:

Vad händer med aktier vid avknoppning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med aktier vid avknoppning?
 2. Vad menas med avknoppning?
 3. Kan man köpa aktier precis innan utdelning?
 4. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 5. När ska man sälja aktier som går dåligt?
 6. Kan man gå minus noll på aktier?
 7. Hur länge måste man äga en aktie för att få utdelning?
 8. Kan man sälja aktier efter en dag?
 9. När ska man köpa aktier igen?
 10. Hur kommer börsen se ut 2023?
 11. Vad tror vi om börsen 2023?
 12. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 13. Kan man förlora allt på aktier?
 14. Kan man leva på aktier?
 15. När kan man ta utdelning första gången?

Vad händer med aktier vid avknoppning?

Alla aktier i ett aktiebolag måste ha samma kvotvärde men det kan förekomma skillnader beträffande rätt till utdelning och rösträtt på bolagsstämma (4 kap. 2 § ABL). Fram till 1993 kunde det finnas bundna aktier i ett svenskt bolag. Bundna aktier fick inte ägas av utländska personer eller utländska institutioner. Den här sortens begränsningar i ägandet förekommer fortfarande i vissa länder.

Aktier i ett bolag kan ha olika röstvärden. I svenska bolag delas dessa aktier in i A- och B-aktier där A-aktien oftast har ett högre röstvärde än B-aktien. Det förekommer även C- och D-aktier i vissa bolag. Röstvärdet för en svensk aktie får inte vara högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie i bolaget. Det kan finnas större skillnader i röstvärde i bolag som bildats före 1944, då det kom en ny aktiebolagslag. Om ett bolag behöver nytt aktiekapital kan det ske genom en nyemission. Då kan bolaget ge ut aktier med ett lägre röstvärde, så att de tidigare ägarna fortfarande har ett bestämmande inflytande över bolaget.

Finns det preferensaktier i ett bolag har de alltid företräde till utdelning framför bolagets andra aktier (stamaktier). Om företrädesrätten är begränsad på visst sätt talar man om limiterade preferensaktier.

Vad menas med avknoppning?

En anledning som ofta ligger bakom är att frigöra värden i bolaget. En del affärsområden är så utvecklade att de kan stå på egna ben och aktiemarknaden kan värderar bolaget i sin ensamhet. Ibland kan det löna både i innovationskraft och möjlighet att skaffa nya kunder genom att vara ett självständigt bolag.

I tabellen nedan så ser du Moderbolag och de Avknoppade bolagen senaste 10 åren på Stockholmsbörsen. Detta är avknoppningar där Lex ASEA är tillämpligt. Det är emellanåt vanligt bland Investmentbolag delar ut vissa av deras intressebolag till aktieägarna. Här är det inte medräknat denna typen av utdelningar.

Tabellen visar Moderbolaget, samt Avknoppningen och hur stor % av Moderbolaget som knoppades av. Datum då Avknoppningen började handlas.

Kan man köpa aktier precis innan utdelning?

Den här frågan är lite intressant då den tar upp en taktik som du säkert någon gång funderat över: är det värt att köpa innan utdelningssäsongen och sedan sälja efter det att du faktiskt erhållit utdelningen?

Jag är sugen på att gå över som utdelningsjägare istället för att spara i fonder. Jag har förstått att högsäsongen för utdelningar nästan är över… Bör jag vänta med att sätta mina pengar i utdelningsaktier eller är det bara o köra oavsett tidpunkt på året?

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Halvårets kursvinnare är en salig blandning av olika bolag och branscher – vid första anblick verkar det som den enda gemensamma faktorn är att de varit just kursvinnare.

Men om man kikar närmare på bolagen kan man dock se några saker de har gemensamt – de har utvecklat affären och presterat bra under året. Till exempel klädjätten H&M, hårdvarubolaget Hanza och bioteknikbolaget Saniona har visat rejäla uppsving i sina rapporter. Dessutom är drygt hälften av bolagen lönsamma, vilket brukar vara till fördel när det skakar på börsen eftersom det generellt betyder lägre risk och bevisat fungerande affärsmodell.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

Den främsta anledningen till det senaste humörskiftet på börserna var nya inflationssiffror från USA som var värre än förväntat. Det gjorde att räntorna steg och trissade upp förväntningarna på centralbankens åtstramningar än mer. Mindre än en vecka efter inflationssiffrorna, höjde Federal Reserve räntan med 0,75 procentenheter. En så stor räntehöjning har inte Fed gjort sedan 1994 och det kan jämföras med ”vanliga” räntehöjningar som brukar vara 0,25 procentenheter åt gången.

Det enkla och uppenbara svaret här är naturligtvis att varken vi eller någon annan vet vad börsens nästa steg kommer att bli. Den centrala frågan för utsikterna är vad som händer med konjunkturen. I och med de stora och snabba räntehöjningar som pågår och väntas från världens centralbanker under det närmaste året, ökar risken för att konjunkturen så småningom viker ned sig.

