:

Är personnummer och social security number samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är personnummer och social security number samma sak?
 2. Vad är social security number i Sverige?
 3. Hur skriver man SSN nummer?
 4. Vad heter personnummer på svenska?
 5. Är det bara Sverige som har personnummer?
 6. Måste man ha personnummer för att jobba i Sverige?
 7. Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?
 8. Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?
 9. Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?
 10. Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?
 11. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 12. Kan man ha bankkonto med samordningsnummer?
 13. Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?
 14. Kan man få bankid med samordningsnummer?
 15. Hur länge får man vara i Sverige om man är skriven utomlands?
 16. What is a Swedish Social Security number?
 17. What is Swedish social insurance?
 18. How do I get a person number in Sweden?
 19. What is the real name of a number in Sweden?
 20. What is a Swedish Social Security number?
 21. What is Swedish social insurance?
 22. How do I get a person number in Sweden?
 23. What is the real name of a number in Sweden?

Är personnummer och social security number samma sak?

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs för första gången i Sverige (18 § FOL). Skatteverket tilldelar ett personnummer för en person i följande fall:

 • Folkbokföring i samband med födelse.
 • Folkbokföring i samband med flyttning till Sverige om personen inte har ett personnummer sedan tidigare.
 • Immunitetspersoner som inte ska folkbokföras (5 § FOL, 18 b § FOL)

Vad är social security number i Sverige?

To be eligible for social benefits, you have to meet specific legal requirements. Firstly, you must be insured and covered by the Swedish social insurance system. Some benefits require that you live in Sweden, others that you work here. If you move to Sweden from a country outside the EU/EEA, United Kingdom or Switzerland, you need a residence permit from the Swedish Migration Agency (Migrationsverket) to be eligible for social benefits.

Hur skriver man SSN nummer?

Är vi svenskar personnummerfixerade? Ja, kanske.

Häromdagen beställde jag en bok via en svensk nätbokhandel. Den gick inte att beställa här i USA. Eftersom nätbokhandeln inte levererar till USA fick jag ta hjälp av min mamma. Jag gjorde beställningen i min mammas namn och till hennes adress eftersom det behövdes en svensk adress. Och jag var tvungen att uppge min mammas personnummer.

Vad heter personnummer på svenska?

Personnumren i Danmark kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister. Det infördes 1968. Numren liknar de svenska numren, men de första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Efter bindestreck följer fyra siffror till, varav tre är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra.[förtydliga] Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret).

Den så kallade modulus 11-beräkningen, som är mer avancerad än i Sverige, ger 97-99 % säkerhet. Detta innebar att bara ett fåtal nummer faktiskt stod till förfogande (cirka 245 nummer pr. dag). Efter 2007 är kontrollsiffran inte obligatorisk i nya personnummer, och uppdaterad programvara kontrollerar numera inte kontrollsiffran. Ändringen beror bland annat på att ett stigande antal invandrare utan säkert födelsedatum registreras under 1 januari eller första dagen i en månad.[1] De första personnumren utan kontrollsiffra tilldelades alla till män födda 1 januari.[2]

Den sjunde siffran plus årtalet anger (enligt en tabell) i vilket århundrade personen är född. I princip gäller att siffrorna 5-8 plus år över 57 anger 1800-talet medan 4-9 och år under 37 ger 2000-talet och i övrigt 1900-talet.

Personbeteckningen (finska: henkilötunnus) har elva tecken (DDMMÅÅSNNNK). De första sex siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer tre siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav.

Det avslutande kontrolltecknet beräknas på följande sätt: De 9 första siffrorna betraktas som ett heltal vilket divideras med 31. Resten vid denna division motsvarar ett tecken i följande lista: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y. Exempel: Om resten är 10 blir kontrolltecknet A, om resten är 30 blir kontrolltecknet Y.

Personnumren i Frankrike kallas NIR (franska: numéro d'inscription au répertoire). De har först en siffra (1 för man, 2 för kvinnor), två siffror för födelseår, två för födelsemånad, tre för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

I Kanada finns nummer kallade Social insurance number (SIN). De används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt. Första siffran baseras på vilken provins som utfärdade numret. Det står inte på pass eller körkort. Istället står det på ett särskilt papper man får, eller tidigare ett plastkort (utan foto). Man rekommenderas undvika bära med sig papperet eller kortet, och hålla numret hemligt på grund av att det finns problem med identitetsstölder, där folk använder andras nummer för att t.ex. skaffa kreditkort.

Är det bara Sverige som har personnummer?

Publicerat fredag 6 september 2019 kl 13.00

Fler och fler får personnummer som inte stämmer med deras födelsedatum. Det beror på att personnumren tar slut. Och det här kan skapa problem när man reser till ett annat land.

