:

Kan man byta för och efternamn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta för och efternamn?
 2. Hur mycket kostar det att byta för och efternamn?
 3. När är det gratis att byta efternamn?
 4. Vad krävs för att byta efternamn?
 5. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 6. Kan man byta efternamn utan att gifta sig?
 7. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 8. Får man automatiskt nytt bankkort vid namnbyte?
 9. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 10. Måste man byta körkort vid namnbyte?
 11. Hur mycket kostar det att byta namn?
 12. Hur byter man namn på BankID?
 13. Vilka namn får man inte byta till?
 14. Kan man heta Gud?
 15. Får man byta namn till Bernadotte?

Kan man byta för och efternamn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Hur mycket kostar det att byta för och efternamn?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

När är det gratis att byta efternamn?

Hoppa till innehåll

Funderar du på att byta efternamn? Du är inte ensam. Allt fler svenskar väljer att byta till ett nybildat efternamn och man hämtar gärna inspiration från naturen, djur, årstider, gamla släktgårdar och orter.

Vad krävs för att byta efternamn?

Om du vill byta namn ska detta ansökas om hos skatteverket. Det skulle till exempel handla om att du har gift dig och vill byta efternamn, att du vill byta ditt mellanman eller att du vill ansöka om ett namn till ditt nyfödda barn.

Vissa ansökningar om namnbyte har en avgift, medan andra inte har det. På skatteverkets hemsida kan du finna olika blanketter för de olika ansökningarna. Tryck (här) för att komma till skatteverkets hemsida!

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

niriel skrev 2013-05-23 14:24:38 följande:

Som övriga säger: körkort får man automatiskt lapp om, banken får man fixa själv (och det tog längre tid åtminstone för min del, namnbytet i bankens system var rätt segt), företaget (mailadress, användarnamn och liknande) får man fixa själv (vilket suger om man gifter sig på sommaren för då har hela HR semester och allt blir försenat...) och passet får man fixa själv.

Kan man byta efternamn utan att gifta sig?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Att byta till ett efternamn som personen inte har någon familjeanknytning till men som redan någon eller några i Sverige bär kallas att byta till befintligt efternamn. Namnbytet kräver att en del förutsättningar uppfylls. Skatteverket gör en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Mer information finns på Skatteverkets hemsida, mer specifikt här, där du även kan kontakta dem vid oklarheter innan du skickar in en ansökan om ett namnbyte.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

niriel skrev 2013-05-23 14:24:38 följande:

Som övriga säger: körkort får man automatiskt lapp om, banken får man fixa själv (och det tog längre tid åtminstone för min del, namnbytet i bankens system var rätt segt), företaget (mailadress, användarnamn och liknande) får man fixa själv (vilket suger om man gifter sig på sommaren för då har hela HR semester och allt blir försenat...) och passet får man fixa själv.

Får man automatiskt nytt bankkort vid namnbyte?

Undrar du hur du aktiverar ditt nya kort, vart du ser din bortglömda PIN-kod eller hur du spärrar ditt kort? Här har vi samlat information för dig som har ett kort hos oss.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Att betala med kort är enkelt och säkert. Läs mer om hur du beställer ett ett helt nytt bankkort eller ansöker om kreditkort, om du inte har något sedan tidigare.

Måste man byta körkort vid namnbyte?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Hur mycket kostar det att byta namn?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Hur byter man namn på BankID?

Da må du aktivere appen på nytt med BankID med kodebrikke eller BankID på mobil. Du kan også aktivere BankID-appen på ny telefon med appen på din gamle telefon.

Vilka namn får man inte byta till?

Ett personnamn fungerar i teorin som en etikett på en person, för att man ska kunna urskilja personen och identifiera hen i relation till andra personer. Men namnet blir också en del av ens person och är ofta viktigt för vår identitet. De allra flesta är nöjda med det namn som de som barn tilldelas av sina föräldrar, och skulle aldrig kunna tänka sig att byta bort vare sig förnamn eller efternamn, medan andra tycker att det namn de bär inte passar dem. En del får smeknamn som de tar i mer eller mindre officiellt bruk, medan andra väljer att byta namn helt och hållet.

Som nybliven förälder står man inför en svår men rolig uppgift, nämligen att hitta ett namn som ens barn gillar och identifierar sig med. Det namn som barnet sedan får är ett namn som avspeglar föräldrarnas smak, ibland kanske något påverkat av omgivande närståendes goda råd. Vissa föräldrar vill att deras barn ska få ett traditionellt namn, som kanske finns i släkten, andra att det ska vara modernt. En del föräldrar vill också att namnet ska vara gångbart internationellt. Andra vill kanske att barnet ska få ett unikt namn som det är ensamt om i förskolegruppen. Namn följer trender och mode. Vissa namn har varit vanliga under olika perioder, och 2000-talet präglas till viss del av en strävan att namnen ska vara unika (något du kan läsa mer om i artikeln Inte bara Alice och William i Namnbloggen).

Kan man heta Gud?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Får man byta namn till Bernadotte?

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.