:

Kan man lägga till ett efternamn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man lägga till ett efternamn?
 2. Hur mycket kostar det att lägga till ett efternamn?
 3. Hur skriver man dubbelt efternamn?
 4. Kan man ha dubbla efternamn?
 5. Kan jag ha 2 efternamn utan bindestreck?
 6. Kan man ha 2 efternamn utan bindestreck?
 7. Kan man byta efternamn gratis?
 8. Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?
 9. Hur kombinerar man två efternamn?
 10. Måste man skriva båda sina efternamn?
 11. Kan mitt barn ha två efternamn?
 12. Vilka efternamn får man inte byta till?
 13. Måste man byta bankkort vid namnbyte?
 14. Vad ska man göra när man byter efternamn?
 15. Hur skapar jag ett nytt efternamn?

Kan man lägga till ett efternamn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Hur mycket kostar det att lägga till ett efternamn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Hur skriver man dubbelt efternamn?

Borgerliga släkter som ville markera en förment högre klasstillhörighet,[källa behövs] men inte hade adlats och därmed inte kunde skapa ett unikt släktnamn genom att lägga till ett prefix som af, de eller von, började under 1800-talet att sammanfoga makarnas efternamn. Bruket stoppades i och med 1901 års namnlag. Kända exempel är Cavalli-Björkman, Tarras-Wahlberg, Bülow-Hübe och Hyltén-Cavallius.

Namnlagen från 1982 tillåter att den ena parten i äktenskapet behåller sitt eget efternamn som mellannamn[1] när man antar motpartens efternamn. En make som har förvärvat den andra makens efternamn får bära ett tidigare efternamn som mellannamn. Har makar olika efternamn får en av dem, med den andres samtycke, bära den andres efternamn som mellannamn, om inte detta har förvärvats på grund av ett tidigare äktenskap.[2]

Kan man ha dubbla efternamn?

Övrigt/annat

Jag har två barn som är 14 och 11 år gamla med en man som jag ej längre delar mitt liv med. Jag har ensam vårdnad och är omgift med en man som jag fått ett 3:e barn med. Jag har dubbla efternamn, ett efter min man som jag är gift med och ett som jag från min pappa som jag haft sedan födseln. Mina två äldsta barn har sin biologiska pappas efternamn som mellannamn och sedan ett annat efternamn. Vi har i 10 år kämpat för att biologiska pappan ska ha en bra relation med sina barn men han har nu sagt upp kontakten och vill nu att min nuvarande ska adoptera båda flickorna. Flickorna är så klart ledsna över detta och har redan i flera år tjatat om att de vill ha samma efternamn som jag och deras lillasyster. De vill alltså ta bort sitt mellannamn och istället bära dubbla efternamn och de vi undrar är:

Kan jag ha 2 efternamn utan bindestreck?

Ett dubbelt efternamn får endast bestå av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas enligt personnamnlagen. Det är möjligt att ha ett bindestreck mellan namnen i det dubbla efternamnet.

Ett dubbelt efternamn kan inte kombineras med ett mellannamn.

Kan man ha 2 efternamn utan bindestreck?

Ett dubbelt efternamn enligt personnamnlagen består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck. Det dubbla efternamnet utgör sedan i sin helhet personens efternamn.

Förvärv av ett dubbelt efternamn kan ske i samband med:

 • födelse (4–5 §§ PNL)
 • adoption (6,8 § och 10 §§ PNL)
 • byte till en förälders efternamn (9 § PNL)
 • byte av efternamn för familjehemsplacerade barn (11 § PNL)
 • byte till en makes efternamn (12 § PNL)
 • administrativt byte till dubbelt efternamn (20 § första stycket PNL).

Kan man byta efternamn gratis?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Måste man skaffa nytt pass om man byter efternamn?

Om man nyligen fixat nytt ID-kort och sen gifter sig och byter efternamn blir det ett problem i situationer då man måste använda ID-kortet?

Man måste byta of igen då man byter namn Min kompis fick göra allt nytt trots att hon bara la till mannens efternamn.

Hur kombinerar man två efternamn?

I alla de nordiska länderna regleras personnamn i lag. I den här lagstiftningen finns många likheter, men också tydliga skillnader.

Enligt lag ska alla i Finland, Sverige, Norge och Danmark ha ett förnamn och ett efternamn. I Norge och Danmark kan man dessutom ha så kallade mellannamn. Islänningar använder patronymikon, som bildas utgående från faderns namn, och metronymikon, som bildas utgående från moderns namn, efter sina förnamn. En del islänningar har dessutom efternamn som går i arv.

I den här artikeln reder jag ut huvuddragen för hur förnamn, efternamn, mellannamn, patronymikon och metronymikon regleras i namnlagarna i de nordiska länderna. I lagarna beaktas också personer med utländsk bakgrund, transpersoner och adoptivbarn, men här går jag inte närmare in på de aspekterna.

