:

Hur registrerar jag mitt giftermål?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar jag mitt giftermål?
 2. När registrerar Skatteverket giftermål?
 3. Måste man registrera giftermål?
 4. Vilka blanketter behövs vid giftermål?
 5. Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?
 6. Vad ändras vid giftermål?
 7. Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?
 8. Hur lång tid tar namnbyte efter giftermål?
 9. Vad ändras när man gifter sig?
 10. Vad händer efter giftermål?
 11. När ska man byter efternamn vid vigsel?
 12. Hur lång tid tar ett namnbyte efter giftermål?
 13. När byts efternamnet efter vigsel?
 14. Vad är fördelen med att gifta sig?
 15. Vad händer med ekonomin när man gifter sig?

Hur registrerar jag mitt giftermål?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.

När registrerar Skatteverket giftermål?

Civilstånd avser en persons familjerättsliga ställning. Skatteverket registrerar uppgifter i folkbokföringen om en persons civilstånd, till exempel ogift, gift, skild, änka eller änkling.

Måste man registrera giftermål?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

Vilka blanketter behövs vid giftermål?

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

 • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
 • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
 • Utdrag ur österrikisk folkbokföring där registrerat civilstånd framgår eller "Amtsbestätigung" där det framgår information om äktenskap eller registrerat partnerskap har ingåtts eller inte i Österrike. Om berörd myndighet inte kan ställa ut ett sådant dokument, krävs istället ett intyg där det framgår att myndigheten inte kan ställa ut ett sådant dokument. Dokumentet ska inte vara äldre än 3 månader.
 • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom. Till domen ska ett så kallat artikel 39-intyg till domen (intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39 i Bryssel II-förordningen) bifogas.

Hur lång tid tar det för en vigsel att registreras?

När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till vigselförrättaren.

I Sverige kan du vigas

Vad ändras vid giftermål?

Tillbaka

Hej, jag ska snart ingå i ett äktenskap och undrar jag behöver tänka på rent juridiskt innan jag gifter mig?

Hur lång tid tar det att bli registrerad som gift?

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det är dessvärre svårt för mig att uttala mig om exakt hur lång tid det kommer att ta för dig innan du får besked om att ditt vigselbevis har blivit registrerat. Skatteverket verkar dock på sin hemsida göra en uppskattning om att besked normalt ska komma inom två veckor från det att du betalat ansökningsavgiften, förutsatt att du och din make undertecknat och skickat in registreringsansökan till Skatteverket och om ärendet i övrigt är rätt skött.

Hur lång tid tar namnbyte efter giftermål?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Vad ändras när man gifter sig?

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

Vad händer efter giftermål?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad säger sambolagen om samboegendom? 

När ska man byter efternamn vid vigsel?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Hur lång tid tar ett namnbyte efter giftermål?

När man ska gifta sig kommer oundvikligen efternamnsfrågan på tal. Ska man behålla sitt gamla namn? Välja den enas? Eller kanske ta ett helt nytt namn? Här reder vi ut lite vad som gäller med efternamn.

Då skickar ni in en ansökan till Skatteverket som godkänner er namnansökan. En ansökan om at byta efternamn är helt avgiftsfri och kan göras här.

Det finns två olika typer av ansökan ni kan göra för att byta efternamn hos Skatteverket. Den ena är avgiftsfri och den andra är med en avgift. För avgiftsfria efternamn tar det mellan 8-12 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket om ni väljer den ena partnerns efternamn. Ifall ni skulle välja ett efternamn med avgift, till exempel ett helt nybildat efternamn eller ett efternamn som funnits i släkten tar det 4-8 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket.

När byts efternamnet efter vigsel?

När man ska gifta sig kommer oundvikligen efternamnsfrågan på tal. Ska man behålla sitt gamla namn? Välja den enas? Eller kanske ta ett helt nytt namn? Här reder vi ut lite vad som gäller med efternamn.

Då skickar ni in en ansökan till Skatteverket som godkänner er namnansökan. En ansökan om at byta efternamn är helt avgiftsfri och kan göras här.

Det finns två olika typer av ansökan ni kan göra för att byta efternamn hos Skatteverket. Den ena är avgiftsfri och den andra är med en avgift. För avgiftsfria efternamn tar det mellan 8-12 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket om ni väljer den ena partnerns efternamn. Ifall ni skulle välja ett efternamn med avgift, till exempel ett helt nybildat efternamn eller ett efternamn som funnits i släkten tar det 4-8 veckor att få namnet registrerat hos Skatteverket.

Vad är fördelen med att gifta sig?

Gifta sig

Hej, har tillsammans med min sambo 2 barn. Vi funderar nu om det är en bra idé att gifta oss eller om det är en gammal skröna? Och vilka fördelar finns det i sådana fall?

Vad händer med ekonomin när man gifter sig?

Att gifta sig har vissa juridiska fördelar, såvida det inte finns ett specifikt äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord betyder att båda parter skrivit ett gemensamt avtal där man delat upp alla sina tillgångar såsom man vill ha det vid en eventuell skilsmässa.

Om du är gift och skiljer dig har du automatiskt rätt till hälften av alla era gemensamma tillgångar och bohag, oavsett när de har införskaffats, före eller under ert äktenskap. Det är den så kallade giftorätten. Är du sambo har du bara rätt till hälften av de tillgångar och bohag som ni införskaffat och samlat på er under ert samboförhållande, inte innan dess.

Många gifter sig när det finns barn med i bilden, för att det ska bli enklare rent juridiskt när det gäller exempelvis arvsrätt och liknande. Du kan också ta din partners efternamn när du gifter dig, eller tvärtom. Att alla i familjen har samma efternamn kan underlätta för vissa individer och situationer.