:

Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?
 2. Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?
 3. Kan man göra avdrag för elcykel?
 4. Vad kan man dra av i deklarationen?
 5. Vad är Cykelbidrag?
 6. Kan man använda friskvårdsbidrag till cykel?
 7. Är en cykel avdragsgill?
 8. Hur får man tillbaka pengar elcykel?
 9. Måste man ha kvitton för avdrag?
 10. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 11. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 12. Får man köpa cykel för friskvårdsbidrag?
 13. Hur fungerar Cykelförmån?
 14. Är en cykel lösöre?
 15. Får man bidrag för att köpa elcykel?

Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?

Om du använder din privata bil i arbetet kan du göra avdrag för kostnaderna. Du får göra avdrag med:

Om du använder din privata bil i arbetet kan du göra avdrag för kostnaderna. Du får göra avdrag med:

Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?

Om du har använt moped för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag för dina utgifter. Du kan få avdrag med 4,50 kronor per mil.

Har du använt moped för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor. 

Om du har använt cykel för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag för dina utgifter. Du kan få avdrag med 350 kronor per år.

Har du använt cykel för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor. 

Kan man göra avdrag för elcykel?

För att förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt avsatte regeringen 350 miljoner kronor till en elfordonpremie för köp av elcykel eller elmoped. Bidraget har efter perioden valts att inte förlängas och är således borttaget. Det är alltså inte längre möjligt att ansöka om bidrag för elcykel. Är du ändå sugen på att köpa en cykel har vi mängder av modeller med motor att kolla vidare på.

Efter regeringens satsning elcykelpremie har utfallet utvärderats. 89 396 personer beviljades premie och drygt 368 miljoner kronor betalades ut för elcyklar som köptes från september 2017 och ett år framåt. Det genomsnittliga beloppet som betalades ut var 4100 kronor vilket motsvarer ett cykelköp på cirka 16 400 kr.

Vad kan man dra av i deklarationen?

– Förra året befarade vi ändrade fåmansföretagsregler, men de har vi inte sett till ännu. Det kan mycket väl bero på det ändrade världsläget och det faktum att vi ännu inte helt har sluppit pandemin. Det hindrar emellertid inte att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att fundera över om inte reglerna kommer att bli hårdare vad gäller beskattningen av utdelning. Fortfarande är skattesatsen 20 procent på belopp motsvarande det s.k. gränsbeloppet och på all annan utdelning är skattesatsen samma som för lön i inkomst av tjänst. Vi får se vad som händer det närmaste året.

– Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda Visma eEkonomi tillsammans med deklarationstillvalet.

– Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

Vad är Cykelbidrag?

Avtalen kan variera av olika skäl, men generellt gäller att din arbetsgivare ger dig tillgång till en cykel på ett förmånligt och tryggt sätt. Under hela hyresperioden ingår, förutom hyran av din cykel och eventuella tillbehör, också leverans och injustering, normal garanti och en avancerad stöldskyddsmärkning med DNA/micromärken och tre månaders självriskeliminering genom Solid Försäkring, som kan förlängas årsvis av förmånstagaren.

Avtalet är ett så kallat ”Underuthyrningsavtal” som tecknas mellan din arbetsgivare och dig som anställd.

Kan man använda friskvårdsbidrag till cykel?

Emma får använda sin arbetsgivares elcykel privat. Cykelns marknadsvärde (vad det skulle kosta att köpa cykeln) är 15 000 kronor inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

Vid beräkning av förmånsvärdet för en elcykel bör även batteriet vara med i beräkningen av värdeminskningen. En årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kan användas för elcyklar.

Är en cykel avdragsgill?

Hej forumet!

Som en del av er säkert reda känner till så infördes en skattelättnad den 1 januari 2022 som innebär att en cykelförmån bara ska beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. [Länk till Skatteverket 34]

Hur får man tillbaka pengar elcykel?

Från och med den 1:a februari 2018 gäller elcykelpremien, ett initiativ från Sveriges regering som innebär att man kan få upp till 25 procent av priset tillbaka från staten. Köp elcykel, elmoped eller elmotorcykel och du har rätt att ansöka om bidraget. 350 miljoner kronor per år har avsatts för åren 2018, 2019 och 2020 till premien.

Det är du som köpt elcykeln som ansöker om elcykelpremien. Det är Naturvårdsverket som kommer att ta hand om ansökningar samt utbetalningarna och öppnar ansökningsformuläret för bidragen den 1 februari 2018.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten.

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, till exempel en mobiltelefon, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper in det.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för inkomståret 2022).

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2022 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

Får man köpa cykel för friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Hur fungerar Cykelförmån?

Från början av året 2021 cykelförmånen är en skattefri naturaförmån upp till 1200€ per år. För en arbetstagare är förmånen ekonomiskt verkligt lönsam, eftersom man betalar inga skatter från cykelförmånens skattevärde.

 Med hjälp av GoByBike-cykelförmån sparar en medelinkomstlig finländare circa 20-25% från cykelns inköpspris när hen löser cykeln till sig själv efter hyretiden.

Är en cykel lösöre?

En fotboll genom fönstret? En stulen cykel? En bärbar dator som tappas i golvet? Olika skeden i livet innebär olika risker, vilket också borde speglas i valet av hemförsäkring, säger LokalTapiola Österbottens experter.

De flesta har idag insett behovet av en hemförsäkring. Försäkringen finns till för att trygga egendom och lösöre, främst i bostaden, men även en del saker utanför hemmet ingår i den, som till exempel cyklar.

Får man bidrag för att köpa elcykel?

Det är inte längre möjligt att söka bidrag till elcykel eller elmoped. Det populära elcykelbidraget, eller elfordonspremien som den även kallades, togs bort hösten 2018 efter att regeringen fattat beslut om att det inte skulle finnas med i vårbudgeten för 2019. Även elcykelbidraget för 2020 fick avslag då det tyvärr var flera partier som inte stöttade initiativet. Däremot hann närmare 100 000 personer söka elcykelbidrag och det innebar att de fick 25% tillbaka av kostnaden, eller max 10 000 kronor i ersättning. För att få ersättning för sitt köp behövde man spara kvittot samt skicka in en ansökan till Naturvårdsverket. Elcykelbidraget gällde på det rabatterade priset som stod på kvittot och detta började gälla elcyklar som var inköpta från och med den 20 september 2017.Totalt gick 368,5 miljoner kronor av 479,5 miljoner kronor till elcyklar under perioden 2017–2018, resterande gick till elmopeder. 43 064 elcyklar köptes av kvinnor och 46 332 av män. En stor del av elcykelbidraget gick till Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Vi vill fortfarande att fler personer ska ha möjlighet att transportera sig klimatvänligt via elfordon och därför tillämpar vi prisgaranti och garanterar lägsta pris när du köper varor hos oss. Trots att elcykelbidraget är borttaget vill vi att fler ska ha råd med en elcykel eller elmoped. Hos oss hittar du fantastiska priser på elcyklar från en rad olika varumärken och modeller, allt ifrån hybrid till mountainbikes och klassiska elcyklar. Är du på jakt efter en elcykel, kom och besök oss i vår butik på Lindhagensgatan i Stockholm där du kan provköra en elcykel. Vi har dessutom cykelservice för elcyklar, välkommen in! Handlar du online och lägger en order på över 1 000 kronor så ingår frakten, annars kostar den 69 kronor. Vid vissa kampanjer kan frakten ändras. Var vänlig att observera priset i kassan.