:

Hur skriver man en fullmakt för bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man en fullmakt för bouppteckning?
 2. Får anhörig göra bouppteckning?
 3. Vem kan vara ombud vid bouppteckning?
 4. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 5. Kan man skriva en fullmakt själv?
 6. Vad skriver man på fullmakt?
 7. Måste alla vara med på bouppteckning?
 8. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 9. Hur blir man ombud på Skatteverket?
 10. Vad betyder fullmakt vid bouppteckning?
 11. Kan familjemedlem bevittna?
 12. Hur ansöker man om fullmakt?
 13. Hur skriver jag ut en fullmakt?
 14. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 15. Får vem som helst vara med på bouppteckning?

Hur skriver man en fullmakt för bouppteckning?

Efter ett dödsfall är det många moment att ta hand om, både praktiska och juridiska delar. Bland annat ska begravning och den avlidnes ekonomi ordnas tillsammans med upprättande av bouppteckning och förvaltning av dödsboet. Att utfärda en fullmakt för dödsboet kan underlätta för samtliga som berörs av dödsfallet.

Den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo och när  arvskifte genomförs upphör dödsboet. Innan arvskifte kan ske måste vissa uppgifter lösas, vilket vilar på dödsbodelägarna som vanligen är ansvariga för dödsboet.

En utomstående kan också utses med ansvar för att sköta om dödsboet. Via ansökan kan en boutredningsman eller skiftesman  förvalta dödsboet. Den avlidne kan dessutom i testamente utsett en testamentsexekutor.

Får anhörig göra bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Vem kan vara ombud vid bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Kan man skriva en fullmakt själv?

Om du söker fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt så har vi färdiga gratis-mallar även för det här på Ekonomifokus. Du hittar dom i vår artikel Fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt🔗

Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

Fullmakts-mallar + hjälp att fylla i de korrektPå Juridiskadokument.nu hittar du de flesta olika typerna av fullmaktsmallar för några hundralappar och då ingår hjälp att fylla i dom korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få fullmakten juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

 • Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 • Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
 • Vad skriver man på fullmakt?

  Om du söker fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt så har vi färdiga gratis-mallar även för det här på Ekonomifokus. Du hittar dom i vår artikel Fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt🔗

  Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

  Fullmakts-mallar + hjälp att fylla i de korrektPå Juridiskadokument.nu hittar du de flesta olika typerna av fullmaktsmallar för några hundralappar och då ingår hjälp att fylla i dom korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få fullmakten juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

 • Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 • Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
 • Måste alla vara med på bouppteckning?

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

  En registrerad bouppteckning har följande funktion:

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Hur blir man ombud på Skatteverket?

  Använd tjänsten Hjälp att välja behörighet när du vill få hjälp med att välja vilken typ av behörighet ombudet ska ha. Du behöver inte logga in.

  Vad betyder fullmakt vid bouppteckning?

  En fullmakt är ett slags avtal som ger en person (fullmaktshavaren) rätt att företräda någon annan (fullmaktsgivaren). Fullmakter kommer oftast till användning när du som är fullmaktsgivare inte kan närvara fysiskt för en viss rättshandling, exempelvis för att medverka vid en bouppteckning.

  Kan familjemedlem bevittna?

  Bevittning av samboavtal är inte ett formkrav men kan vara bra ut bevissynpunkt. Det finns inte heller några formkrav gällande vem som kan vara vittnen. Vi rekommenderar dock alltid att man väljer vittnen som inte är släkt med någon av parterna för att undvika situationer där en familjemedlem ska behöva vittna.

  Skriv Samboavtal

  Hur ansöker man om fullmakt?

  Om du har uppehållskort på grund av anknytning till en familjemedlem som är EU/EES-medborgare och vill fortsätta bo i Sverige ska du i stället ansöka om permanent uppehållskort.

  Hur skriver jag ut en fullmakt?

  Om du söker fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt så har vi färdiga gratis-mallar även för det här på Ekonomifokus. Du hittar dom i vår artikel Fullmakt för köp/sälj av fastighet eller bostadsrätt🔗

  Disclaimer: vi tar inget ansvar för de kostnadsfria juridiska mallar och avtal som publiceras. Använd dokumenten på eget ansvar.

  Fullmakts-mallar + hjälp att fylla i de korrektPå Juridiskadokument.nu hittar du de flesta olika typerna av fullmaktsmallar för några hundralappar och då ingår hjälp att fylla i dom korrekt. Det kan vara värt några hundringar att få fullmakten juridiskt korrekt så att du slipper problem i efterhand.

 • Fullmaktsgivare – Det här är personen som ger en fullmakt till en annan person. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman.
 • Fullmaktstagare – Det här är personen som får fullmakten utställd i sitt namn. Med fullmakten har denna person rätt att göra vissa saker och fatta vissa beslut för den som är fullmaktsgivare. Fullmaktstagare kan också kallas för ombud.
 • Får familjemedlem bevittna fullmakt?

  Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle förlora din beslutsförmåga? Det kan kännas tungt att tänka på, men det är samtidigt något som du behöver ta ställning till medan du fortfarande har hälsan i behåll. Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att rätt person får förtroendet att hjälpa dig om behovet skulle uppstå.

  En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Det är ett juridiskt dokument som ger lagstadgad rätt för en privatperson (fullmaktshavaren) att företräda dig (fullmaktsgivaren) om du inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Det kan behövas om du skulle drabbas av en psykisk störning, skada, sjukdom eller ett annat försvagat hälsotillstånd. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak har förlorat sin beslutsförmåga.

  Får vem som helst vara med på bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.