:

Är valutakursvinster skattepliktiga?

Innehållsförteckning:

 1. Är valutakursvinster skattepliktiga?
 2. Hur mycket skattar man på Forex?
 3. Måste man skatta på trading?
 4. Hur mycket skattar man på daytrading?
 5. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 6. Får man sälja valuta privat?
 7. Har Skatteverket koll på kryptovaluta?
 8. Kan Skatteverket se mina Bitcoin?
 9. Är det olagligt att trada?
 10. Är Trading lagligt?
 11. Kan man tjäna pengar på valutahandel?
 12. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 13. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 14. Hur man undviker skatt på krypto?
 15. Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

Är valutakursvinster skattepliktiga?

Av 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) följer att redovisningsvalutan för ett svenskt aktiebolag får vara svenska kronor eller euro.

Av omräkningslagen följer att ett bolag som har sin redovisning i euro måste räkna om resultat- och balansräkningen från euro till svenska kronor vid upprättande av inkomstdeklarationen och att alla belopp i deklarationen måste anges i svenska kronor.

Hur mycket skattar man på Forex?

Många valutahandlare bedriver valutahandel utomlands, vilket kan medföra ytterligare skattefrågor. När du överväger valutapar utanför ditt land kan du bli föremål för skatt i både ditt hemland och det land där handeln äger rum.

I vissa fall kan du bli tvungen att betala skatt på hela vinsten på båda platserna. Många länder har dock skatteavtal som syftar till att förhindra dubbelbeskattning. Dessa kan göra det möjligt för dig att kvitta skatter som betalats i ett land mot skatter som du är skyldig i det andra.

Det är viktigt att undersöka skattelagstiftningen i alla länder där du bedriver handel för att se till att du följer alla relevanta regelverk. I vissa fall kan du behöva lämna in ytterligare blanketter eller betala skatt på transaktioner i utländsk valuta.

Måste man skatta på trading?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Hur mycket skattar man på daytrading?

Eftersom Skatteverket anser att CFD-kontrakt har karaktären av en termin innebär detta även att de regler som gäller kontrolluppgiftslämnandet för terminer även gäller för CFD-kontrakt.

Kontrolluppgift ska i de flesta fall lämnas för resultatet för varje enskilt CFD‑kontrakt under förutsättning att värdepappersinstitutet medverkat vid slutförandet av terminsaffären.

För mer information se avsnittet om kontrolluppgifter under rubriken Terminer.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du har fått avräkning för utländsk skatt och den utländska skatten sätts ner är du skyldig att anmäla detta till Skatteverket. Du måste anmäla det inom tre månader från det att du fått beslutet om nedsättning. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705.

Om du bor i Sverige och har arbetat i ett annat land, kan du bli skyldig att betala skatt på inkomsten både i Sverige och i det andra landet. Då har du rätt att begära att den skatt du har betalat i det andra landet ska avräknas från den skatt du ska betala i Sverige.

Du kan bara begära avräkning för slutlig utländsk skatt. Du begär avräkningen genom att kryssa i rutan under ”Övriga upplysningar” i din svenska inkomstdeklaration, antingen i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på pappersblanketten, det år du redovisar den utländska inkomsten. När du begär avräkning är det viktigt att du dessutom lämnar följande uppgifter under rubriken ”Övrigt”:

 • vad inkomsten avser (till exempel anställningsinkomst från privat eller offentlig tjänst)
 • den utländska inkomstens och skattens storlek i svenska kronor
 • från vilket land inkomsten kommer
 • i vilket land, eller vilka länder, du har arbetat
 • vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor
 • vilka kostnader du har gjort avdrag för som avser den utländska inkomsten.

Får man sälja valuta privat?

2023-09-25 13:49:48

Onlinemäklaren Skilling är en av marknadens högst rankade aktörer för valutahandel och trading med andra finansiella instrument – inte minst börsindex, av vilka mäklaren har ett brett utbud av olika instrument. Nedan listar Valutahandel de topp index som tradas mest bland plattformens skandinaviska kunder, samt ger tips på hur du enkelt kan komma igång med indexhandel hos Skilling. Kort om SkillingSkilling lanserades år 2019 och har på blott fyra år framgångsrikt vuxit till en av de bäst ansedda tradingsajterna på den europeiska marknaden. Plattformen har skandinaviska grundare och har med sin svenska inriktning kommit att bli särskilt populär bland just svenska traders, med många svens...

Har Skatteverket koll på kryptovaluta?

Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

Kan Skatteverket se mina Bitcoin?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Är det olagligt att trada?