Kan man gå minus noll på aktier?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Henrik.

Jag förstår att det känns trist när man tycker att man förlorar pengar, men det finns en förklaring, och det är utdelningsskatten.

Hur länge måste man äga en aktie för att få utdelning?

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Martin, för att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen som är tredje bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie.

Eftersom det dröjer till den tredje bankdagen från handelsdagen innan du är införd som aktieägare måste du äga aktien vid slutet av stämmodagen för att få rätt till utdelning.

Kan man sälja aktier efter en dag?

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Erik Penser Bank erbjuder tryggt sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. Ingen öppningsavgift, årsavgift eller annan fast avgift.

Insättningsgarantin täcker upp till 1 050 000 kronor per kund och institut. Erik Penser Bank erbjuder sparkonto under eget namn samt genom sparprodukten Rocker. Skulle du ha två eller fler konton hos både Erik Penser Bank och Rocker läggs beloppen samman och omfattas av den maximala gränsen på 1 050 000 kronor.

Mangold erbjuder depåkonto för värdepappershandel med hög ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Depåkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Mangolds depåkonto är en värdepappersdepå från vilken du kan köpa och sälja värdepapper. Den fungerar även som ett sparkonto där du får ränta på ditt insatta kapital som du inte köper värdepapper för.

När ska man köpa aktier igen?

Svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att vid aktiehandel övergår äganderätten först efter två handelsdagar. Det betyder att om du köper en aktie blir du inskriven i aktieboken, och därmed registrerad som aktieägare, först efter två dagar. Om du säljer en aktie blir det omvänt scenario, där du blir utskriven ur aktieboken samt får pengarna från försäljningen efter två handelsdagar. Den kurs du har köpt eller sålt dina aktier för kan inte ändras under tiden.

Vi har däremot en service där du får tillgång till preliminärt saldo direkt på affärsdagen för att kunna fortsätta handla med aktier. Detta gör att du slipper vänta på att likviddagen ska infalla och kan fortsätta att köpa och sälja aktier.

Hur kommer börsen se ut 2023?

16 dec 2022

Hur blir börsen 2023? 2022 blev året då vi lade nollräntorna bakom oss – kanske för gott. Tio år av låg inflation och låga räntor tog abrupt slut. Det kom som en överraskning, inte minst för centralbankerna som hastigt fick justera sina prognoser.

Vad tror vi om börsen 2023?

Börsens är en cocktail av bland annat förväntningar, makrodata och framtidstro. De flesta menar att börsen är 6-12 månader före konjunkturen. Har du någon gång funderat över varför ditt bolag handlas ned på börsen trots en stark rapport, eller vice versa? Att börsen ligger före kan definitivt vara en av många förklaringar. Nu när börsen gått starkt (åtminstone de största teknikbolagen) från årsskiftet till och med mitten av augusti är frågan förstås hur börsåret kan spela ut resterande del av 2023.

Svaret på frågan “vart börsen tar vägen 2023” är förstås mycket svår att svara på. Fokus för oss är snarare på att hitta bolag som kan växa och generera god avkastning över tid. Vi kan dock konstatera att det finns fantastiska bolag med affärsmodeller som överlever både inflation och krig. Men det finns också många bolag som andas tunnare luft, och har så gjort sedan invasionen 2022.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Vilket är bästa sättet att spara pengar? Vi kan inte ge dig ett svar – utan 50! Oavsett om du bara behöver lite spartips i vardagen, eller vill skapa en långsiktig plan för ditt sparande, kan den här listan få dig på rätt köl.

Här följer våra bästa spartips 2023, indelade i sex kategorier. Fonder eller sparkonton, bakning eller storkok – vilka sparknep funkar bäst för dig?

 • Bank & Ekonomi
 • Mat & Hem
 • Teknologi, hushåll och fasta kostander
 • Shopping, nöjen och resor
 • Bil- och resekostnader
 • Och så 5 klassiker…

Kan man förlora allt på aktier?

Ifølge analytikeren skylder SAS de statlige eierne seks milliarder svenske kroner i såkalt hybridgjeld, pluss tre milliarder i andre lån.

Nylig la SAS frem en skisse over hva selskapet trenger av hjelp. Gjelden skal kuttes ved at 20 milliarder svenske kroner omgjøres fra gjeld til aksjer, mens 9,5 milliarder skal hentes inn i ny kapital.

SAS hadde en rentebærende gjeld på 40,5 milliarder kroner ved utløpet av siste kvartal, har selskapet opplyst.

Kan man leva på aktier?

Fyll i kalkylatorn nedan och ange hur stor summa du vill kunna ta ut från ditt sparade kapital per månad. Ange även förväntad genomsnittlig avkastning på resterande kapital. Därmed visas hur stor summa du behöver ha för att kunna leva på avkastningen.

När kan man ta utdelning första gången?

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go.

Vi kommer framför allt att prata om aktieutdelning i små, ägarledda aktiebolag, även om de flesta principer gäller alla aktiebolag.