:

Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?
 2. Vad betyder lägenhetsnummer 1102?
 3. Kan man ta reda på om någon äger en bostadsrätt?
 4. Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?
 5. Vem gör lägenhetsnummer?
 6. Har fel lägenhetsnummer?
 7. Varför har jag två lägenhetsnummer?
 8. Hur kan man se om någon äger en lägenhet?
 9. Kan man se om någon äger en bostad?
 10. Kan man se om en person äger en lägenhet?
 11. Var finns lägenhetsregistret?
 12. Hur kan man se vem som äger en lägenhet?
 13. Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?
 14. Vem ansvarar för lägenhetsnummer?
 15. Vad menas med lägenhetsnummer?

Vart hittar man Lantmäteriets lägenhetsnummer?

Det kan hända att en lägenhet har flera nummer. Exempelvis kan bostadsrättsföreningen använda en typ av nummer för att hantera sina interna ärenden. Det lägenhetsnummer som är en officiell del av lägenhetens adress är dock alltid fyra siffror. Det gör att lägenhetsnumret är lätt att särskilja från andra nummer som finns kopplade till lägenheten. Utöver det finns lägenhetsnumret alltid tydligt angivet i närheten av lägenheten, exempelvis på ytterdörren.

Vad betyder lägenhetsnummer 1102?

1 Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance

2 Om SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell medlemsförening, 200 medarbetare, med uppdrag att arbeta fram standarder. De standarder våra kunder efterfrågar. Nationella och internationella standarder som gör produkter säkrare och processer smidigare. Vi är medlem i den globala standardiseringsorgansationen ISO och den europeiska organisationen CEN. Vi driver standardiseringsarbete inom områdena miljö och energi, bygg, industriteknik, IT och hälso- och sjukvård. Det är standarder för kvalitetssäkring av både produkter och tjänster och kan gälla allt från bilbarnstolar och servicerobotar till nanoteknologi, molnettjänster och företags miljö- och CSR-arbete. Denna guide har tagits fram inom SIS Tekniska Kommitté SIS/TK 322 Post och är ett resultat av samarbete mellan Skatteverket, Svensk Adressändring AB, Bring Citymail Sweden AB, Posten Meddelande AB, Post- och Telestyrelsen, Bisnode Information AB, Unit4Agresso, Hyresgästföreningen, SABO, SBC, Mäklarsamfundet, Svenska Bankföreningen och Swedbank AB. Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Guiden i dess helhet får fritt användas. Det innebär att utdrag ur guiden inte får användas utan tillstånd av SIS, Swedish Standards Institute. 1

Kan man ta reda på om någon äger en bostadsrätt?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Hur får man utdrag från lägenhetsregistret?

En vanlig fråga som kommer till oss i styrelsen är om vi kan ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande

 • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer ägarens/ägarnas namn och personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
 • Datum för utfärdande
 • Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar

Behöver du ett papper på att du är ägare till din lägenhet, kontakta HSB Kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 eller maila dem på [email protected]

Vem gör lägenhetsnummer?

I Sverige finns ett nationellt lägenhetsregister som Lantmäteriet ansvarar för och som används som ett underlag för forskning och bostadsplanering. Det är kommunernas ansvar att uppdatera registret och det är fastighetsägarnas ansvar att meddela korrekta uppgifter om lägenheterna till kommunen.

Alla lägenheter som delar entré ska ha ett lägenhetsnummer. Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror som beskriver var i fastigheten lägenheten finns. De två första siffrorna anger våningsplanet. Entréplanet har siffran 10 och sedan numreras våningsplanen stigande med 11, 12, 13 och så vidare. Våningsplan under entréplanet numreras fallande med 09, 08, 07 och så vidare. De två sista siffrorna anger var på våningsplanet lägenheten är placerad. Numreringen utgår från trappan. Den första lägenheten till vänster om trappan får nummer 01 och sedan fortsätter numreringen medsols. En lägenhet som ligger på andra våningsplanet och som är den tredje lägenheten från trapphuset har alltså lägenhetsnummer 1203.

Har fel lägenhetsnummer?

