala brevlåda? Det kan bero på:

• Du skaffade digital brevlåda efter den 1 mars. Då får du din deklaration digitalt först nästa år. Det här året får du i stället deklarationen på papper.

Vad händer om jag skriver fel i deklarationen?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Hur länge ska man spara betalda räkningar som privatperson?

I den här artikeln svara vi på frågorna: Vad är en bokföringshandling? Hur länge måste den sparas? I vilket format ska den sparas?

Nu kan du slänga bokföringspärmarna från 2009. Men bör du göra det?