:

När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?
 2. Hur får man ut kontrolluppgift från Skatteverket?
 3. Vad är samtliga kontrolluppgifter?
 4. Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?
 5. Vad ska Skatteverket granska 2023?
 6. När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?
 7. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 8. Kan Skatteverket se mitt konto?
 9. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 10. Måste man lämna kontrolluppgift?
 11. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 12. Vilka får högre skatt 2023?
 13. Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

När kan man lämna kontrolluppgift för 2023?

Enligt nya regler ska plattformsföretag som förmedlar varor och tjänster inom vissa branscher lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket

Hur får man ut kontrolluppgift från Skatteverket?

Här fyller du i person-, samordnings- eller organisationsnummer med tio siffror för den kontrolluppgiften avser.

Om betalningsmottagaren är 100 år eller äldre ska du skriva personnumret med tolv siffror i en följd, utan mellanslag.

Vad är samtliga kontrolluppgifter?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Vad är kontrolluppgifter från Skatteverket?

När ett företags inkomstdeklaration grundar sig på en redovisning i euro finns särskilda omräkningsregler för hur posterna ska räknas om till kronor. Skatteverket informerar på webbplatsen om vilken genomsnittskurs mellan euro och kronor som gäller för beskattningsåret.

Om företaget har sin bokföring i euro måste ett anskaffningsvärde i kronor räknas ut för alla värdepapper och fastigheter. Detta för att kapitalvinst eller kapitalförlust ska kunna beräknas i kronor om tillgångarna senare säljs.

Vad ska Skatteverket granska 2023?

Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går. 

När ska Restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?

Vid ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta efter två olika nivåer, antingen med låg eller hög ränta beroende på hur underskottet uppstått. Den låga räntan uppgår till basräntan (2,5 procent fram till 31 januari 2023 och därefter 3,75 procent) medan den höga räntan är basränta plus 15 procentenheter. 

Låg ränta beräknas bland annat på belopp som: 

 • uppkommer på grund av underskott av slutlig skatt fram till förfallodag
 • Skatteverket har gett anstånd med att betala
 • uppkommit genom omprövningsbeslut av Skatteverket eller beslut av domstol (fram till förfallodagen) 
 • överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Den 2 februari var egentligen sista dagen för att skicka  kontrolluppgifter. Men lugn, det blir ingen straffavgift om du  har missat att skicka in dessa

Om du betalat ut lön under förra året ska du skicka ut kontrolluppgifter nu inför årets deklarationm – en kopia till Skatteverket, en till personen som arbetat åt dig och en tredje ska du själv behålla.

Kan Skatteverket se mitt konto?

När du är inloggad på Mina sidor kan du enkelt växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in igen.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

Arbetsställenummer ska anges för samtliga personer som utfört arbete och som man har redovisat kontant bruttolön eller annan ekonomisk ersättning för. Det gäller även för personer som har slutat eller bytt arbetsställe. I november månad får alla företag som haft två eller fler arbetsställen under året en förteckning från SCB över de arbetsställenummer som finns registrerade hos SCB.

Måste man lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift ska enligt huvudregeln lämnas av den som gett ut en ersättning eller en förmån (15 kap 4 § SFL). Detta gäller även om man inte är arbetsgivare till den personen som fått ersättningen.

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Var förberedd, ha ordning på tillstånd och andra handlingar och var inte rädd för att ta hjälp. Det gäller för övrigt inte bara inför kontakter från Skatteverket, utan som företagare är det A och O även när andra myndigheter hör av sig.

Börja med att kontrollera identiteten. Det förekommer att personer felaktigt utger sig för att vara myndighetsföreträdare, så att be om legitimation vid ett fysiskt besök eller att motringa när man blivit uppringd upplevs inte som konstigt.

Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

Vilka får högre skatt 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Varför har jag inte fått skatteåterbäringen 2023?

Om du har deklarerat senast den 2 maj och har skatt att få tillbaka men ändå inte fått någon utbetalning i juni så kan din deklaration ha tagits ut för granskning eller för annan åtgärd och inte blivit klar. Du får då dina skattepengar i augusti eller december.

De flesta löntagare, pensionärer och företagare får sina skattepengar i juni. Pengarna betalas ut från ditt skattekonto under vecka 23 och slutskattebeskedet kommer runt en vecka senare.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.