Måste man ha personnummer för att jobba i Sverige?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

Kort sagt kan man konstatera att du för att arbeta i Sverige permanent behöver ett arbetstillstånd för att göra detta. Ett arbetstillstånd godkänns i regel då du har ett erbjudande om arbete med en skälig lön.  Med ett tillfälligt arbetstillstånd för att exempelvis säsongs-arbeta så kan du inte få ett svenskt personnummer. När du däremot ansökt och fått en bekräftelse på ett arbetstillstånd som är beviljat för minst ett år så kan du, om du önskar ansöka om ett svenskt personnummer. Du ansöker då om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Detta är dock inte ett absolut krav för att kunna arbeta i Sverige. Så länge du har ett tillfälligt eller permanent arbetstillstånd så får du arbeta utan svenskt personnummer, under de förutsättningar som gäller för just ditt tillstånd.

Viktigt att känna till är att din familj kan få uppehållstillstånd för samma period som ditt arbetstillstånd gäller. Har du barn under arton år kommer de att få tillstånd att gå i svensk skola även utan personnummer. Din partner kommer dock inte automatiskt att få rätt att arbeta i Sverige.

Vad är skillnad mellan samordningsnummer och personnummer?

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Huvudregeln är att ni behöver de registrerades samtycke för att få behandla deras personnummer eller samordningsnummer. Utan samtycke får ni bara behandla personnummer om det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.

Det kan också finnas särskilda lagar som medger att ni får behandla personnummer och samordningsnummer.

Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Kan man vara folkbokförd i Sverige utan personnummer?

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

För att en anställd ska redovisas korrekt i arbetsgivardeklarationen måste fältet Personnummer under Personal - Anställda på fliken Personuppgifter vara ifyllt.

Om den anställde har ett personnummer ska det alltid uppges i fältet Personnummer. Har den anställde inget personnummer kan du istället lägga in samordningsnummer, födelsedatum följt av ett löpnummer eller nummer för annan identitet .

Kan man ha bankkonto med samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?

En person som inte har rätt att jobba än i Sverige har inte fått bevis om AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd) på sitt LMA-kort. Vill du anställa en person som ännu inte fått bevis om AT-UND? Be personen kontakta Migrationsverket för att fråga om hen kommer att få AT-UND.

Du får inget ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att anställa personer som inte fått uppehållstillstånd.

Kan man få bankid med samordningsnummer?

Bank-id är en e-legitimation och utfärdas av ett antal banker. En e-legitimation kan jämföras med en fysisk id-handling som till exempel id-kort eller körkort. Den enda skillnaden är att du använder e-legitimationen för att legitimera dig digitalt till exempel på internet.

Bank-id är den absolut vanligast förekommande e-legitimationen i Sverige. De allra flesta privata och offentliga företag och organisationer som har digitala tjänster med krav på inloggning och identifiering använder sig av bank-id.

Hur länge får man vara i Sverige om man är skriven utomlands?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

What is a Swedish Social Security number?

It is a ten digit number that is widely used in Sweden to identify individuals. When it was introduced in 1947 it was probably the first of its kind covering the total resident population of a country (the Social Security number in the United States is older by 12 years, but it did not originally cover the whole population).

What is Swedish social insurance?

Social insurance is an important part of the Swedish social security system. Swedish social insurance covers most people who live or work in Sweden. The social insurance system is administered by the Swedish Social Insurance Agency ( Försäkringskassan ).

How do I get a person number in Sweden?

A personnummer or personal identity number is your identity in Sweden. You get it once your register at Skatteverket and add your name to the population register.

What is the real name of a number in Sweden?

The actual name of this number in Sweden is "personnummer" which directly translated to English would be "Personal Number". And this name more correctly shows its wide usage in Sweden. Everyone living in Sweden must have a social security number.

What is a Swedish Social Security number?

It is a ten digit number that is widely used in Sweden to identify individuals. When it was introduced in 1947 it was probably the first of its kind covering the total resident population of a country (the Social Security number in the United States is older by 12 years, but it did not originally cover the whole population).

What is Swedish social insurance?

Social insurance is an important part of the Swedish social security system. Swedish social insurance covers most people who live or work in Sweden. The social insurance system is administered by the Swedish Social Insurance Agency ( Försäkringskassan ).

How do I get a person number in Sweden?

A personnummer or personal identity number is your identity in Sweden. You get it once your register at Skatteverket and add your name to the population register.

What is the real name of a number in Sweden?

The actual name of this number in Sweden is "personnummer" which directly translated to English would be "Personal Number". And this name more correctly shows its wide usage in Sweden. Everyone living in Sweden must have a social security number.