Beslutsdatum: 2022-03-02 Diarienummer: 21-0717 FMI:s beslut: Ringa förseelse Laga kraft Beslutet rör en mäklare

Prövning av om fastighetsmäklaren redovisat lägenhetsnumret på ett korrekt sätt i objektsbeskrivningen och i överlåtelseavtalet.

Varför har jag två lägenhetsnummer?

Det finns numera två lägenhetsnummer för varje lägenhet i föreningen, dels ett tresiffrigt kontraktsnummer, dels ett fyrsiffrig nummer Skatteverket bestämt.

Detta nummer står i alla kontraktshandlingar angående din bostadsrätt. Det är ett tresiffrigt nummer där första siffran är samma som den våning du bor på. Det är detta nummer du anger när du kontaktar styrelsen.

Hur kan man se om någon äger en lägenhet?

Vad äger jag?

Sverige är ett av de få länder i världen som tillämpar systemet med bostadsrätter. Systemet är väl fungerande men kan för den ovane se lite märkligt ut. Därför är det viktigt att man vet vad det är man äger.

Kan man se om någon äger en bostad?

Lägenhetsförteckningar måste finnas hos alla bostadsrättsföreningar. Förteckningen syftar till att klargöra flera olika aspekter av bostadsrätten, nedan finner du de viktigaste punkterna i registret.

 • Ägarens namn. I alla lägenhetsförteckningar ska det anges vem som äger lägenheten.
 • Bostadsrättens boyta & rum. Det ska alltid finnas information om ytan som hör till bostaden samt hur den är disponerad.
 • Kan man se om en person äger en lägenhet?

  Bostadsmarknaden i Stockholm kan vara rätt tuff, så det är kanske ingen hit att som nyinflyttad begränsa sig till lägenheter där innehavaren

  1. har tillstånd till uthyrningen 2. gärna väntar på att du ringer runt och kollar med föreningen 3. är beredd att skriva kontrakt utan att träffas med någon som kanske inte ens har referenser 4. inte tar ut mer än bruksvärdeshyra...

  Var finns lägenhetsregistret?

  I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

  Hur kan man se vem som äger en lägenhet?

  I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

  Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

  Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

  Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

  Kan två lägenheter ha samma lägenhetsnummer?

  Det behövs lägen­hets­nummer när det finns fler än en bostad på samma adress. Du som äger en eller flera fastig­heter ska tala om för oss när du har gjort något som ändrar lägen­hets­upp­gifterna. Det kan vara vid

  • nybyggnad – när nya lägenheter kommit till
  • ombyggnad eller ändrad användning – när lägen­hets­upp­gifterna ändras
  • rivning – när lägenheter inte längre finns kvar.

  När du anmäler ändring av antalet lägen­heter ska du också ge för­slag på nya lägen­hets­nummer. Det är sedan vi som tar beslut om de nya lägen­hets­numren.

  Vem ansvarar för lägenhetsnummer?

  Ditt lägenhetsnummer berättar vilken våning du bor på, samt var på våningen lägenheten finns. Lantmäteriet har information om alla nummer till alla lägenheter i Sverige, och de samarbetar med SCB för att de ska kunna få fram statistik om de som bor i området. Lägenhetsnumret har alltid 4 siffror.

  Din lägenhet kan ha flera lägenhetsnummer, men det officiella numret som är registrerat av Lantmäteriet innehåller alltid 4 siffror. Din hyresvärd eller din bostadsrättsförening kan ha tagit fram egna nummer, men Lantmäteriets nummer är det officiella numret på din lägenhet.

  Vad menas med lägenhetsnummer?

  Ditt lägenhetsnummer berättar vilken våning du bor på, samt var på våningen lägenheten finns. Lantmäteriet har information om alla nummer till alla lägenheter i Sverige, och de samarbetar med SCB för att de ska kunna få fram statistik om de som bor i området. Lägenhetsnumret har alltid 4 siffror.

  Din lägenhet kan ha flera lägenhetsnummer, men det officiella numret som är registrerat av Lantmäteriet innehåller alltid 4 siffror. Din hyresvärd eller din bostadsrättsförening kan ha tagit fram egna nummer, men Lantmäteriets nummer är det officiella numret på din lägenhet.