En tradingrobot är en förprogrammerad mjukvara som tillåter dig att helt automatisera din valutahandel online. Det finns ganska många olika varianter av dessa, och poängen är att du kan handla i större volymer dygnet runt utan att behöva vara närvarande. Vissa robotar, såsom Oasis och Robust från AvaTrade, handlar baserat på teknisk analys och har ett team av traders som övervakar och ser till att optimala beslut fattas. Från 10 000 kr kan man vara igång med robot trading från AvaTrade och avkastningen hittills i år (2021) ligger på mer än 80% avkastning för den bästa roboten (Robust), motsvarande $101 (c:a 848 kr) i genomsnittlig vinst per trade. Den bästa affären för Robust gick plus $2997, medan den sämsta gick back $1114. Skapa ett gratis konto hos AvaTrade och utvärdera deras trading robotar. Förhoppningsvis blir det årets bästa affär..

Robotar för valutahandel är ofta kodade för att fungera med den populära handelsplattformen MetaTrader 4. MT4 finns tillgänglig hos väldigt många av de bästa valutamäklarna online. Robotarna kan identifiera möjligheter för trades med stor avkastning, aktivera stop-loss och många andra användbara funktioner som säkrar upp dina positioner och utföra allt annat som du själv kan göra med ditt konto. Den bästa trading roboten för valutahandel just nu kommer från eToro och är extremt enkel och flexibel. Det är nästa generations handelsrobot och du väljer själv risknivån.. Roboten tillåter dig att förutspå marknaden, ger dig möjlighet att öppna och stänga positioner automatiskt samt ger möjlighet till transaktioner med en hög sannolikhet till vinst. Prova själv eToro robot trading nu!

Mjukvaran fungerar genom att analysera signaler och räkna ut när det är dags att köpa eller sälja specifika valutapar. Roboten analyserar information och marknadsdata mycket snabbare och djupare än vad vi människor är kapabla att göra. De är också programmerade att arbeta efter ett visst kriterium som ser till att de intagna positionerna är effektiva.

Är Trading lagligt?

Daytrading har blivit ett av de mest populära sätten för privata investerare att tjäna pengar på upp- och nedgångarna i finansiella instrument som aktier, forex, index och CFD:er (Contracts for Difference).

Om du funderar på att ge dig in i daytrading är det som nybörjare viktigt att du har den information du behöver för att komma igång på första parkett och lyckas. I den här guiden får du lära dig vad det är, juridiken, hur det fungerar, hur du kommer igång, strategier och vad du behöver tänka på när du börjar.

Daytrading är processen att köpa och sälja finansiella instrument inom en enda handelsdag - mellan 9:30 och 16:00 när man handlar med Nasdaq-indexet, till exempel.

Daghandel gör det möjligt för handlare att tjäna pengar på intradagens prisrörelser, i motsats till att spekulera i långsiktiga prisökningar eller prisminskningar. Den exakta tid som näringsidkaren innehar värdepapperen kan vara allt från några sekunder till många timmar.

Kan man tjäna pengar på valutahandel?

Att spara dollar och sedan växla in när kursen går upp kan man förstås alltid göra, men man skaha en bra slant för att det här verkligen ska ge något. Om man vill tjäna pengar på valutahandelså finns det smidigare sätt. Man kan faktiskt ge sig på exotiska valutor som man aldrig själv har hållit i handen! Det är dock viktigt att inse att den här typen av handel kräver kunskap, och det oavsett om man väljer att handla med cfd:er eller kanske tänker sig binära optioner för snabba affärer.

Viktigt med kunskap Det finns faktiskt en hel del att sätta sig in i då man vill tjäna en slant på valutapar. Det är också därför som seriösa tjänster som CMC Markets erbjuder mycket information och hjälp med att komma igång. Man måste inte vara expert på valutor sedan tidigare för att lyckas. Men det är smart att koncentrera sig och att lära sig mer innan man lägger verkliga pengar på ett valutapar.

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt:

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

Det internationella samarbetet har gått starkt framåt, vilket gör att Skatteverket ständigt får tillgång till nya uppgifter. Vi får det både automatiskt och när vi efterfrågar information från andra länder. Denna internationella samverkan ger oss allt bättre möjligheter att hitta och beskatta dem som sysslar med fusk och upplägg. Sverige har informationsutbytesavtal med samtliga länder som tidigare har betraktats som skatteparadis. Informationsutbytet innebär att Skatteverket kan begära uppgifter om och följa tillgångar som finns utomlands, men som sannolikt ska beskattas i Sverige. Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet bland annat inom Norden, EU och OECD. EU upprättar en förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner i syfte att uppmuntra en positiv förändring av deras lagstiftning och praxis på området.

 • EUs lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket byter också uppgifter om andra företeelser som finansiella konton, så kallade land-för-landrapporter för multinationella företag, förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor samt rapporteringspliktiga skattearrangemang med andra länder. Vi får även del av internationellt spontant informationsutbyte i syfte att begränsa skadlig skattekonkurrens.

Hur man undviker skatt på krypto?

Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.

Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.