:

Var beställer man en personalliggare?

Innehållsförteckning:

 1. Var beställer man en personalliggare?
 2. Hur skaffar man personalliggare?
 3. Var går gränsen för personalliggare?
 4. Vem ska skriva in sig i personalliggaren?
 5. Vad händer om man inte har personalliggare?
 6. När måste man ha e liggare?
 7. Får arbetsgivare kolla personalliggare?
 8. När behövs inte personalliggare?
 9. Vilka företag måste ha personalliggare?
 10. Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?
 11. När behöver man inte ha personalliggare?
 12. Kan chef neka bisyssla?
 13. Hur mycket får man tjäna på en bisyssla?
 14. Får chefen prata om anställda?
 15. Kan chefen neka bisyssla?

Var beställer man en personalliggare?

Hur skaffar man Skatteverkets personalliggare?

Om du skulle behöva en personalliggare kan du beställa en i vår e-tjänst Beställ blanketter. Under "Välj område" väljer du alternativet Personalliggare.

Hur skaffar man personalliggare?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Var går gränsen för personalliggare?

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på alla byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp.

Byggherrens skyldigheter• Anmäla byggstart till Skatteverket• Skaffa utrustning som gör det möjligt att föra elektronisk liggare

Vem ska skriva in sig i personalliggaren?

I personalliggaren ska du anteckna de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag ska du alltså anteckna. Exempel på oavlönad personal är praktikanter eller släktingar som hjälper till gratis. Elever från gymnasiet och högre/efterföljande utbildningar ska antecknas men inte praoelever från grundskolan.

Du behöver inte anteckna en servicetekniker från ett annat företag som är verksam i det företagets näringsverksamhet och som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Vad händer om man inte har personalliggare?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

När måste man ha e liggare?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Positioneringsteknik kan användas exempelvis för att ge underlag till skatteredovisning, det kan handla om körjournaler från bilar eller byggnadsarbetare som loggar in i personalliggare.

– En annan populär sak på senare tid är någon sorts pennor i hemtjänsten, där man bockar av att man varit hemma hos en vårdtagare. Så att arbetsgivaren kan se hur långt tid man var där, säger Susanna Kjällström.

Hon konstaterar att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal måste förhandla innan de inför tekniken, enligt MBL:s skrivningar om att förhandla viktigare förändringar.

När behövs inte personalliggare?

Publicerad 2018-10-02 / 16:07 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. Som Åkeriföretag kan du dock vara undantagen.

Vilka företag måste ha personalliggare?

Bedriver du verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen eller kanske inom tvätteribranschen? Ja, då måste du enligt lag föra personalliggare. Men då undrar du säkert varför, vem, vad och hur? Det ska vi försöka hjälpa dig att få lite bättre koll på.

Varför ska man föra personalliggare?Svartarbete har i många år utnyttjats i flera branscher, speciellt inom bygg- och restaurangbranschen. Därför infördes kravet på personalliggare med syftet att främst komma åt problemet med svartjobb men också för att bidra till en sundare konkurrens bland branscherna. Sedan lagen om personalliggare infördes har man sett en positiv förändring i många branscher.

Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?

En bisyssla kan beskrivas som något som du som anställd ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte kan hänföras till privatlivet, till exempel annan anställning, men också uppdrag av diverse slag och eget företag.

Du har genom ditt och eventuellt en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och kan vara skyldig att samråda med arbetsgivaren innan du ägnar tid åt en bisyssla. Detta då dina bisysslor kan komma i konflikt med bestämmelserna i kollektivavtal och ditt anställningsavtal. 

När behöver man inte ha personalliggare?

 • vilka näringsidkare som deltar i verksamheten på byggarbetsplatsen,
 • vilka personer som arbetar där och
 • vid vilken tidpunkt de personerna börjat och slutat sitt arbete varje dag.

Skatteverket ska sedan kunna komma ut på oanmäld kontroll och se till att alla som befinner sig i arbete på byggarbetsplatsen också är registrerade i personalliggaren. Därför måste alltid personalliggaren vara tillgänglig för Skatteverket när de eventuellt dyker upp. Syftet är att motverka svartarbete och Sveriges Byggindustrier, BI, är mycket positiva till den nya lagen:

Kan chef neka bisyssla?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Hur mycket får man tjäna på en bisyssla?

För att extraarbete ska räknas som bisyssla krävs följande:

 • man har haft det vid sidan av att du arbetat heltid* varje månad i minst tolv månader före arbetslösheten
 • man tjänat högst 3 060 kronor per vecka i extraarbetet (gäller enbart anställning, har man eget företag - kontakta oss)
 • extraarbetet inte hindrar från att ta andra heltidsarbeten och
 • att man inte utökar bisysslan under arbetslösheten

*Har man förkortat arbetstiden med stöd av 3§ föräldraledighetslagen räknas det ändå som heltid. Detsamma gäller om veckoarbetstiden med högst fem timmar understigit den för yrket normala arbetstiden för heltidsarbete.

 • Ansök om att få bisysslan godkänd samtidigt som du söker a-kassa. 
 • Anställning Skicka in Arbetsgivarintyg. Begär det av arbetsgivaren i Mina sidor.
 • Företag Fyll i formuläret Frågor för företagare i Mina sidor.
 • Får chefen prata om anställda?

  Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Sekretess mellan arbetsgivare och arbetstagare kan variera beroende på arbetsplatsens egna avtal och policys, men det finns vissa områden där tystnadsplikten är lagstadgad. De områdena ska jag redogöra för nedan.

  Kan chefen neka bisyssla?

  En osäker anställning präglas till exempel av låg lön, låg facklig anslutningsgrad och låg anställningstrygghet. I studien har forskarna inte undersökt varför osäkra anställningsförhållanden ökar dödligheten men Theo Bodin kan se flera förklaringar.

  – En osäker anställning kan ge oro och stress. Det kan i sin tur leda till sömnstörningar, psykisk ohälsa och missbruk. Att inte kunna sova och att äta på oregelbundna tider ökar risken för övervikt, diabetes och högt blodtryck. Högt blodtryck kan ge hjärtinfarkt och stroke.