:

Hur mycket skatt betalar ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar ett aktiebolag?
 2. Hur deklarerar man för ett aktiebolag?
 3. Vilka regler gäller för aktiebolag?
 4. Hur mycket kostar det att ha ett aktiebolag?
 5. När lönar det sig att ha aktiebolag?
 6. Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?
 7. Vilka avdrag kan man göra i aktiebolag?
 8. Vad händer om man inte deklarerar aktiebolag?
 9. Vad är nackdelen med aktiebolag?
 10. Måste man ta ut lön från aktiebolag?
 11. Vad menas med 3 12 regeln?
 12. Vad kostar en lön på 25000?
 13. Vad är bäst lön eller utdelning?
 14. Är BE körkort avdragsgillt?
 15. Hur mycket fika får man köpa på företaget?

Hur mycket skatt betalar ett aktiebolag?

I den här artikeln förklarar Företagarnas jurister mer om begrepp som mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, egenavgift, f-skatt, inkomstskatt, 3:12 och ombudskostnader.

Det finns många begrepp du som företagare behöver känna till. Foto: Shutterstock

Hur deklarerar man för ett aktiebolag?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vilka regler gäller för aktiebolag?

SFS nr: 2005:551 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 2005-06-16 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:343 Övrig text: Rättelseblad 2008:88 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag. Bestämmelserna avser    - bildande av aktiebolag (2 kap.),    - bolagsordning (3 kap.),    - aktierna (4 kap.),    - aktiebok (5 kap.),    - aktiebrev (6 kap.),    - bolagsstämma (7 kap.),    - bolagets ledning (8 kap.),    - revision (9 kap.),    - allmän och särskild granskning (10 kap.),    - ökning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglån, m.m. (11 kap.),    - fondemission (12 kap.),    - nyemission av aktier (13 kap.),    - emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier (14 kap.),    - emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier (15 kap.),    - vissa riktade emissioner m.m. (16 kap.),    - vissa närståendetransaktioner (16 a kap.),    - värdeöverföringar från bolaget (17 kap.),    - vinstutdelning (18 kap.),    - förvärv av egna aktier m.m. (19 kap.),    - minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden (20 kap.),    - lån från bolaget till aktieägare m.fl. (21 kap.),    - inlösen av minoritetsaktier (22 kap.),    - fusion av aktiebolag (23 kap.),    - delning av aktiebolag (24 kap.),    - likvidation och konkurs (25 kap.),    - byte av bolagskategori (26 kap.),    - registrering (27 kap.),    - aktiebolagets företagsnamn (28 kap.),    - skadestånd (29 kap.),    - straff och vite (30 kap.),    - överklagande (31 kap.), och    - aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (32 kap.). Lag (2020:985).

Hur mycket kostar det att ha ett aktiebolag?

De flesta som vill driva egen verksamhet väljer att starta ett aktiebolag. Det är den vanligaste företagsformen av många anledningar, bland annat för att man som aktieägare inte är personligt ansvarig för företagets skulder. Det betyder att du som driver företaget inte behöver ta av dina egna besparingar för att betala tillbaka skulder om aktiebolaget skulle gå i konkurs. 

Med andra ord är det en stor trygghet att driva sin verksamhet i ett aktiebolag. För andra företagsformer ser det annorlunda ut. Om du driver din verksamhet i handelsbolag eller enskild firma är företagets ekonomi nära sammankopplad med din egen privatekonomi. Om du vill läsa mer om fördelar och nackdelar med andra bolagsformer kan du klicka här. 

När lönar det sig att ha aktiebolag?

Då kan enskild firma vara att föredra. Den är lätt att starta och du behöver inte satsa något aktiekapital. Kostnaden för att dra igång stannar vid runt tusen kronor i registreringsavgift. I regel är det enda kravet en godkänd F-skattsedel, vilket kan ta några veckor hos skatteverket.

Fundera på aktiebolag. Om företaget går i konkurs förlorar så slipper ägarna ta hela smällen utan förlorar bara det satsade aktiekapitalet på som lägst 25 000 kronor.

I praktiken är villkoren ofta tuffare. Bankerna kräver ofta personlig borgen av ägaren för att låna pengar ut till nystartade aktiebolag. Företagare som inte följt lagen riskerar också personligt betalningsansvar.

Måste man ta ut lön i ett aktiebolag?

 • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
 • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
 • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.

Vilka avdrag kan man göra i aktiebolag?

De här avdragen gäller främst för dig som har en enskild näringsverksamhet eller ett handels- eller kommandit­bolag. Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad.

Inom några områden (till exempel resor och lokalkostnader) finns det begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag du får göra. Dina privata kostnader får du aldrig göra avdrag för.

Vad händer om man inte deklarerar aktiebolag?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Vad är nackdelen med aktiebolag?

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan användas i verksamheten.

Måste man ta ut lön från aktiebolag?

Du behöver inte ta ut lön ur ditt aktiebolag. Äger du ett aktiebolag och det går med vinst har du möjligheten att få en lågbeskattad aktieutdelning varje år.

Prisförfrågan Beställ

Vad menas med 3 12 regeln?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Vad kostar en lön på 25000?

När du anställer någon, är det inte bara lönen varje månad som företagets din kostnad. Du ska också betala sociala avgifter enligt lag. Denna lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar totalt. Tänk på att kalkylatorn ger en ungefärlig uppgift. Semesterersättning tillkommer.

Vad är bäst lön eller utdelning?

Båda sätten att ta ut ersättning på har sina fördelar, men dina val kommer påverka både din beskattning och din pension, för att nämna några viktiga skillnader. Därför är det viktigt för dig med fåmansbolag att tänka igenom ditt upplägg och veta varför du väljer att göra det ena eller det andra – eller båda i kombination.

Vill du läsa mer om detta? Fyll i din e-postadress här nedan, så skickar vi dig vår guide om hur man kan lägga upp sin strategi kring lön och utdelning.

Är BE körkort avdragsgillt?

Skrivelsen tar upp olika frågor som berör skattekonsekvenserna av att arbetsgivaren bekostar utbildning för sina anställda respektive anställdas rätt till avdrag för egna utgifter för utbildning.

Hur mycket fika får man köpa på företaget?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag.