:

Vad är oss rapport?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är oss rapport?
 2. När ska oss rapporteras?
 3. Vad innebär oss?
 4. Hur bokför man oss?
 5. Vad betyder import oss?
 6. När ska man lämna in periodisk sammanställning?
 7. Hur ofta ska jag redovisa moms?
 8. Vilka tjänster har 6 moms?
 9. Vad är oss deklaration?
 10. Kan man göra bokföring själv?
 11. Vem ska betalar tull vid import?
 12. Måste man betala tull om man beställer från USA?
 13. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 14. Vad rapporteras i periodisk sammanställning?
 15. Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?

Vad är oss rapport?

Sedan den första Januari 2015 behöver du som säljer och fakturerar digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder registrera momsen för tjänsten i det land köparen bor. One Stop Shop (OSS) är en e-tjänst som Skatteverket skapat för att underlätta för dig som företagare när du ska redovisa den utländska momsen. Viktigt att komma ihåg är att det är du som säljare som ansvarar att momsen redovisas. Mer information hittar på du Skatteverkets hemsida. 

Om du vill lära dig vad som gäller när du säljer varor till utlandet kan du läsa vår artikel Sälja till utlandet. 

OSS gäller för dig som säljer elektroniska tjänster, telekommunikation, sändningstjänster och mobilappar till privatpersoner i andra EU-länder. Dock använder du inte OSS om du säljer via en handelsplats på Internet, till exempel Apples Appstore eller Google Play. 

När ska oss rapporteras?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och så kallade elektroniska marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Till och med den 30 juni 2021 gäller att den som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder ska fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passeras. Varje EU-land har en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats måste säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Vad innebär oss?

Sedan den första Januari 2015 behöver du som säljer och fakturerar digitala tjänster till privatpersoner i andra EU-länder registrera momsen för tjänsten i det land köparen bor. One Stop Shop (OSS) är en e-tjänst som Skatteverket skapat för att underlätta för dig som företagare när du ska redovisa den utländska momsen. Viktigt att komma ihåg är att det är du som säljare som ansvarar att momsen redovisas. Mer information hittar på du Skatteverkets hemsida. 

Om du vill lära dig vad som gäller när du säljer varor till utlandet kan du läsa vår artikel Sälja till utlandet. 

OSS gäller för dig som säljer elektroniska tjänster, telekommunikation, sändningstjänster och mobilappar till privatpersoner i andra EU-länder. Dock använder du inte OSS om du säljer via en handelsplats på Internet, till exempel Apples Appstore eller Google Play. 

Hur bokför man oss?

Fyra filmer för dig som har ett företag och säljer till privatpersoner inom EU. Du får veta hur du ska göra om du säljer via din egen webbplats eller på en digital marknadsplats. Du får också veta var du redovisar och betalar moms och vilka regler som gäller. Vi visar dig även hur du registrerar ditt företag och deklarerar i e-tjänsten One Stop Shop (OSS).

Fyra filmer för dig som har ett företag och säljer till privatpersoner inom EU. Du får veta hur du ska göra om du säljer via din egen webbplats eller på en digital marknadsplats. Du får också veta var du redovisar och betalar moms och vilka regler som gäller. Vi visar dig även hur du registrerar ditt företag och deklarerar i e-tjänsten One Stop Shop (OSS).

Du får veta hur du ska göra med momsen när ditt företag säljer till privatpersoner inom EU. Filmen är ca 37 minuter.

Vad betyder import oss?

Sedan den 1 juli 2021 kan e-handelsplattformar debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. Det innebär att importdeklarationen för normalförfarande (DNU/DNK) i TDS har anpassats för deklarationer där det finns en registrerad e‑handelsplattform (IOSS).

Det har även införts en ny dokumentkod, 3IOS, som ska anges i bilagda handlingar och ha e-handelsplattformens registreringsnummer som identitet. Registreringsnumret valideras mot EU-kommissionens databas för IOSS-registreringar. Om registreringsnumret inte finns eller inte är giltigt, kommer deklarationen att avvisas med en ny svarskod 665: "Identiteten till dokumentkod 3IOS är inte giltig".