I alla de nordiska länderna ska var och en ha minst ett förnamn. I Sverige, Norge och Danmark begränsar lagen inte hur många förnamn man kan ha, men i Finland får man inte ha fler än fyra förnamn och på Island inte fler än tre.

I Danmark och på Island finns det listor över godkända förnamn att välja mellan. Det är ändå möjligt att ansöka om att ta ett namn som inte finns på listan. Om namnet godkänns läggs det sedan till listan. I Danmark är det familjedomstolen (familieretshuset) och på Island personnamnskommittén (Mannanafnanefnd) som beslutar om vilka namn som godkänns.

I alla de nordiska länderna ska var och en ha minst ett förnamn.

Enligt namnlagarna i Finland, Sverige, Danmark och på Island får förnamnet inte väcka anstöt eller orsaka olägenhet för namnbäraren. I Norge kan man för det mesta inte ta ett förnamn som används eller tidigare har använts som efternamn, om inte namnet ursprungligen har varit ett förnamn. Inte heller i Finland får man ta ett efternamn eller ett namn som liknar ett efternamn som förnamn (till exempel Korhonen, Björkhage). När det gäller isländska förnamn är det viktigt att det går att böja dem i genitiv på isländska, och att namnet över lag kan anpassas till isländskans struktur och stavning.

När det gäller isländska förnamn är det viktigt att det går att böja dem i genitiv på isländska.

I Finland, Norge och Danmark får män inte bära kvinnonamn och kvinnor inte mansnamn, även om det traditionellt också finns könsneutrala namn i Finland, som Kaino och Rauni. Sällsynta förnamn som ännu inte har etablerats för ett visst kön ses också som könsneutrala.

Måste man skriva båda sina efternamn?

Med undantag för kategorier av cookies som är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du tillåta eller inte tillåta vår användning av cookies genom att flytta ”väljarknappen” till höger om varje rad nedan. Varje gång du erbjuds att tillåta eller vägra att använda kategorier av cookies, ger vi dig viktig information som du behöver veta för att göra ditt val: kategori cookies, den registeransvariges identitet, oavsett om cookie kategorierna är relaterade till beständiga eller sessions cookies, oavsett om kategori cookies är en första part eller en tredje part (förutom strikt nödvändiga cookies (eftersom dessa alltid kommer att vara cookies från första parten) och om dina personuppgifter överförs utanför Europeiska samarbetsområdet. När du väl har accepterat att vi använder kategorier av cookies, kan du gå tillbaka till ditt val genom att ”väljarknappen” till höger om den aktuella raden. Gå till denna funktion på webbplatsens cookiepolicy. Mer information

Alltid aktiv

Kan mitt barn ha två efternamn?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Vilka efternamn får man inte byta till?

Hej,

Vi fick vår barn i tisdags. Vi fyller nu blanketten om “Namn vid födelse” från Skatteverket. Vi vill att vår barn få dubbelt namn, men vi har osäkert att använda bindestreck eller ej.

Måste man byta bankkort vid namnbyte?

Uppdatera följande ärenden enligt din nya livssituation:

Beställ nya betal- och kreditkort, om du har bytt namn. Ett kort med ditt gamla namn godkänns nödvändigtvis inte.

Vad ska man göra när man byter efternamn?

Har ni funderingar på att byta efternamn men vet inte vilket namn ni ska ta? Vi kan hjälpa er med inspiration och kanske till och med att hitta på ett nytt efternamn!

Vår generator skapar nya efternamn genom att sätta ihop ett förled med ett slutled. Du kan själv fylla i vad efternamnet ska börja eller sluta på. Endast efternamn som inte bärs av någon person i Sverige, och alltså borde gå att ta som nytt efternamn, visas. Önskar du byta till ett befintligt efternamn går det bra så länge som minst 2000 personer bär namnet. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket. Hur många som bär ett visst efternamn kan du se genom att söka på namnet här på Allt om Namn.

Hur skapar jag ett nytt efternamn?

Har ni funderingar på att byta efternamn men vet inte vilket namn ni ska ta? Vi kan hjälpa er med inspiration och kanske till och med att hitta på ett nytt efternamn!

Vår generator skapar nya efternamn genom att sätta ihop ett förled med ett slutled. Du kan själv fylla i vad efternamnet ska börja eller sluta på. Endast efternamn som inte bärs av någon person i Sverige, och alltså borde gå att ta som nytt efternamn, visas. Önskar du byta till ett befintligt efternamn går det bra så länge som minst 2000 personer bär namnet. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket. Hur många som bär ett visst efternamn kan du se genom att söka på namnet här på Allt om Namn.