:

Vad är momsen på hotellrum?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är momsen på hotellrum?
 2. Får man dra av moms på hotell?
 3. Vad har 25% moms?
 4. Är hotell vara eller tjänst?
 5. Hur bokför man hotellrum?
 6. Vad är momsen på uthyrning?
 7. När får man inte dra av moms?
 8. Är moms 20 eller 25 procent?
 9. Vad ingår i 12% moms?
 10. Vad klassas som hotell?
 11. Vilken momssats gäller?
 12. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 13. Hur moms ska bokföras?
 14. När räknas uthyrning som hotellverksamhet?
 15. Hur mycket moms på lokalhyra?

Vad är momsen på hotellrum?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Får man dra av moms på hotell?

Anledningen är helt enkelt att bokningssajten normalt inte förmedlar hotellrummet i eget namn. Då finns ingen skyldighet för bokningssajten att specificera något momsbelopp* på sitt underlag.

För att undvika att momsen blir en kostnad kan det därför vara idé att istället låta den anställde betala hotellet på plats. Då får den anställde en faktura från hotellet – som normalt innehåller ett momsbelopp.

Nackdelen är dock att priset oftast blir högre vid det alternativet – något man får väga mot ett momsavdrag – eller en möjlighet att söka tillbaka utländsk moms från ett annat land.

Vad har 25% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är hotell vara eller tjänst?

Förutom att förstå skillnaden mellan ovan tre kategorier när det gäller utlägg och vidarefakturering är det också viktigt för organisationer att känna till att en skattskyldighet till moms kan uppstå vid hantering av utlägg exempelvis vid vidarefakturering. En organisation som inte bedriver någon momspliktig verksamhet kan bli skattskyldig till moms med åtföljande plikt att momsregistreras och lämna momsdeklarationer på grund av en vidarefakturering. Det är inte ovanligt att man inom organisationer, stiftelser eller trossamfund delar på kostnader. Detta kan bli fallet om exempelvis ett riksförbund köper in något som flera regionala och/eller lokala föreningar ska dela på, det skulle kunna gälla marknadsföring eller licenser av något slag. Eftersom inköpen är momspliktiga kommer riksförbundet att få en leverantörsfaktura med moms. När denna sedan ska delas upp och faktureras övriga föreningar inom organisationen hamnar riksförbundet så att säga i säljarens ställe och säljer därmed en momspliktig tjänst till sin lokala förening. Detta innebär att skattskyldighet till moms uppstår för den säljande parten.  

Observera att denna fakturerings- och skattskyldighet endast gäller när de föreningar som vidarefaktureras är egna juridiska personer och inte om kostnader delas mellan avdelningar inom ett och samma förbund (inom en och samma juridiska person). I vissa fall kan det gå att i stället för att köpa in och sälja vidare, göra inköp för andra föreningar i deras namn och för deras räkning, dvs. att göra ett civilrättsligt utlägg enligt ovan. På så sätt undviker den som gör inköpet att därefter göra en vidareförsäljning som kan vara momspliktig och resultera i skattskyldighet till moms. Inköpet görs ju inte för egen räkning utan direkt för den andra parten/föreningen.

Hur bokför man hotellrum?

Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda.

Vad är momsen på uthyrning?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

När får man inte dra av moms?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.

Är moms 20 eller 25 procent?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Vad ingår i 12% moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vad klassas som hotell?

EU har under flera år uttryckt önskemål om en samordnad hotellklassificering bland medlemsländerna. 2009 bildades Hotelstars Union av de europeiska ländernas branschorganisationer för att påbörja harmoniseringen. I Sverige svarar Visita för hotellklassificeringen. Själva inspektionsverksamheten utförs av Svensk Klassificering AB, ett helägt dotterbolag till Visita. De svenska inspektörerna utför även klassificeringar av hotellen på Åland.

För närvarande deltar 19 länder i den gemensamma klassificeringen Hotelstars Union: Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Belgien, Danmark, Grekland, Liechtenstein, Slovenien, Azerbajdzjan och Georgien.

Vilken momssats gäller?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som ska betalas till staten för varor eller tjänster som du köper. Som företagare måste du deklarera och betala moms. Du anmäler momsregistrering till Skatteverket. Man pratar ofta om ingående och utgående moms. Med ingående moms menas den moms du ska betala när du köper en vara eller tjänst till företaget. Utgående moms är den moms som du lägger på de varor eller tjänster som du säljer. 

När du köper eller säljer ska det alltid finnas ett kvitto eller faktura som specificerar moms summan. Se till att alltid spara kvittot eller fakturan. Om man har mer ingående moms än utgående moms i företaget kommer man få tillbaka pengar av staten. Pengarna kommer in på kontot, normalt sett efter ett par dagar. Har man däremot mer utgående moms än ingående moms i företaget kommer man behöva betala pengar till staten. 

Det finns tre olika momssatser och det är 25%, 12% eller 6%. Vilken momssats som gäller beror på vilken typ av vara eller tjänst det gäller. Vanligaste momssatsen är 25%. Exempel på varor och tjänster med momssats på 12% är livsmedel, restaurang, hotell, camping och konstverk gjorda av konstnären. 6% momssats är exempelvis böcker, taxi, konserter, idrotts-, museiverksamheter och tidningar. Oftast gäller 6% momssats på kulturaktiviteter, men inte alltid så var alltid nog och kolla upp vad din verksamhet klassas som. 

Alla varor och tjänster är inte momspliktiga. Exempel på undantag är sjukvård, tandvård, social omsorg samt bank- finanstjänster. Lotteri och andra typer av spel saknar även momsplikt. Om man bedriver verksamhet som är blandad där det finns både momspliktiga och momsfria varor eller tjänster ska man bara göra avdrag för ingående moms på inköp på den del av verksamheten som är momspliktig. 

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

Hur moms ska bokföras?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.

När räknas uthyrning som hotellverksamhet?

Uthyrning av möblerat boende i lägenheter, rum, stugor eller på en anläggning vilka är fastighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, kan bedömas antingen som upplåtelse av fastighet som är undantagen från skatteplikt eller som skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Avgörande för bedömningen av om uthyrning av möblerad bostad ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse är verksamhetens ändamål och innehåll.

Skatteverket anser att två förutsättningar ska vara uppfyllda för att det ska vara frågan om skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet:

Hur mycket moms på lokalhyra?

Vid de flesta försäljningar av produkter och tjänster i Sverige ingår moms. Men betalar man moms på hyra?

Generellt är uthyrning av fastigheter momsbefriat. Som fastighetsägare tar man alltså inte ut moms från hyresgästen. På grund av detta kan inte heller momsen kvittas mot ingående moms på produkter som köps in för exempelvis renovering.