Dokumentkod 3IOS ska finnas på varje varupost och vara samma i hela deklarationen. Om dokumentkoden är angiven i deklarationen, men saknas på någon varupost eller inte är samma i hela deklarationen, kommer ärendet att avvisas med den nya svarskoden 470: "Dokumentkod 3IOS ska ha samma identitet i hela deklarationen och finnas på alla varuposter med Ff2-kod (37:2) C07".

När ska man lämna in periodisk sammanställning?

Utöver e-tjänsten Filöverföring kan du lämna den periodiska sammanställningen via e-tjänsten Periodisk sammanställning eller på blankett SKV 5740. Behöver du redovisa överföring av varor till avropslager i andra EU-länder på papper använder du blankett SKV 5739.

 • Beställ blanketten Periodisk sammanställning (SKV 5740) till din brevlåda
 • Redovisning av avropslager – Periodisk sammanställning (SKV 5739)

Väljer du att lämna den periodiska sammanställningen via filöverföring behöver du tänka på att:

 • uppgifterna ska lämnas med Skatteverkets e-tjänst Filöverföring
 • uppgifterna måste lämnas i det format som anges i den här beskrivningen
 • den som lämnar uppgifterna behöver legitimera sig med e-legitimation.

Hur ofta ska jag redovisa moms?

Hur ofta ska man egentligen redovisa moms om man driver sin verksamhet som enskild firma? Som enskild firma har man lite större valfrihet gällande redovisningen av moms än vad man har som exempelvis ett aktiebolag. Man ska emellertid vara medveten om att den egna omsättningen i allra högsta grad styr denna frihet.

Omsätter man under en miljon kronor så kan man välja att redovisa sin moms en gång per år eller kvartalsvis. Om man däremot omsätter över en miljon kronor så ska momsen redovisas varje kvartal - eller månadsvis; om det handlar om en omsättning under 40 miljoner kronor. Omsätter man som enskild firma över 40 miljoner kronor så måste man rapportera momsen varje månad.

Vilka tjänster har 6 moms?

Moms är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

Mervärdesskatt, eller i dagligt tal moms, är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras. Vanligast är 25 procent.

Vad är oss deklaration?

Bedriver du B2C e-handelsförsäljning med ett annat EU-land, du har väl inte missat de nya momsreglerna som träde ikraft den 1 juli 2021?

Från och med den 1 juli 2021 trädde nya momsregler i kraft rörande försäljning till konsumenter i ett annat EU-land. De nya reglerna innebär att om ett företag har en total försäljning som överstiger 99 680 SEK/år till privatpersoner i ett annat EU-land måste köparlandets moms debiteras på försäljningen. Observera att de 99 680 kr avser den totala försäljningen till samtliga EU-länder.

Kan man göra bokföring själv?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vem ska betalar tull vid import?

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat.

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att ingen tull överhuvudtaget uppbärs för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Årliga begränsningar av importmängderna kan gälla för dessa förmåner. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Måste man betala tull om man beställer från USA?

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Skatteverket tar hårdare tag mot försenade deklarationer med hjälp av höjda avgifter, Karin Berggren på Företagarnas juridiska rådgivning har tipsen på hur du undviker avgiftsfällan.

Om oturen är framme kan Skatteverket ta ut en så kallad förseningsavgift. Det gäller om du inte har korrekta uppgifter, eller inte i tid kan lämna in skattedeklaration, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning (redovisning av vad du sålt till momsregistrerade köpare i andra EU-länder). Det kan även bli förseningsavgift om uppgifterna i deklarationen inte kan läggas till grund för beskattningen.

Vad rapporteras i periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?

En del av kunderna får sina återbäringar senare under dagen och nödvändigtvis inte genast på morgonen.

Fick du inte alls någon skatteåterbäring? Läs anvisningen: Varför fick jag inte skatteåterbäring?