:

Hur många procent är fastighetsskatten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många procent är fastighetsskatten?
  2. Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?
  3. Hur räknar man ut fastighetsskatt?
  4. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
  5. Hur mycket är fastighetsskatten 2023?
  6. Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?
  7. Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?
  8. Är fastighetsskatten på väg tillbaka?
  9. När tog fastighetsskatten bort?

Hur många procent är fastighetsskatten?

Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder.

Sedan den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift .

Statlig fastighetsskatt betalas dock fortfarande för obebyggd tomtmark och för bostadsbyggnader som är under byggnation.

LÄS MER: Stora guiden till att köpa villa eller lägenhet 2018

Hur mycket betalar man i fastighetsskatt per år?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Hur räknar man ut fastighetsskatt?

För bostäder ska du man betala antingen en statlig fastighetsskatt eller en kommunal fastighetsavgift. Vilket du ska betala beror på vad det är för typ av bostad och om den är färdigbyggd eller håller på att byggas.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Sist i artikeln finns ett avsnitt om ett utredningsförslag om slopande av taxeringsvärden samt ändrade nivåer för fastighetsavgift alternativt förenklade regler för fastighetstaxering.

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats ­beror på vilket slags fastighet det är. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp (se mer om detta längre fram).

Hur mycket är fastighetsskatten 2023?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder.

Sedan den 1 januari inkomståret 2008 är det kommunal fastighetsavgift på bostäder som gäller i stället för statlig fastighetsskatt. Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har en kommunal fastighetsavgift .

Statlig fastighetsskatt betalas dock fortfarande för obebyggd tomtmark och för bostadsbyggnader som är under byggnation.

LÄS MER: Stora guiden till att köpa villa eller lägenhet 2018

Vad är det för skillnad på fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Är fastighetsskatten på väg tillbaka?

Fastighetsskatten utgör en procentuell andel av fastighetens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet bestäms enligt de beräkningsgrunder i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen som tillämpats föregående år.

När tog fastighetsskatten bort?

Dags att återinföra en fastighetsskatt baserad på marknadsvärden. Dagens modell med kommunal fastighetsavgift gynnar enbart höginkomsttagare. Det menar Åsa Hansson, skatteekonom och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

I rapporten ”En rättvis och effektiv fastighetskatt” gjord för Fores har Åsa Hansson tittat närmare på effekterna av reformen 2008 då fastighetsskatten togs bort och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Perioden hon undersökt är 1995 till 2016.