:

Kan man ändra Bokföringsmetod?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ändra Bokföringsmetod?
 2. När ska man gå över till faktureringsmetoden?
 3. Var ändrar jag redovisningsmetod?
 4. Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?
 5. Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?
 6. När får man använda kontantmetoden?
 7. Vad menas med faktureringsmetoden?
 8. Vad är skillnaden mellan Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden?
 9. Vilken typ av företag får använda kontantmetoden?
 10. När får man använda sig av kontantmetoden?
 11. När får man ha kontantmetoden?
 12. Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?

Kan man ändra Bokföringsmetod?

Jag vet inte hur ni jobbar i eEkonomi idag, men jag tänker spontant att det nog bara är att börja fakturera i eEkonomi, så hamnar kundfordringarna under 1510 med full kontering på verifikaten. Sedan är det ju bara att "betala i systemet" när pengarna kommer in för att få fordran att minska.  Klickar du på skrivaren och väljer obetalda kundfakturor, så ska fakturorna ligga där tills de är betalade. Man bör kontrollera att 1510 ligger med som ett konto för kundfordringarna och det gör man under företagsinställningarna.

Är det något jag missförstått, ber jag om ursäkt. Jag arbetar själv inte med kontantmetoden, så jag har inte full kunskap i det förfarandet i eEkonomi.

När ska man gå över till faktureringsmetoden?

Denna metod innebär att du bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången blir när du får fakturan – den bokförs då på fakturadatumet. Nästa gång du bokför fakturan är när den blir betald. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden.

Var ändrar jag redovisningsmetod?

Jag vet inte hur ni jobbar i eEkonomi idag, men jag tänker spontant att det nog bara är att börja fakturera i eEkonomi, så hamnar kundfordringarna under 1510 med full kontering på verifikaten. Sedan är det ju bara att "betala i systemet" när pengarna kommer in för att få fordran att minska.  Klickar du på skrivaren och väljer obetalda kundfakturor, så ska fakturorna ligga där tills de är betalade. Man bör kontrollera att 1510 ligger med som ett konto för kundfordringarna och det gör man under företagsinställningarna.

Är det något jag missförstått, ber jag om ursäkt. Jag arbetar själv inte med kontantmetoden, så jag har inte full kunskap i det förfarandet i eEkonomi.

Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?

>🙁 Det blev långt det här - kaske bara är arg då jag klantat mig.

Ja, det är mitt ansvar men nu är det som det är.

Vad är bäst faktureringsmetoden eller Bokslutsmetoden?

Det är helt upp till dig vilken bokföringsmetod du vill använda. Man kan säga att kontantmetoden är lite enklare eftersom den innebär färre steg men skulle din verksamhet bli tillräckligt stor så måste man använda fakturametoden. Tillämpar man kontantmetoden kan man alltid byta till fakturametoden men för att få byta från fakturametoden till kontantmetoden måste man ansöka hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden innebär att man gör sin bokföring löpande, det vill säga att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

När får man använda kontantmetoden?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vad menas med faktureringsmetoden?

Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning, vilket innebär att affärshändelser ska registreras löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser. En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter som påverkar ekonomin i ett företag. Dit hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. 

Ett sätt att bokföra dessa affärshändelser är att följa faktureringsmetoden som är det vanligaste sättet att utföra sin löpande bokföring. Metoden innebär att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen på det datum som de är utfärdade eller inkomna. Man bokför alltså fakturan på fakturadagen alternativt ankomstdagen, antingen som en kundfordring eller leverantörsskuld. Samtidigt redovisar man momsen. När man efter ett tag får sin kundfordring betald eller betalar sin leverantörsskuld så bokförs även detta som en affärshändelse.

Vad är skillnaden mellan Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden används i regel av större företag och är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Metoden innebär att du bokför händelser två gånger. Du bokför när du får en faktura och när den blir betald eller när du skickar en faktura och när den har blivit betald. Företag som omsätter mer än 3 miljoner kr/år bokför enligt faktureringsmetoden. Läs mer om faktureringsmetoden »

Vilken typ av företag får använda kontantmetoden?

Denna metod innebär att du bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången blir när du får fakturan – den bokförs då på fakturadatumet. Nästa gång du bokför fakturan är när den blir betald. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden.

När får man använda sig av kontantmetoden?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

När får man ha kontantmetoden?

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

För verksamheter som har en nettoomsättning på maximalt 3 miljoner kronor är det tillåtet att använda kontantmetoden som är en bokföringsmetod. Denna metod innebär att bokföringen av fakturor görs i samband med att fakturorna är betalda. Det blir därför endast ett bokföringstillfälle för varje faktura. 

När kontantmetoden används blir det alltså inget bokföringstillfälle när fakturan skickas till en kund eller när du själv tar emot egna fakturor. Det sker ett bokföringstillfälle enbart när fakturan betalas. Även momsen redovisas vid betalningstillfället. Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

Vad är skillnaden mellan kontantmetoden och Fakturametoden?

Samtidigt som du bokför utgifterna eller inkomsterna ska du även bokföra momsen. Då uppstår frågan när utgifterna eller inkomsterna ska bokföras.

Vid kontant försäljning, dvs när betalningen och affärshändelsen inträffar samtidigt, är det enkelt att avgöra när transaktionen ska bokföras. Det blir litet mer problematiskt vid försäljning mot faktura.