:

Hur kollar man folkbokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kollar man folkbokföring?
 2. Vem har tillgång till folkbokföring?
 3. Hur ser man var någon är skriven?
 4. Är folkbokföringen offentlig?
 5. Kan man se vilka adresser man bott på?
 6. Kan man se om någon är förälder?
 7. Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?
 8. Kan man se vem som tidigare bott på en adress?
 9. Hur vet man vem som är skriven på en adress?
 10. Kan man hitta personnummer på nätet?
 11. Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?
 12. Är adress en offentlig handling?
 13. Hur kan man söka efter en person?
 14. Kan man se hur länge någon varit folkbokförd på en adress?
 15. Kan man se vem som är vårdnadshavare?

Hur kollar man folkbokföring?

Klicka på Avancerad sök i sökfältet och ange önskade sökurval. Följande sökurval finns:

- Förnamn- Efternamn- Födelseår- Ålder- Kön- Adress- Postnummer - Postort

Vem har tillgång till folkbokföring?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är därför viktigt att du är rätt folkbokförd så att du får rösta i rätt kommun, region och valdistrikt.

Hur ser man var någon är skriven?

Skatteverket (folkbokföringen) erbjuder en tjänst till dig som har en säker, digital brevlåda för myndighetspost. Du får ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i folkbokföringen. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på att vi har rätt adress till dig.

I den digitala brevlådan anger du själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter. Sedan loggar du in med e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) i den säkra digitala brevlådan och kan läsa informationen/brevet från Skatteverket.

Har din folkbokföringsadress ändrats utan din vetskap ska du ta kontakt med folkbokföringen på Skatteverket.

Denna e-tjänst finns redan idag. När du använder den för flyttanmälan tar det bara några minuter för ändringen att slå igenom i folkbokföringsregistret. Gör du flyttanmälan i god tid (men helst max 1-2 veckor innan du ska flytta), slår ändringen igenom på den flyttdag som du angett. Du kan när som helst logga in igen för att kontrollera om dina uppgifter har ändrats.Läs mer om Flyttanmälan på skatteverkets webbplats.

Är folkbokföringen offentlig?

Skatteverket redovisar årligen folkbokföringsfelets storlek till regeringen. Den bilden behöver kompletteras med beskrivningar av läget för personer som inte är folkbokförda men som har ett samordningsnummer eller personer som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd. Skatteverket ska tillsammans med bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån ta fram metoder så att en nationell lägesbild kan presenteras. Lägesbilden ska beskriva företeelser, risker och personkretsar som finns och verkar i Sverige med eller utan tillstånd och deras påverkan på samhället. Lägesbilden ska kunna användas som ett underlag när regeringen och berörda myndigheter vidtar framtida åtgärder.

Kan man se vilka adresser man bott på?

Med hjälp av e-legitimation kan du göra flera av dina ärenden digitalt. Det tar några minuter att fylla i din flyttanmälan i tjänsten Flyttanmälan. Se till att ha din nya adress och eventuellt lägenhetsnummer redo. Vi registrerar din flytt tidigast från och med inflyttningsdagen som du har angett.

Kan man se om någon är förälder?

Du får veta barnets alla dopnamn och födelsedatum, föräldrars namn och yrke, by i födelseförsamlingen, moderns födelseår/ålder och ur vilket arkiv uppgifterna är hämtade. 

Källan är kyrkans födelse- och dopbok. Födelseboken är en i datum kronologisk förteckning över födda barn i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del församlingar kan förekomma i mer än ett register.

Kan man vara folkbokförd på en adress utan att bo där?

När du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket.

Ett stavfel eller att skriva fel lägenhetsnummer kan lätt hända, men är ett onödigt misstag. Kontrollera så att din adress är rätt registrerad.

Det är onödigt att vara folkbokförd på fel adress, och dessutom olagligt. Det spelar stor roll för dig och hela samhället.

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Kan man se vem som tidigare bott på en adress?

Att hitta information om boende och invånare kan vara användbart av flera anledningar. Det ger oss möjlighet att få en bättre förståelse för det område där vi bor eller som vi planerar att flytta till. Här är några syften med att hitta sådan information:

För att hitta information om boende och invånare kan man använda olika källor och metoder. Här är några sätt att söka efter sådan information:

Hur vet man vem som är skriven på en adress?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man hitta personnummer på nätet?

Id-kapningar och bedrägerier fortsätter att öka

Internet fick sitt stora genombrott på 90-talet och idag är det nästan svårt att föreställa sig en värld utan dess enkla och snabba tillgång till information. Fördelarna är otaliga men utvecklingen har också medfört konkreta faror för privatpersoner. Flera av dem bottnar i att våra personnummer idag ligger oskyddade och tillgängliga för bedragare.

Kan man ta reda på hur mycket pengar någon har?

Ofta, när man för över pengar, sker ju det till redan fördefinierade konton. Men ska man skriva in kontonumret själv för första gången, är det förstås lätt hänt att en siffra kan bli fel eller att man råkar välja fel swishmottagare ur sitt kontaktregister i telefonen.

Vi har inte rätt att föra tillbaka pengarna Första tanken går ju säkert till banken, och att de kan hjälpa till att föra tillbaka pengarna. Men någon sådan juridisk rättighet har inte banken, varken för banköverföringar eller Swish. Det innebär att det inte går att ”ångra sig” när du väl signerat en överföring.

Är adress en offentlig handling?

DO är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. DO behandlar personuppgifter för olika ändamål.

Personuppgifter är all sorts information som direkt eller indirekt kan kopplas ihop med en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är:

 • personnummer, namn och adress
 • bilder (foton) på och ljudupptagningar av fysiska personer som behandlas i en dator (även om inga namn nämns)
 • krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som till exempel IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer
 • information som har kodats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan kopplas ihop med en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter.

Med personuppgiftsbehandling menas allt som görs med personuppgifter oavsett om det sker automatiserat eller inte. I dataskyddsförordningen nämns följande exempel på behandlingar; insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering och sammanförande, begräsning, radering och förstöring.

Hur kan man söka efter en person?

Hitta.se – sluta leta, börja Hitta!

Hitta.se är en av Sveriges största hemsidor och ett utmärkt val för dig som letar efter information om personer, företag, platser och vägbeskrivningar. Vi hjälper ca 4 miljoner unika besökare i veckan med sina sökningar, helt gratis.

Kan man se hur länge någon varit folkbokförd på en adress?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Kan man se vem som är vårdnadshavare?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.